Poslanikovi, s.a.v.s., savjeti roditeljima i djeci

Poslanikovi, s.a.v.s., savjeti roditeljima i djeci

Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu: «O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre.» (Et-Tahrim, 6)

Neka se raduju roditelji ovom vjerodostojnom hadisu: «Kada čovjek umre njegova djela se prekidaju osim u tri slučaja: trajnom sadakom, znanjem koje se koristi ili dobrim djetetom koje upućuje dove za svog roditelja.» (Muslim)

Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: «Svi ste vi čuvari i odgovorni ste za ono što čuvate.Vođa je čuvar i odgovoran je za svoje potčinjene. Muškarac je čuvar svoje porodice i odgovoran je za nju. Žena u kući svoga muža je čuvar i odgovorna je za ono što čuva. Sluga je čuvar imetka svoga vlasnika i odgovoran je za ono što čuva. Čovjek je čuvar imetka svoga oca i odgovoran je za to. Svi ste vi čuvari i odgovorni ste za ono što čuvate.» (Muttefekun alejhi)

Od Abdullaha ibn Mes’uda prenosi se da je rekao: «Allahov Poslaniče, koji je najveći grijeh? Odgovorio je: «Da Allahu pripišeš druga, a On te je stvorio. « Rekoh: «Koji onda?» « Da ubiješ svoje dijete iz bojazni da ga nećeš moći hraniti» Rekoh: «A onda?» «Da počiniš blud sa komšijinom ženom» (Muttefekun alejhi)

Poslanik s.a.v.s kaže: «Svako se dijete rodi u prirodnoj vjeri, pa ga roditelji požidove, pokrste ili učine obožavaocem vatre……» (El-Buhari)

Poslanik s.a.v.s. kaže: «U velike grijehe se ubraja psovanje svojih roditelja. Čovjek opsuje roditelja drugog čovjeka, pa onda taj opsuje njegovog roditelja. Ili, opsuje tuđu majku, pa mu opsuju njegovu majku.» (Muttefekun alejhi)

«Jedan čovjek je došao Poslaniku s.a.v.s. i rekao: «Allahov Poslaniče, prema kome je najpreče da lijepo postupam?» «Prema svojoj majci» -odgovori. «Onda?» – upita. «Prema svojoj majci» «A onda?» -ponovo upita. «Prema svojoj majci» «A onda?» «Prema svome ocu.» – odgovori ponovo Poslanik s.a.v.s.

Majka, otac, učitelj i društvo su odgovoni pred Allahom za odgoj djece. Ako ih lijepo odgoje bit će sretni i jedni i drugi i na dunjaluku i na Ahiretu. Ako zapostave njihov odgoj bit će nesretni i navući će na sebe veliki teret.

Neka se raduju oni koji podučavaju djecu riječima Poslanika s.a.v.s.: «Tako mi Allaha, da Allah putem tebe uputi jednog čovjeka bolje ti je nego da posjeduješ najskupocjenije deve (najveće blago u to doba)» (El-Buhari i Muslim)

Allahov poslanik Muhammed a.s. je rekao: «Roditelj ne može ostaviti svom djetetu ništa vrijednije od lijepog odgoja.»