Odgovori na neka od pitanja o Islamu (8. dio)

Odgovori na neka od pitanja o Islamu (8. dio)

Sta je u suprotnosti s vjerovanjem?

Suprotno vjerovanju je kufr – nevjerovanje i ono je osnova koja ima svoje ogranke bas kao iman. Saznao si da je srz imana vjerovanje uz poslusnost koja zahtjeva predanost i pokornost, a srz nevjerovanja jeste poricanje i inat koji zahtijava oholost i ne poslusnost. Svi vidovi pokornosti spadaju u ogranke vjerovanja i mnogi od tih vidova se nazivaju imanom u Kur`anu i sunnetu. Svi vidovi grijeha spadaju u ogranke neverovanja i mnogi od njih su nazvani kufrom u Kur`anu i sunnetu. Kada ovo shvatis, vidjet ces da postoje dva kufra. Veliki kufr, koji potpuno izvodi iz imana – vjerovanja; a to je nevjerovanje sa uvjerenjem koje negira iz srca, njegovo djelovanje ili jedno od njih; i mali kufr, koji negira potpunost vjerovanja, a ne negira iman u potpunosti. To je kufr u djelima koji se ne suprostavlja rijecima srca, niti njegovom djelavanju, niti to zahtijeva. 

Obralozi mi kako nevjerovanje u potpunosti vjerovanje i pojasni ono sto sam uopceno rekao o tome da ga ono odstranjuje?

Jos prije smo ti objasnili da je vjerovanje rijec i djelo; rijeci srca i jezika, a radnja srca, jezika i tjelesnih organa. Rijeci srca jesu potvrdivanje; rijec jezika jeste izgovaranje rijeci islama; djelovanje srca jeste povinovanje svim vidovima pokornosti. pa kada nestanu ove cetiri stvari: govor srca i njegov rad; te govor jezika i djelovanje tjelesnih organa, onda nestaje vjerovaja u potpunosti. A kada nestane potvrdivanja srcem, onda ni od ostalog nema koristi. Jer je, uistinu, potvrdivanje srcem uvjet njegovog postojanja i imanja koristi od njih. To je isto kao onaj koji ne smatra istinitim Allahova imena i Njegova svojstva, ili bilo sta od onoga s cime je Allah, dz.s., slao poslanike i Spustio objavu. A ako nestane djelovanje srca, a postoji uvjerenje, onda se ucenjaci ehli – sunneta slazu sa nestankom kompletnog vjerovanja jer ne moze koristiti potvrdivanje bez postojanja djelovanja srca, a to je ljubav i pokornost. Isto kao sto nece koristiti Iblisu, faraunu i njegovu narodu, jevrejima i musricima, koji su bili uvjereni u iskrenost Poslanikovu, i to su potvrdivali tajno i javno, i govorili su da nije lazac; ali ga necemo slijediti i necemo mu vjerovati. 

Koliko dijelova ima kuft koji izvodi iz milleta? 

Saznali smo iz dosadasnjeg izlaganja da se dijeli na cetiri dijela: kufr neznanja i poricanja; kufr nijekanja; kufr inata i oholosti i kufr licemjerstva. 

Kakav je kufr neznanja i poricanja?

To je kufr koji biva u unutranjosti i u vanjstini; kao sto su vecina kafira iz plemena Kurejs, i onih prije njih iz naroda za koje je rekao Allah Uzviseni: ”Oni koji poricu Knjigu i ono sto smo slali po poslanicima – saznat ce posljedice toga.” Rekao je Uzviseni: ”…A neznalica se kloni!” I rekao je Uzviseni: “A na Dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su dokaze Nase poricali – oni ce biti zadrzani – i kad dodu, On ce upitati: ‘Jeste li vi dokaze Moje poricali ne razmisljajuci o njima, ili, sta ste to radili?” Uzviseni je, takoder, rekao: ”Oni poricu prije nego temeljito saznaju sta ima u njemu, a jos im nije doslo ni tumacenje njegovo; tako su isto oni prije njih poricali, pa pogledaj kako su nasilnici zavrsili!” 

Sta je to kufr nijekanja?

To je tajenje istine i nepovinovanje njoj na javi uz znanje o njoj i njenu unutrasnju spoznaju; kao sto je kufr Firauna i njegova naroda prema Musau; te kufr jevreja prema Muhammedu, s.a.v.s. Rekao je Allah Uzviseni o kufru Firauna i njegova naroda: ”I oni ih, nepravedni i oholi, porekose, ali su u sebi vjerovali da su istinita…” i rekao je Allah Uzviseni o jevrajima: “…I kada im dolazi ono sto im je poznato, oni u to nece da vjeruju…,”I rekao je Uzviseni: “…Ali neki od njih, doista, svjesno istinu prikrivaju.” 

Sta je kufr inada i oholosti? 

To je nepovinovanje istini uz njeno priznavanje, kao sto je kufr Iblisa. Allah kaze o njemu: “…Ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i postade nevjernik.” Iblis nije mogao da zanijece Allahovo naredenje da ucini seddu, a niti je to mogao opovrgnuti, nego se tome usprotivio i odbacio Njegovu pravednost i mudrost naredenja, pa je rekao: “…Zar da se poklonim onome koga si Ti od ilovace stvorio?” Ibliz je, takoder, rekao: “Nije moje da se poklonim covjeku koga si stvorio od ilovace, od blata ustajalog.” I rekao je: “…Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovace.” 

Sta je to kufr licemjerstva?

To je odsutnost potvrdivanja srca i njegovog djelovanja uz ispoljavanje pokornosti pretvarajuci se pred ljudima kao sto je kufr Ibn – Selula i njegove grupe, o kojima je rekao Allah Uzviseni: “Ima ljudi koji govore ‘Vjerujemo u Allaha i onaj svijet!’ A oni nisu vjernici. Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni i neznajuci samo sebe varaju. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest jos povecava; njih ceka bolna patnja zato sto lazu. Kad im se kaze: ‘ne remetite red na Zemlji!’, odgovaraju: ‘Mi samo red uspostavljamo!’ Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne opazaju. Kad im se kaze: ‘Vjerujte kao sto pravi ljudi vjeruju!’, oni odgovaraju: Zar da vjerujemo u ono sto bezumni vjeruju?’ a uistinu, oni su bezumni ali ne znaju. Kada sretnu one koji vjeruju, govore: ‘Vjerujemo!’ A cim ostanu nasamo sa sejtanima svojim, govore: ‘Mi smo svama, mi se samo rugamo.’Allah njih izvrgava poruzi i podrzava ih da u svom nevjerstvu lutanju. Umjesto pravim, oni su krenuli krivim putem; njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit, i oni ne znaju sta rade. Slicni su onima koji potpale vatru i kad ona osvijetli njihvu okolinu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni nista ne vide! Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste. Ili, oni su nalik na one koji, za vrijeme silnog pljuska s neba, u punom mraku, uslijed grmljavine i munja, stavljaju zbog gromova prste u usi svoje bojeci se smrti, a nevjernici ne mogu umaci Allahu, i munja samo sto ih ne zaslijepi; kad god im ona bljesne, oni produ, a cim utonu u mrak, stanu. A da Allah hoce mogao bi im oduzeti i sluh i vid, jer Allah sve noze.” 

Sta je kufr djelima koji ne izvode iz milleta?

To je grijeh kojeg je Zakonodavac nazvao kufrom uz to da atribut tog naziva ostaje uz onoga koji to cini, kao sto su rijeci Poslanika, s.a.v.s.: ”Nemojte se poslije mene vracati u nevjerstvo, da jedini od vas sijeku vratove drugima.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: ”Grdenje muslimana je grijeh, a nastojanje da ga ubiju je kufr – nevjerstvo.” Poslanik, s.a.v.s., spomenuo je da je medusobno ratovanje muslimana nevjerstvo, a nazvao je onga ko to radi nevjernikom – kafirom. I Allah Uzviseni je o tome rekao: ”Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih; a ako jedna od njih ipak ucini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je ucinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni, onda ih izmirite i budite pravedni. Allah zaista pravedne voli. Vjernici su samo braca, zato pomirite vasa dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.” Allah im je potvrdio vjerovanje u bratstvo po vjeri, i od toga im nista ne oduzima. Rekao je Allah u ajetu koji govori o odmazdi: ”…A onaj kome rob ubijenog oprosti, neka oni velikodusno postupe, a neka im on dobrocinstvom uzvrati.” Allah im je potvrdio islamsko bratstvo i ne negira ga. Isto tako kaze Poslanik,s.a.v.s.: ”Nije vjernik onaj koji cini blud u trenutku dok to cini, niti onaj koji krade u trenutku dok krade, niti onaj koji pije alkohol u momentu dok to radi, a tevba je dostupna (svakome) poslije.” U hadisu od Ebu – Zerra, r.a., stoji da je rekao Poslanik,s.a.v.s.: ”Nema ni jednog roba koji kaze da nema drugog boga osim Allaha, a potom umre na tome, a da ga Allah nece uvesti u Dennet. “Rekao sam: ‘Pa cak i ako ucini blud i ukade?’ ” Rekao je: “Pa cak i ako ucini blud i ukrade.” Tri puta ( rekao je to Poslanik, s.a.v.s.), a nakon toga je rekao cetvrti put: “Pa makar se to i ne dopadalo Ebu – Zerru.” Ovo sve upucuje na to da se ne negira bludniku, kradljivcu, onome koji pije alkohol i ubici vjerovanje u potpunosti. Ako Allaha smatra Jednim u svemu jer on da je to htio ne bi obavijestio da onaj koji umre u uvjerenju da nema drugog boga osim Allaha, da ce uci u Dennet, pa cak i cinio te grijehe. A u Dennet nece uci niko drugi do vjernik. Time je htio kazati o krnjavosti vjerovanja i negiranju njegove potpunosti.

Covjek postaje nevjernik ako cini te grijehe i smatra ih dozvoljenim, sto podrazumijeva smatranje laznim Kur`an i poslanike koji su to zabranili. I ne samo to nego on postaje nevjernik s uvjerenjem da su ti grijesi dozvoljeni, pa makar ih i ne radio – Allah Uzviseni najbolje zna. 

Zasto je cinjenje sedzde kipu, izigravanje Kur´ana i grdenje Poslanika, ismijavanje vjere i slicno sto spada u kufr djela, uzrokom izlaska iz vjere, a definirano je kao manji kufr- kufr u djelima?

Znaj da ovo, kao i ono sto je u njihovom obliku, ne spada u kufr djela, osim s aspekta sto se ona cine tjelesnim organima, u onome sto se ljudima cini. Medutim, ta djela se necine osim sa nestankom djelovanja srca, kao sto su nijet, ihlas, ljubav i pokornost. Iako se cini da je sve ovo vezano za djela, ona nuzno vode do kufra koji je iz uvjerenja, i ne moze biti drugacije. A ovo ne moze da se dogodi, osim od munafika – licemjera, otpadnika ili inadija. Pa da li je ponasanje munafika u Bici na Tebuku kada su rekli: “Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili nevjernicke rijeci i pokazali da su nevjernici,…” i “Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.” Reci: “Zar se niste Allahu i rijecima Njegovim i Poslaniku Njegovim rugali? Ne ispricavajte se! Jasno je da ste nevjenici, a tvrdili ste da ste vjernici.” Mi nismo definirali mali kufr kao kufr vezan za djela uopceno, niti samo kao cisto takav koji ne zahtijeva uvjerenje i koji nije suprotan rijecima srca, niti njegovim djelima. 

Na koliko vrsta se dijeli zulum, fisk i nifak (nepravda, grijesenje i licemjerstvo)? 

Svaki od njih se dijeli na dvije vrste: veliki i to je nevjerovanje i mali koji ne ulazi u kufr. 

Sta je primjer za veliki i mali zulum (nasilje)?

Primjer velikog zuluma je onaj kojeg spominje Allah Uzviseni rijecima: “I, pored Allaha, ne moli se onome ko ti ne moze koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio bio bi uistinu od onih koji cine nasilje (tj. nevjernik).” Rekao je takoder Utviseni: ”…Mnogobosstvo je zaista veliki zulum.” Uzviseni je kazao i ovo: “…Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah ce mu ulazak u Dennet zabraniti i boraviste njegovo ce Dehennem biti; a zalimina (nevjernicima)nece niko moci pomoci.” Primjer nasilja (zuluma) koje ne spada u kufr je ono sto Allah Uzviseni u vezi sa raskidom braka: “…I Allaha, Gospodara svoga, bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako ocito sramno djelo ucine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise krsi – sam sebi nepravdu (zulum) cini.” 

Sta je primjer za veliko i malo grijesenje? (fisk)

Primjer velikog grijesenja jeste onaj kojeg Allah Uzviseni spominje rijecima: ” Licemjeri su zaista pravi nevjernici.” I rekao je Uzviseni: “…Osim Iblisa, on je bio jedan od dinova i zato se grijesio o zapovijest Gospodara svoga.”

I rekao je Uzviseni: “I Lutu mudrost i znanje dadosmo i iz grada ga u kom su stanovnici njegovi odvratne stvari cinili, izbavi smo – to, uistinu, bijase narod razvratan i zao.” Primjer grijesenja koje je manje od toga, jesu rijeci Allaha Uzvisenog o onima koji okrive postene zene: “…I nikada vise svjedocenje njihovo ne primajte; to su necasni ljudi.”

Rekao je Uzviseni: “O vjernici, ako vam nekakav neposten covjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne ucinite, pa da se zbog onoga sto ste ucinili pokajete.” Spominje se da je ovo objavljeno u slucaju Velida ibn Ukbeta. 

Sta je primjer velikog i malog licemjerstva?

Primjer velikog licemjerstva jeste ono sto smo spomenuli iz prvih djela sure El-Bekara, i rijeci Uzvisenog: “Licemjeri misle da ce Allaha prevariti, i On ce ih prevariti.” “Licemjeri ce na samom dnu Dehennema biti…” Rekao je Uzviseni: “Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: ‘Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov Poslanik!’ I Allah zna da si ti, zaista, Njegov Poslanik, ali Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lasci.” A primjer licemjerstva koje je manje od toga, jeste ono sto je spomenuo Poslanik,s.a.v.s., rijecima: “Tri su znaka osobina (licemjera): kada govori, laze; kad nesto obeca ne ispuni i kad mu se nesto povjeri, iznevjeri.” O tome govori hadis: “Cetiri stvari koje budu kod nekoga, on je munafik” 

Koji je tretman sihra (vracanja) i sihirbaza (onog koji se bavi vracanjem)?

Sihr uistinu postoji i njegovo djelovanje je unutar univerzalnog odredenja, kao sto kaze Uzviseni: “…I ljudi su od njih dvojice ucili kako ce muza od zene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi.” Njegov utjecaj je potvrden u tacnim hadisima. A sto se tice sihirbaza, ako sihr koji cini uci (i dobiva) od sejtana, kao sto to ptvrduje ajet iz sure El- Bekare, on je kafir – nevjernik. To potvrduju rijeci Uzvisenog: “A njih dvojica nisu nikoga ucili dok mu nebi rekli: ‘Mi samo iskusavamo, i ti ne budi nevjernik!’ I ljudi su od njih dvojice ucili kako ce muza od zene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Ucili su ono sto ce im nauditi i od cega nikakve koristi nece imati, iako su znali da onaj koji tom vjestinom vlada nece nikakve srece na onom svijetu imati.” 

Koja je kazna za sihr?

Prenosi Tirmizi od Dundba da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Kazna za sahira (vracara) jeste udarac sabljom.” Tirmizi ovaj hadis smatra vjerodostojnim i kaze: “Po ovome rade neki alimi, ashabi Posanika, s.a.v.s., kao i drugi. To je misljenje Malika ibn Enesa, r.a. Rekao je Safija – Allah mu se smilovao: “Uistinu ubija se sihirbaz, ako radnja njegova sihra dostigne nevjerstvo, a ako bude radio ono sto nije nevjerstvo, ja ne vidim da ga treba ubiti.” Ubijanje sihirbaza se potvrduje od Omera, r.a., te njegova sina Abdullaha, r.a., njegove kcerke Hafse, r.a., Osmana ibn Affana, r.a., Dunduba ibn Abdullaha, r.a., Dunduba ibn K’aba, Kajsa ibn S’ada, r.a., Omera ibn Abdul – Aziza, Ahmeda, Ebu – Hanife, i drugih – da im se smiluje Allah Uzviseni. 

Sta je skidanje sihira (nesreha) i kakv je tretman ”bolesnika”?

To je skidanje sihra sa opcinjene osobe. Ako skidanje sihra bude putem sihra, onda to spada u sejtanske poslove, a ako to bude lijecenjem Kur`anom i ucenjem onoga sto je dozvoljeno, onda u tome nema nista lose. 

Kakvo je to dozvoljeno uklanjanje sihira?

To je ono sto se uci samo iz Kur`ana i sunneta i bude na arapskom jeziku; a uz to bude uvjeren i onaj koji to uci, i onaj kome se to uci da njegov utjecaj ne moze biti, osim Allahovom voljom i htijenjem. Poslanika, s.a.v.s., lijecio je Dibril, a.s., a on je lijecio mnoge ashabe, dozvolio im je da to rade, cak im je to i naredio, i dozvolio im da uzimaju naknadu za to. Sve ovo se nalazi u oba sahiha, i drugim zbirkama. 

Koje lijecenje sihira je zabranjeno?

To je ono koje nije iz Kur`na i sunneta, a niti je na arabskom jeziku; vec to spada u sejtanske poslove, i njegovu pomoc i priblizavanje njemu, onim sto on voli, kao sto to rade vecina lazaca, carobnjaka i sarlatana; i mnogi koji citaju knjige o kvadraticima i zapisima, kao sto su “Semsulme’arif”, ”Sumsul- envar” i sl. koje su ubacili neprijatelji vjere islama, iako se u njima nista ne nalazi i one nemaju nikakvu korist, niti znanje. 

Kakav je propis za koriscenje talismana, struna, kolutova, uzlova, ogrlica i tome slicnog?

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko nesto objesi, njemu je prepusten.” Poslao je Poslanik, s.a.v.s., u nekim svojim putovanjima izaslanika i naredio mu da ne ostavi na vratu deve zapis od struna, a da ga ne odkine. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Uistinu, nedozvoljeno je lijecenje sihrom. Talisman i vracanje je sirk.” Kada je jednom covjeku vidio narukvicu od bronze na ruci Muhammed a.s., upitao ga je sta mu je to, a on je odgovorio da ga stiti o slabosti. Poslanik, a.s., mu je rekao: “Skini je, ona ti samo povecava slabost. Ako umres s njom na ruci, neces nikad biti spasen”. Hurejre, r.a., strgao je konac s ruke jednog covjeka, zatim je proucio: “Vecina ovih ne vjeruje u Allaha, nego druge Njemu smatra ravnim.” [XII:106] Seid bin Dubejr, r.a., rekao je: “Ko srgne nekome talisman, kao da je oslobodio roba.” 

Kakav je tretman privjeska ako je na njemu zapis iz Kur´ana?

Prenosi neka ulema da je dozvoljeno, dok to vecina zabranjuje; kao sto je Abdullah ibn Akin, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Mes`ud i njegovi drugovi -Allah im se smilovao.  A ovo misljenje je najispravnije, zbog uopcene zabrane vjesanja bilo cega i zbog nepostojanja merfu hadisa koji to striktno odreduje, i da se tako Kur`an omalovazava, jer to oni, u vecini slucajeva nose a nisu cisti, te da time ne bi doslo do toga da se okaci nesto drugo i da bi se zatvorio put ka vjerovanju u zbranjeno i skretanje srca ka necemu drugom mimo Allaha.“ 

Kakav je propis oko gatanja i gatara (onog koji predskazuje buducnost)?

Gatari su taguti, a oni su sticenici sejtanski, koji im dosaptavaju neke stvari: kao sto kaze Uzviseni: “…A sejtani navode sticenike svoje…” Njima dolaze,dobacuju im rijeci koje cuju, i sa njima jos stotinu lazi, kao sto kaze Uzviseni: “Hocu li vam kazati kome dolaze sejtani? Oni dolaze svakome lascu, gresniku, oni prisluskuju, – i vecinom oni lazu”. Rekao je Poslanik, s.a.v.s., u hadisu o vahju: “Pa to cuje onaj koji prisluskuje, a oni koji prisluskuju su ovako jedni iznad drugih. Ono sto cuje prenese onome koji je ispod njega, a ovaj to prenese onome koji je ispod njega, sve dok se to ne prenese na jezik sihirbaza ili gatara. Mozda nekog od tih koji prisluskuju (sejtani) pogodi plamena munja prije nego prenese, a mozda to i prenese prije nego ga stigne, pa s tim slaze jos stotinu lazi.” Hadis je u potpunosti sahih – vjerodostojan. 

Koji je tretman onoga koji povjeruje gataru?

Rekao je Allah Uzviseni: “Reci `Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zamlji, ne zna sta ce se dogoditi.” I rekao je Uzviseni: “U Njega su kljucevi svih tajni, samo ih On zna…” Reko je Uzviseni i ovo: “Ili je u njih iskonska knjiga,pa prepisuju? ” I rekao je Uzviseni: “Zna li On ono sto je skriveno, pa vidi?” I reko je Uzviseni: “… Allah zna, a vi ne znate.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko ode gataru ili vracaru, i povjeruje u ono sto on kaze, zanijekao je ono sto je objavljeno Muhammadu, s.a.v.s.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko ode gataru pa ga nesto upita, i povjeruje mu u to, nece mu se primiti namaz cetrdeset dana.” 

Kakav je tretman vjerovanja zvijezdama?

Rekao je Allah Uzviseni: “On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru.” I rekao je Uzviseni: “Mi smo vama najblize nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i ucinili da vatra iz njih pogada sejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.” I rekao je Uzviseni: “…A zvijezde su volji njegovoj potcinjene…” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko trazi (uzima) znanje od zvijezda, uzima vrstu sihra,poveca sto poveca.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Uistinu, bojim se za svoj umet vjeruje u zvijezde, cine laznim Allahovo odredenje i cine nasilje ummetu.” Rekao je Katade-Allah mu se smilovao: “Allah je stvorio zvijezde za troje: kao ukras nebesa, za gadanje sejtana i kao znakove po kojima se orjentisu ljudi; pa onaj ko ih tumaci drugacije, pogijesio je… 

Kakav je tretman trazenja kise pomocu zvijezda?

Rekao je Allah Uzviseni: “I umjesto zahvalnosti sto vam je hrana darovana-vi u njega ne vjerujete? Rekao je Poslanik s.a.v.s.: “Cetvero u mom umetu spada u poslove dahilijeta, koje nisu ostavili: plemenski ponos, omalovazavanje porijekla, trazenje kise zvijezdama i naricanje ( oplakivanje za umrlom osobom ).”Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Reko je Allah Uzviseni: ´ Medu mojim robovima ima onaj koji vjeruje Meni, i nevjernik; pa onaj koji kaze: zahvatila nas je kisa, sa Allahovom dobrotom i Njegovom miloscu, on vjeruje Meni, a ne vjeruje u zvijezde; a onaj koji kaze: `Zahvatila nas je kisa zbog te i te zvijezde`, on ne vjeruje Meni a vjeruje u zvijezde.´ ” 

Koji je tretman sujevjera i sta ga odgoni?

Rekao je Allah Uzviseni: “…Ali ne! Njihovo sujevjerje je kazna od Allaha…” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Nema bolesti (samo od sebe), niti ptice (sove) koja lebdi iznad groba sujevjerja, niti crva koji bude u stomaku ljudi i zivotinja i prelazi u druge (ili sujevjerja mjesecom saferom). Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Sujevjerje je sirk, sujevjerje je sirk.” I kaze Ibn- Mes`ud, r.a..: “Tako da niko od nas nije ostao, a da ga nije odstranio (udaljio) sa tevekkulom (oslonjanjem na Allaha, dz.s.)” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Uistinu, sujevjerje je ono sto te ucini da to ostavis.” Ahmed navodi hadis Abdullaha ibn Amra: “Koga odvrati sujevjerje od njegove potrebe, ucinio je sirk. Rekli su:`Pa koji je odkup za to?’ Rekao je: ‘Da kazes: Allahu moj, nema dobra osim od Tebe, niti nevolje, osim od tebe, i nema boga osim Tebe.’ ” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “..Kada neko od vas vidi ono sto mu se ne svida, neka kaze: ‘Alalhu moj, dobro ne daje niko drugi do Ti; a niti uklanja nedace neko drugi osim Tebe; i nema snage i nema pomoci osim kod Tebe.’ ” 

Koji je tretman uroka?

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: ”Oko je istina.” Vidio je Poslanik, s.a.v.s., na robinjinom licu smedu boju, pa je rekao: “Porucite joj (nesto) jer je na njoj urok.” Rekla je Aisa, r.a. ”Naredio mi je Poslanik, s.a.v.s., da se lijeci ucenjem (dova) protiv uroka.” I rekao je Poslamik, s.a.v.s.: “Nema lijecanja ucenjem, osim od uroka i groznice.” O tome govori jos mnogo drugih hadisa koje nismo spomenuli. Uroci ne mogu imati utjecaja osim sa dozvolom Uzvisenog: “Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur`an slusaju, govoreci: ‘On je, uistinu, lud!’ ” Ove rijeci veliki dio uleme, da im se smiluje Allah, dz.s., protumacio je kao da se misli u njima na uroke. 

Na koliko dijelova se dijele grijesi?

Dijele se na male, a to su losa djela; i velike, a to su poroci. 

Cime se brisu losa djela?

Rekao je Allah Uzviseni: “Ako se budete klonili velikih grijehova, oni koji su vam zabranjeni, Mi cemo preci preko manjih ispada vasih i uvest cemo vas u divno mjesto. Rekao je Uzviseni:”…Dobra djela zaista unistavaju hrdava. Allah dz.s.,nas je obavijestio da se hrdava djela otkupljuju klonjenjem velikih grijeha, i cinjenjem dobrih djela. Isto ovako se navodi u hadisu: “Poslije loseg djela ucini dobro koje ga brise”. Isto tako se navodi u vjerodostojnim hadisima da upotpunjenje abdesta u neugodnostima, koracanje prema mesdidu, pet dnevnih namaza, duma do dume, ramazan do ramazana, njegova nocna molitva, klanjanje u noci Lejletul-kadr, post asura i druga djela pokornosti brisu losa djela i grijehove. U vecini hadisa se ogranicava brisanje grijeha udaljavanjem od velikih, tako da to postaje uvjet u brisanju malih grijeha dobrim djelima i bez njih. 

Sta su to veliki grijesi?

O preciznom definiranju velikih grijeha postoje misljenja ashaba, tabina i drugih, pa je receno da je to svaki grijeh koji zahtijeva izvrsenje serijatske kazne. Takoder je receno da je to svaki grijeh za pocinjanje kojeg slijedi proklestvo, ili srdba, ili vatra ili bilo koja druga kazna. Isto tako je receno da je to svaki grijeh, koji daje osjecaj da onaj koji ga radi ne mari za vjeru i da se malo boji Allaha dz.s. U mnogim vjerodostojnim hadisima nazivaju se mnogi grijesi velikim, sa razlikama u stepenima. Neki od njih veliki kufr, kao sto je pripisivanje Allahu druga i bavljenje sihrom; neki od njih su veliki, neki od najvecih grijeha, i oni su manji od kufra, kao sto je ubistvo osobe na pravdi Boga, bjezanje sa bojnog polja, uzimanje kamate,uzimanje imovine siroceta, ogovaranje; i od toga je potvaranje cistih i nevinih muslimanki zinalukom, pijenje alkohola, nepostivanje roditelja i drugo. Rekao je Ibn-Abbas r.a.:” Veliki grijesi su blizi broju sedamdeset nego sedam.” Ko bude brojio grijehe za koje je receno da su veliki, vidjet ce da ih ima preko sedamdeset; pa kako bi tek bilo da zbroji sve ono za sto je obecana zestoka kazna u Kur`anu i sunnetu, i poslije cega je uvijek spomenuto proklestvo, kazna, rat, srdba ili neki drugi izraz prijetnje. Ko to bude brojio, vidjet ce da ih ima vrlo mnogo. 

Cime se brisu mali i veliki grijesi?

Svi se brisu iskrenim pokajanjem. Rekao je Allah Uzviseni: ” O vi koji vjerujete, pokajte se Allahu iskreno, da bi Gospodar vas preko ruznih postupaka vasih presao i da bi vas u denetske basce,kroz koje ce rijeke teci, uveo… I rekao je Uzviseni: ” Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela cine, Allah ce njihova hrdava djela u dobra promijeniti, a Allah prasta i svemilostan je.” Uzviseni je, takoder, rekao: ” I za one koji se, kada grijeh pocine ili kada se prema sebi ogrijese, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole- a ko ce oprostiti grijehe ako ne Allah?- a koji svjesno u grijehu ne ustraju. Njih ceka nagrada- oprost od Gospodara njihova i denetske basce kroz koje ce rijeke teci u kojima ce vjecno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Pokajanje brise ono sto je bilo prije njega.” Rekao je, s.a.v.s.:” Allah se vise obraduje pokajanju Svoga roba, od covjeka koji dode na neko pusto mjesto. S njim je bila i njegova jahalica, a na njoj njegovo jelo i pice. Zatim je spustio glavu i zaspao. Kada se probudio, pobjegla je njegova jahalica. Kada su vrucina i zed postali nepodnosljivi, ono sto je Allah odredio, on je rekao: `Vratit cu se na svoje mjesto` Zatim se vratio i zaspao. Nakon toga se probudio, a kad ono njegova jahalica se nalazi kod njega.” 

Kakvo je to iskreno pokajanje?

Prvo, momentalno ostavljanje grijeha. Drugo, zaljenje zbog njegovog cinjenja ( cinjenje tog grijeha) . Trece , zavjet da ga vise nikada nece uraditi. Ako bude uradio kakvu nepravdu prema muslimanu, treba da se snjim halali, ako je u stanju. Ako to ne uradi, i ako to ne izmiri sada na dunjaluku on ce biti za to trazen na Sudnjem danu. To spada u zulum od kojeg Allah, dz.s., nista ne ostavlja. Rekao je Poslanik,s.a.v.s.:” Ko bude imao kod sebe nepravdu prema svome bratu, neka je se danas rijesi prije nego sto ne bude ni dinara, niti dirhema. Ako bude imao dobrih djela, uzet ce se od tih njegovih dobrih djela; a ako nebude imao, onda ce se uzeti od losih djela, od njegova brata i bacit ce se na njega.” 

Kada prestane pravo upotrebe pokajanja od bilo koje osobe? 

Rekao je Allah Uzviseni:” Allah prima pokajanje samo od onih koji ucine kakvo hrdavo djelo iz lahkomislenosti , i koji se ubrzo pokaju; njnima ce Allah oprostiti. A Allah sve zna i mudar je.” Slozili su se ashabi Allahova Poslanika, s.a. v.s., da je svaka pogreska prema Allahu ,dz.s., lahkomisllenost i da je sve sto je prije smrti” ubrzo”. Rekao Poslanik s.a.v.s.: “Uistinu, Allah prima pokajanje roba sve dok dusa ne dode do grkljana.” To je potvrdeno u mnogim hadisima. Rekao je Allah Uzviseni:” Uzaludno je kajanje onih koji cine hrdava djela a koji, kad se nekom od njih priblizi smrt, govore:` Sad se zaista kajem`! a i onima koji umru kao nevjernici, njima smo bolnu patnju pripremili.” 

Kada prestaje pokajanje na dunjaluku?

Rekao je Allah Uzviseni:”…Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dodu, nijednom covjeku nece biti od koristi to sto ce tada vjerovati ako prije nije vjerovao ili ako nije kao vjernik kakvo dobro uradio”. U Buharijinom” Sahihu” stoji da je rekao Poslanik s.a.v.s.:” Nece nastupiti Sudnji dan, sve dok ne izade Sunce sa zapada; pa kad izade i ugledaju ga ljudi, svi ce postati vjernici; a to ce biti onda kada nikome nece koristiti njegovo vjerovanje”. Potom je proucio gornji ajet. U tom smislu je naveden veliki broj hadisa, koje prenosi grupa ashaba od Poslanika s.a.v.s. u izvornim i drugim knjigama. Rekao je Safvan ibn Asal:” Cuo sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako govori:” uistinu Allah je otvorio vrata sa zapadne strane cija je sirina sedamdeset godina, zbog pokajanja, nece se zatvoriti sve dok Sunce ne izade sa te strane (t.j. sve dok Sunce ne izade sa zapada).”prenosi ga Tirmizi i smatra ga vjerodostojnim, Nesai i Ibn-Made u duzoj verziji. 

Kakav je tretman iniga koji umre id ”muvehhidina” (koji su tvrdili jednocu Allahovu) ustrajavuci na velikom grijehu?

Rekao je Allah Uzviseni:” Mi cemo na Sudnjem danu ispravne terezije postaviti, pa se nikome krivo nece uciniti; ako nesto bude tesko kao zrno gorusice, Mi cemo zato kazniti ili nagraditi. A dosta je sto cemo Mi racune ispitivati”. I rekao je Uzviseni:” Mjerenje toga dana bit ce pravedno: oni cija dobra djela budu lahka, oni ce zato sto dokaze Nase nisu priznavali, stradati”. reka je Uzviseni i ovo:” onoga dana kad svaki covjek pred sobom nade dobro djelo koje je uradio i hrdavo djelo koje je ucinio, pozeljet ce da se izmedu njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe podsjeca i Allah je milostiv prema Svojim robovima”. I rekao je Uzviseni:” Na Dan u kome ce se svaki covjek samo o sebi brinuti, i u kome ce se svakom covjeku za djela njegova puna nagrada ili kazna dati, nepravda im se nece uciniti”. Uzviseni je rkao:” I bojte se Dana kad cete se svi Allahu vratiti, kad ce se svakome ono sto je zasluzio isplatiti-nikome krivo nece ucinjeno biti”. I rekao je Uzviseni: Tog Dana ljudi ce se odvojeno pojaviti da im se pokazu djela njihova: onaj koji bude uradio koliko trun dobra-vidjet ce ga, a onaj koji bude uradio koliko trun zla-vidjet ce ga”. Rekao je Poslanik s.a.v.s.:” Onaj ko bude ispitivan prilikom polaganja racuna, bit ce kaznjen”. Aisa r.a. upitala je Poslanika:” Zar ne kaze Allah Uzviseni: `Lahko ce racun poloziti`”. Odgovorio je:” Svakako, ali se to odnosi na predocavanje djela, ali onaj koji bude ispitivan prilikom polaganja racuna bit ce kaznjen”. Jos prije smo iz izvora spomenuli ozivljavanje, stanje stajanja, vaganje, dijeljenje listova, predocenje djela, polaganje racuna, Sirat cupriju,zagovornistvo i drugo; od onoga sto se zna za stupnjeve ljudi. Njihova stanja ce se razlikovati na ahiretu prema njihovom drzanju na dunjaluku u pokornosti svome Gospodaru; i onoga sto je u suprotnosti tome od onoga koji se sam prema sebi ogrijesio. Kad ovo shvatis, znaj da ono sto je potvrdeno kur`anskm ajetima i sunetom Poslanikovim i oko cega su se slozili ucenjaci (selefus-salih ), te prve generacije ashaba i onih koji su ih slijedili u dobru; imami u tefsiru, hadisu i sunetu jeste da se grijesnici, sljedbenici tewhida dijele na tri kategorije: Prva skupina cija ce se dobra djela izjednaciti sa njihovim hrdavim djelima, njihova losa djela ce ih udaljiti od Denneta, a sprijecit ce ih njihova dobra djela da ne udu u vatru. Ovi su vlasnici” bedema” koje je spomenuo Allah Uzviseni objasnjavajuci da ce oni stajati izmedu Denneta i vatre onoliko koliko Allah to bude htio; a potom ce im se dozvoliti ulazak u Dennet. Kaze Allah Uzviseni, nakon sto je obavijestio o ulasku denetlija Denet i dehenemlija u Dehenem o njihovom medusobnom dozivanju:” Izmedu njih bit ce bedem a na vrhovima ljudi koji ce svakog po obiljezju njegovom poznati. I oni ce stanovnicima Denneta viknuti: `Mir vama`, dok jos ne udu u nju a jedva ce cekati. A kad im pogledi skrenu prema stanovnicima Dehennema uzviknut ce:“Gospodaru nas, ne daj nam da budemo s narodom grijesnim“! Oni koji ce po vrhovima bedema biti zovnut ce neke ljude koje ce po obiljezju njihovom poznati i reci ce:“Sta vam koristi ono sto ste zgrtali i to sto ste se oholo drzali? Zar ovo nisu oni za koje ste se zaklinjali da ih Allahova milost nece stici“? A Allah im je rekao: `Udite u Dennet, nikakva straha za vas nece biti i ni zacim necete tugovati`”! Treca kategorija su ljudi koji ce se sresti sa Allahom a ustrajali su u velikim grijesima i razvratu. Oni ce imati osnovu tewhida i vjerovanja ali ce njihova losa djela prevagnuti nad njihovim dobrim djelima. Ovi su ti koji ce uci u vatru prema visini njihovih grijeha. Medu njima ce biti onih kojim ce vatra biti do clanaka; a bit ce i onih kojima ce biti do pola potkoljenica; a bit ce i onih kojima ce biti do njihovih koljena; a bit ce i onih kojim a ce ostati samo ono sto je Allah ucinio vatri haramom-zabranjenim, a to su tragovi na organima na kojima je cinio seddu. Ova kategorija su oni za koje ce dozvoliti Allah dz.s. da se zauzme nas Poslanik Muhammed s.a.v.s. i ostali poslije njega, kao sto su poslanici, evlije-dobri ljudi, meleki i oni koje Allah bude htio pocastiti; pa ce im se odrediti jedna granica i bit ce izvedeni iz vatre, pa ce im se opet odrediti granica i bit ce izvedeni iz vatre i tako redom. Nakon toga ce izvesti sve one kojima u srcu bude dobra tezine dinara, potom onoga kome u srcu bude dobra tezine koliko pola dinara a potom onoga kome bude u srcu dobra tezine koliko zrno psenice dok ne izvedu iz nje ( vatre ) onoga kome bude u srcu tezine koliko atom dobra pa do njezine cestice koja je niza i manja od atoma, sve dok ne kazu zagovornici: Gospodaru nas, u njemu nije ostalo nikakva dobra i nece biti u njemu niko od onih koji su umrli na tewhidu ( priznavali su Jedinstvo Allaha dz.s. ), pa makar radio bilo koji posao. Ali svaki od njih koji bude imao vece vjerovanje i lakse grijehe bit ce mu kazna blaza i laksa u vatri i najmanje ce provesti u njoj i najprije ce izaci iz nje. A svaki onaj koji bude imao najvece grijehe i najslabije vjerovanje bit ce u suprotnosti sa onim (sto je gore spomenuto). O ovom poglavlju ima bezbroj hadisa. Na ovo ukazuje Poslanik s.a.v.s. rijecima:” Ko kaze da nema boga osim Allaha, koristit ce mu jednog dana u vremenu kada ga zadesi ono sto ga zadesi”. Ovo su stvari oko kojih su shvacanja zalutala, ljudi skrenuli i razisli. “… i onda bi Allah voljom svojom uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u cemu se nisu slagali. A Allah ukazuje na pravi put onome kome On hoce”.