"> "> "> ">

Odnos insana prema Allahu, dž.š.

Odnos insana prema Allahu, dž.š.

Lukman je govorio svome sinu:
“Sine, moli Allaha i nadaj se, ali nikad ne budi siguran da ti se neće desiti ono što ti nije drago, a boj Ga se, tako da u tom strahu nikad ne izgubiš nadu u Njegovu milost.” Sin ga na to upita: “Oče, a kako ću to postići kad imam samo jedno srce?!” Mudri Lukman mu odgovori: “Sinčiću moj, mu’min ima dva srca: srce kojim se nada i moli i srce kojim se boji!”

Lukman je rekao i ovo:
“Kad se Allahu nešto povjeri i preda, On to sačuva.”
“Prema Gospodaru budi ponizan kao prema onome kome ništa od tebe nije potrebno, a tebi od Njega sve treba!”
“Djelo ovisi od ubjeđenja, ako je slabo ubjeđenje, slabo je i djelo.”
“Kad te šejtan napadne preko sumnje i dileme, uzvrati mu ubjeđenjem i savjetom, a kad te napadne preko lijenosti i dosade, uzvrati mu pomišlju na smrt i kijamet, kad te nagovara ili straši, kaži mu da je dunja prolazan!”
“Prati dženaze, a ostavi svadbe, jer dženaze ukazuju na ahiret, a svadbe bude nagone i strasti za dunjalukom!”
“Ne dozvoli da pjevac bude pametniji i vrijedniji od tebe. On budi u zoru, a ti spavaš!”
“Jeo sam gorke tikvice i okusio sabur, ali nema ništa gor(čij)e od siromaštva. Ako osiromašiš ne žali se ljudima, jer ćeš se poniziti, požali se Allahu, On ima! Ko je to od Njega tražio, a da mu nije dao, ko Ga je molio, a da mu se nije odazvao, ko Mu se požalio, a da ga nije oslobodio onoga što ga muči?!”
“Ako sačuvaš dvije stvari, za ostalo se ne brini! Sačuvaj din za vječiti povratak i dirhem za privremeni o(p)stanak!”
“Druži se sa čestitim Allahovim robovima, jer od njih ćeš uvijek imati khajra, ako ništa na njih će sići rahmet, pa će i tebe zahvatiti!”
“Čuvaj se pogana društva, jer od njih ti nikad hajra nema, ako ništa može ih pogoditi kazna, pa i tebe zakačiti!”
“Društvo biraj po onome u čemu ih zatekneš, ako ih nađeš da spominju Allaha, sjedi s njima i ne miči!”

Image