Odgovori na neka od pitanja o Islamu (2. dio)

Odgovori na neka od pitanja o Islamu (2. dio)

Koja je prva duznost robova Allaha dz.s.

Robovi Svevisnjeg prvenstveno moraju spoznati zasto ih je On stvorio, zasto im je odredio namjesnistvo na Zemlji, zasto im je poslao vjerovjesnike i preko njih knjige Objave, te zasto je stvorio ovaj (dunjaluk) i onaj svijet (ahiret) i s njima Sudnji dan i terezije na kojima ce se mjeriti sreca i nesreca i shodno tome darivati svjetlost. Allah, dz.s., kaze: “A onaj kome Allah ne da svjetlo, svjetla nece ni imati.” 

Zasto je Allah stvorio svoja stvorenja? 

Rekao je Uzviseni Allah, dz.s.: “Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono sto je izmedu njih da bismo se igrali, Mi smo ih stvorili s ciljem, ali vecina ne zna.”  “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono sto je izmedu njih; tako misle nevjernici,” a Allah je nebesa i zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki covjek bio nagraden ili kaznjen prema onome sto je zasluzio; nikome nece biti ucinjeno nazao.” “Dzinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.”

Ko je rob (‘abd)? 

Ako pojam ‘abd (rob) podrazumijeva porobljene, potcinjene i ponizne, onda on obuhvaca stvorenja iz visih i nizih svjetova, razumna i ona bez razuma, pokretna i nepokretna, ona koja zive na zemlji i u vodi, vidljiva i nevidljiva, ona koja vjeruju i ona koja nevjeruju, dobrocinitelje i razvratnike, i sve druge. Sva stvorenja su Allahova, potcinjena Njemu i podredena Njegovom upravljanju. Svakom stvorenju je unaprijed odredena shema prema kojoj se ravna i krece, kao i granica do koje se krece.

Uzviseni Allah, dz.s., kaze: “To je uredenje Pravednog i Mudrog.” Ako pojam ‘abd podrazumijeva poniznog, pokornog i onog koji voli svoga Gospodara, onda se odnosi samo na vjernike koji su Njegovi postovani robovi i Njegove bogobojazne evlije koje ne treba da se plase i zaloste. 

Sta je ibadet?

Ibadet je pojam koji obuhvaca sve sto Allah dz.s., voli i cime je zadovoljan, ne samo rijeci i djela nego i tajne, i skrivene misli, te udaljavanje od svega sto negira i sto je protivno tome.

Kada je djelovanje ibadet?

Djelovanje je robovanje kada se u njemu upotpune dvije stvari:potpuna ljubav i potpuna poniznost. Rekao je Uzviseni Allah, dz.s.:”Ali pravi vjernici josvise vole Allaha.” 

Kaze Uzviseni: “Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju.” Allah, dz.s., to je dvoje (ljubav i poniznost) spojio u Svojim Uzvisenim rjecima: “Oni su se trudili da sto vise dobra ucine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema nama ponizni.”

Koji su znaci ljubavi roba prema Uzvisenom Allahu dz.s.?

Znaci ljubavi prema Svevisnjem su da voli sve ono sto voli Allah, dz.s., i mrzi sve ono sto Ga rasrduje, da ispunjava Njegova naredenja i cuva se Njegovih zabrana, da se druzi sa Njegovim evlijama(dobrima), da je neprijatelj svih onih koji su Njegovi neprijatelji. Zato je najcvrsca karika ovoga imana – vjerovanja: voljeti u ime Allaha, dz.s., i mrziti u Njegove ime. 

Kako Allahovi robovi znaju sta On voli i cime je zadovoljan? 

To su saznali od poslanika koje je poslao Allah, dz.s., i iz Objave preko poslanika objavljivane u kojoj je Svevisnji odredio sto voli i cime je zadovoljan, a istovremeno zabranio ono sto ne prihvaca i sto prezire. Zbog toga je Objava neoboriv dokaz i u njoj se pokazala Njegova dalekosezna mudrost. Rekao je Uzviseni Allah, dz.s.: “I o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali.” 

Uzviseni, takoder, kaze: “Reci: ‘Ako Allaha volite, Mene slijedite, i vas ce Allah voljeti i grijehe vam oprostiti’, a Allah prasta i samilostan je.” 

Koliko uvjeta ima ibadet (robovanje)? 

Tri su uvjeta ibadetu: -Prvi je cvrsta odluka bez kojeg ibadet ne moze postojati. -Drugi je iskrena odluka.-Treci je uskladivanje sa Serijatom, kojim Allah, dz.s., zapovijeda da se Njemu robuje i pokorava. Ovo su uvjeti ispravnosti ibadeta. 

Sta je cvrsta odluka? 

Odbacivanje lijenosti i tromosti, a ulaganje truda da bi djela pratila rijeci. Rekao je Uzviseni Allah, dz.s.: “O vjernici, zasto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kad govorite rijeci koja djela ne prate!” 

Sta je to nijjet (iskrena odluka)? 

To je zelja i nastojanje roba da sa svim svojim rijecima i djelima, javnim i tajnim, stekne naklonost svoga Svevisnjeg Gospodara. Rekao je Uzviseni Allah, dz.s.: “A naredeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju…” 

“Ne ocekujuci da mu se zahvalnoscu uzvrati, vec jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevisnjeg stekao.”

“Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne trazimo!” “Onome ko bude zelio nagradu na onom svijetu – umnogo-strucit cemo mu je, a onome ko bude zelio nagradu na ovom svijetu – dat cemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela.” O tome govore josmnogi drugi ajeti. 

Koja je to vjera koju je odredio Uzviseni Allah da se samo po njoj Njemu robuje?

To je cista vjera, koju je vjerovjesnik Ibrahim, a.s., navijestio. Rekao je Uzviseni Allah, dz.s.:”Allahu je prava vjera jedino islam.” “Zar pored Allahove zele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili nehtjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji?”

“Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drzi do sebe…” “A onaj ko zeli neku drugu vjeru osim islama, nece mu biti primljena, i on ce na onom svijetu nastradati.”

I rekao je Uzviseni: “Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono sto Allah nije naredio?…” i mnogi drugi ajeti. 

Koliko stupnjeva ima vjera Islam? 

Vjera islam ima tri stupnja: islam, iman, ihsan, a svaki od njih sam za sebe obuhvaca kompletnu vjeru. 

Sta je to islam? 

Islam znaci predanost Allahu, dz.s., tevhidom (shvacanjem Allaha dz.s. jedinim u svemu) i podloznost Njemu pokornoscu (ta’at) i cistoci od sirka- pripisivanja druga Allahu dz.s..Rekao je Uzviseni:”Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu…”

“Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to cini dobra djela, uhvatio se za najcvrscu vezu.” “VasBog je Jedan Bog, zato se samo Njemu iskreno predajte! A radosnom vijescu obraduj poslusne.”

Koji je dokaz da rijec islam obuhvaca kompletnu vjeru kod njenog uopcavanja?

Rekao je Uzviseni Allah, dz.s.:”Allahu je prava vjera jedino – islam.” 

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Islam je poceo sa pojedincima i opet ce biti kako je poceo, sam.” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Najbolji islam je vjerovanje u Allaha, dz.s.” 

Koji su dokazi da se islam zasniva na pet temelja (ruknova) kod njegovog konkretiziranja? 

Rijeci Poslanika, s.a.v.s., u hadisu u kojem ga je pitao Dzibril, a.s., o vjeri jesu:”Islam je da svjedocis da nema drugog boga osim Allaha, dz.s., i da je Muhammed Allahov poslanik; te da obavljasnamaz; da dajeszekat; da postismjesec dana ramazana i da obavishadz ako si u mogucnosti.” Kao i rijeci Poslanika s.a.v.s.: “Islam je sagraden na petero…” Poslanik je spomenuo i ovo gore receno, osim sto je spomenuo hadz prije posta mjeseca ramazana, a ove obadvije predaje se nalaze u “Sahihima”. 

Koje mjesto zauzimaju dva svedocenja (sehadeta) u vjeri? 

Covjek ne moze uci u vjeru osim sa svjedocenjem da je samo Allah Bog, a da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov Poslanik. Rekao je Allah Uzviseni:”Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Njegova Poslanika vjeruju.” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Naredeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoce da nema drugog boga osim Allaha, dz.s., i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik.” I mnogo je drugih ajeta i hadisa na ovu temu. 

Koji je dokaz svjedocenja da nema drugog Boga osim Allaha dz.s.?

Rekao je Allah Uzviseni:”Allah svjedoci da nema drugog boga osim Njega, a i meleki i dzini i da on postupa pravedno. Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!” I rekao je Uzviseni: “Znaj da nema boga osim Allaha!” “I nema boga osim Allaha!” 

Rijeci Uzvisenog su i ove:”Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga!” “Reci: ‘Da pored Njega postoje drugi bogovi, kao sto oni govore, oni bi onda potrazili put do Allaha Svevisnjeg.” O tome govore i mnogi drugi ajeti. 

Sta znaci svjedocenje da nema drugog Boga osim Allaha dz.s.?

Znaci negiranje da je bilo ko osim Allaha dostojan da bude obozavan i potvrdivanje robovanja (ibadeta) samo Njemu Koji nema saucesnika u obozavanju (ibadetu), kao sto On nema druga u Svojoj vladavini. Rekao je Uzviseni: “To je zato sto je Allah istina, a oni kojima se oni, pored Allaha, klanjaju – ne postoje, i zato sto je Allah Uzvisen i Velik.” 

Koji su uvjeti svjedocenja da nema drugog Boga osim Allaha koji ne koriste onome koji ih izgovara osim da ih sve posjeduje?

Sedam je takvih uvjeta:

  1. Poznavanje njegovog znacenja (tj. tog svjedocenja) negiranjem i potvrdom.
  2. Da je srce potpuno uvjereno u to vjerovanje. 
  3. Potpuna predanost tom vanjstinom i unutrasnjoscu (javno). 
  4. Njegovo odbacivanje onoga sto ono zahtijeva i treba. 
  5. Cista predanost u ispovijedanju vjere. 
  6. Iskrenost, ne samo jezikom nego i srcem. (sidk).
  7. Ljubav prema sehadetu i radi njega i ljubav prema nosiocima sehadeta, te prijateljstvo i neprijateljstvo zbog njega. 

Koji je dokaz za uvjet ”poznavanja” iz Kur´ana i sunneta? 

Rijeci Allaha Uzvisenog: “Moci ce samo oni koji istinu priznaju…” sto znaci da nema drugog boga osim Allaha – “…a oni znaju” – svojim srcima znacenje onoga sto izgovaraju svojim jezicima.

I rijeci Poslanika, s.a.v.s.: “Ko umre a bude znao da nema drugog boga osim Allaha, uci ce u Dzennet.” 

Koji su dokazi iz Kur´ana i sunneta za uvjet uvjerenja? 

Rijeci Uzvisenog Allaha:”Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije vise ne sumnjaju.” 

I rijeci Allaha Uzvisenog: “Oni su iskreni.” 

I rijeci Poslanika, s.a.v.s.: “Svjedocim da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Allahov Poslanik; nece rob s ovo dvoje susresti

Allaha, ne sumnjajuci u to, a da nece uci u Dzennet.”

I rijeci Poslanika, s.a.v.s., Ebu – Hurejreu:”Koga sretnesiza ovog zida da svjedoci da nema drugog boga osim Allaha, tako da mu je time srce uvjereno, obraduj ga Dzennetom.” (Oba hadisa se nalaze u “Sahihu”)

Koji je dokaz iz Kur´ana i sunneta za uvjet predanosti?

Rekao je Allah Uzviseni:”Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to cini dobra djela, uhvatio se za najcvrsce uze.” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Niko od vas nece biti pravi vjernik sve dok njegove zelje ne budu u skladu s onim sto sam dosao.” 

Koji je dokaz uvjetovanja ”prihvacanja” iz Kur´ana i sunneta?

Rekao je Allah Uzviseni u vezi s onima koji to ne prihvacaju:”Sakupite nevjernike i one koji su se s njima druzili i one kojima su se klanjali mimo Allaha, i pokazite im put koji u Dzehennem vodi i zaustavite ih, oni ce biti pitani:”Sta vam je, zasto jedni drugima ne pomognete?” ali, toga Dana oni ce se sasvim prepustiti i jedni drugima prebacivati:”Vi ste nas varali.” “Nismo” – odgovorit ce: “Nego vi niste htjeli vjerovati, a mi nikakve vlasti nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili. Rijec Gospodara naseg da cemo doista kaznu iskusiti na nama se ispunila, a u zabludu smo vas pozivali jer smo i mi sami u zabludi bili. I oni ce toga Dana zajedno na muci biti, jer Mi cemo, tako sa mnogoboscima postupiti. Kad im se govorilo:’Samo je Allah Bog’ – oni su se oholili i govorili:’Zar da napustimo bozanstva nasa zbog jednog ludog pjesnika?’ 

“I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Primjer upute i ilma (znanja) s kojim me je poslao Allah, dz.s., jeste kao primjer obilne kise koja se izlije na zemlju od koje bude plodna pa primi vodu te izraste busenje i mnoga trava; a bude i one neplodne koja zadrzi vodu pa Allah dadne da to koristi ljudima tako da to oni piju i napajaju usjeve; a izlije se (kisa) i na druge predjele od kojih je pustara, pa niti zadrzava vodu, a niti iz nje raste bilje, pa je takav isti primjer i onoga ko bude razumio Allahovu vjeru i bude mu od koristi ono sa cim me poslao Allah, dz.s., pa to nauci i time poucava druge i primjer onoga koji na to ne dize glavu, i ne prihvati Allahovu uputu s kojom sam poslan.” 

Koji je dokaz iz Kur´ana i sunneta ”cistog ispovijedanja vjere?

Rekao je Allah Uzviseni:”Samo Allahu pripada iskrena predanost (vjera)!” 

I rijeci Uzvisenog:”Zato se klanjam samo Allahu iskreno Mu ispovijedajuci vjeru!” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:.”Sretni su oni ljudi koji na moje zagovornistvo kazu da nema drugog boga osim Allaha iskreno sa srca.”

I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Allah, dz.s., uistinu je zabranio vatri vatre onoga koji kaze da nema drugog boga osim Allaha zeleci Allahovo zadovoljstvo.” 

Koji je dokaz iskrenosti iz Kur´ana i sunneta?

Rekao je Allah Uzviseni:”Elif Lam Mim. Misle li ljudi da ce biti ostavljeni na miru ako kazu: ‘Mi vjerujemo!’ i da u iskusenje nece biti dovedeni? A Mi smo u iskusenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lazu.”

I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Nema nikoga koji svjedoci da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik iz srca a da ga Allah nece zabraniti vatri.” I Poslanik je beduinu, kojeg je poducio propisima islama dok nije rekao: ‘Tako mi Allaha na to necu nista dodati, a niti oduzeti’, rekao: ‘Spasio se ako govori istinu’.” 

Koji je dokaz uvjetovanja ”ljubavi” iz Kur´ana i sunneta?

Rekao je Allah Uzviseni:”O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa, Allah ce sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole…”. I rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Kod koga se bude nalazilo troje osjetit ce slast imana – vjerovanja; da mu Allah i Njegov Poslanik budu drazi od bilo cega, da voli osobu i to samo u ime Allaha, da prezire da se vrati u nevjerstvo nakon sto ga je Allah izbavio iz toga kao sto prezire da bude bacen u vatru.” 

Koji je dokaz prijateljstva zbog Allaha i njeprijateljstva zbog Njega?

Rekao je Allah Uzviseni:”O vjernici, ne uzimajte za zastitnike jevreje i krscane” Oni su sami sebi zastitnici! A njihov je i onaj medu vama koji ih za zastitnike prihvati; Allah uistinu nece ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu cine. Zato ti vidis one cija su srca bolesna kako zure da s njima prijateljstvo sklope, govoreci:’Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi.’ A Allah ce sigurno pobjedu ili nesto drugo od Sebe dati, pa ce se oni zbog onoga sto su u dusama svojim krili kajati, a oni koji vjeruju reci ce:’Zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom, svojom najtezom zakletvom, da su zaista s vama?’ Djela njihova bit ce ponistena, i oni ce nastradati. O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, – pa, Allah ce sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni ce se na Allahovu putu boriti i nece se nicijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoce – a Allah je neizmjerno dobar i zna sve, Vasi zastitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju, Onaj ko za zastitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova strana ce svakako pobijediti.”I rekao je Uzviseni: “O vjernici, ne prijateljujte ni sa ocevima vasim ni sa bracom vasom ako vise vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji bude s njima prijateljevao, taj se doista prema sebi ogrijesio. Reci: ‘Ako su vam ocevi vasi, i sinovi vasi, i braca vasa, i zene vase, i rod vas, i imanja vasa koja ste stekli, i trgovacka roba za koju strahujete da nece prode imati, i kuce vase u kojima se prijatno osjecate – miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pricekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah gresnicima nece ukazati na pravi put.’ 

I rekao je Uzviseni:”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi s onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili ocevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braca njihova, ili rodaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnazio, i On ce ih uvesti u dzenetske basce kroz koje ce rijeke teci, da u njima vjecno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni ce biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani ce sigurno uspjeti.” I rekao je Uzviseni:”O vjernici, ako ste posli da se na putu Mome borite i da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte – oni poricu Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato sto u Allaha, Gospodara vaseg, vjerujete. Vi im krisom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono sto tajite i ono sto javno cinite. Onaj od vas koji to bude cinio s pravog puta je skrenuo.”