Prepreke na putu ka sreći

Prepreke na putu ka sreći

U čovjekovom životu postoji staza koja ga vodi do vječne propasti i nesreće, ali isto tako postoji i staza koja ga vodi do istinske i vječne sreće, a čovjeku je dato pravo da sam odluči kojim će putem krenuti. Samo istinski sretnici odabiru stazu koja vodi do vječne sreće, koja je ponekad trnovita i puna iskušenja, ali i prepreka koje treba otkloniti kako bi se došlo do cilja – duševnog smiraja na dunjaluku i Allahovog zadovoljstva na ahiretu. Neke od tih prepreka su:

Zavist

Ne može biti sretan onaj čije srce izgara od zavisti. Kako da bude sretan dok gleda kako se Allahove blagodati spuštaju na ljude, a on im zavidi. Kaže Allah: ”Ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja Svoga darovao zavidjeli.” (En-Nisa, 54.)

Pohlepa

Pohlepnu osobu ne može ništa zadovoljiti, pa makar joj bio dat i čitav dunjaluk.

Dosada i mrzovolja

Sve što je kontinuirano prisutno u čovjekovom životu, iako je lijepo, kod čovjeka izaziva određeni vid dosade. Ovdje ćemo spomenuti priču El-Mu’temida, njegove žene i kćeri, koji su živjeli u velikom i prelijepom dvorcu, ali na kraju im je takav način života dosadio. Jednog dana, njegova žena i kćerka su rekle: ”Zašto ne isprobamo život seljaka?” Obje su uzele mješinu sa vodom, stavile je na rame i tako hodale pustinjom, oponašajući život seljaka, u njihovom radu i patnji. Nekada čovjeka obuzme mrzovolja tako da mu i lijepe stvari postanu odbojne. Zato je Allah učinio da životni zakoni budu promjenjivi, i onaj ko želi da se riješi mrzovolje, mora u svoj život unijeti mnogo promjena, raznolikost u jelu, piću, čitanju, braku, putovanjima itd. Jer, život pun raznolikosti dovoljan je da se čovjek riješi mrzovolje.

Potištenost zbog grijeha

Grijesi koje je čovjek radio ili i dalje u njima ustrajava, sprečavaju ga da bude sretan. Mnogim ljudima, kada požele da su sretni, kroz misli prođu svi grijesi i razvrati koje su radili: haram pogledi…. loše riječi… vrijeme provedeno u igri i onome sa čime Allah nije zadovoljan.

Zato čovjek treba da zna kako se postaviti naspram grijeha, kako grijesi ne bi prerasli u sablju koja će ga sasjeći. Na njemu je da se stalno i uvijek vraća na istigfar i da zna da se niko od ljudi neće spasiti svojim djelima, nego je spas u Allahovoj milosti. Kaže Allah  u Kur’ana: ”I za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje  zamole…” (Ali Imran, 135.)

U drugom ajetu Allah kaže: ”Reci: O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost!” (Az-Zumer, 53.)  Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, kada vi ne biste griješili, Allah bi vas uklonio, i umjesto vas doveo ljude koji bi griješili, a zatim molili Allaha, i On bi im praštao.” (Muslim)

Osjećaj manje vrijednosti

Većina ljudi ima sve uvjete za sretan život, ali su sebi umislili da im drugi ljudi u zajednici ne daju prava koja zaslužuju, kao ni respekt koji im pripada, nego ih bojkotuju. Zato na tebi je, o čovječe, da poduzmeš sljedeće: -Budi potpuno siguran da će ljudi prepoznati svaki dobar i iskren posao, i na kraju će ga cijeniti i pohvaliti. -Nemoj uveličavati svoje ciljeve kojima želiš popraviti stvari, kao ni osjećaje, jer sve što uradiš, imat ćeš u tome svoj dio.

Ne očekuj da će ti ljudi iskazivati poštovanje u onolikoj mjeri koliko ti poštuješ sebe i uvažavaš svoje ciljeve i svoja djela, ali isto tako ni ti ne možeš uvažavati ljude  onoliko koliko oni sami sebe uvažavaju. -Ostavi se toga da sve što se dešava popratiš komentarima. Upitaj druge šta ih čini sretnim. O sreći pitaj one koji su osjetili njene ljepote i draži! Čitaj knjige koje su učenjaci napisali o sreći! Na kraju, ne zaboravi da je sreća u pokornosti Uzvišenom Allahu, čvrstom slijeđenju Kur’ana i sunneta Allahovog Poslanika, alejhis-selam, kao i velika briga i pažnja prema duši. O ti koji ugađaš svome tijelu, koliko se samo trudiš, umaraš se u onome u čemu je za njega propast! Posveti pažnju svojoj duši i upotpuni je, jer se ljudskost ogleda u duši, a ne u tijelu!

Kaže Allah u Kur’ana: ”One koji se budu zbog Nas borili, Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti, a Allah je zaista, na strani onih koji dobra djela čine!” (Al-Ankebut, 69.)