Neposlušnost prema roditeljima je veliki grijeh

Neposlušnost prema roditeljima je veliki grijeh

“Hoćete li da vas obavijestim o najvećem grijehu?”, upita Poslanik, s.a.v.s., okupljene ashabe. “Pripisivati Allahu druga i biti neposlušan svojim roditeljima.” U to vrijeme živio je i jedan mladi čovjek po imenu Alkama. Redovno je obavljao namaz, postio i davao sadaku. Međutim, iznenada se teško razbolio te je njegova supruga došla Allahovom Poslaniku i rekla: “”O Allahov Poslaniče, moj muž je teško bolestan i želim te izvijestiti o njegovom stanju.” Poslanik, s.a.v.s., je okupio trojicu ashaba – Bilala, Suhejba i Ammara, rekavši im: “Otiđite do Alkame i podstičite ga da izgovori Šehadet!”

Otišli su do Alkame i pokušavali ga navesti da izgovori “La ilahe illellah”, ali kao da mu jezik bijaše svezan te nije mogao ni riječi izgovoriti. O tome su obavijestili Poslanika, s.a.v.s., na šta on upita: “Je li mu živ ijedan roditelj?” Bi mu odgovoreno da je živa Alkamina majka ali da je jako stara. Zamolio ju je da, ako je u stanju, dođe do njega, a ako ne, otići će on lično do nje. Svojim odgovorom ova starica je pokazala koliko cijeni Muhammeda, s.a.v.s. “Tako mi Allaha, ja ću otići do Poslanika. On je preči da mu se dođe nego ja”, rekla je.

 Oslanjajući se na drveni štap, polahko je krenula ka Poslaniku, s.a.v.s. Nakon što joj on odgovori na selam, upita je: “Reci mi istinu! Kakav je tvoj sin Alkama?” “Allahov Poslaniče on uistinu mnogo klanja, posti i udjeljuje siromasima”, reče starica. “A kakav je tvoj odnos prema njemu?”, upita Poslanik. “Ljuta sam na njega.” “Zašto?” “Allahov Poslaniče, njemu je preča njegova žena nego ja i neposlušan mi je”, odgovori žena.

 “Majko Alkamina”- reče Poslanik- “Allahova kazna je žešća i dugotrajnija. Ako uistinu želiš da mu Allah oprosti, budi zadovoljna sa svojim sinom. Tako mi Onog u čijoj ruci je moja duša, Alkama neće imati koristi od svog namaza, posta ili sadake sve dok si ti ljuta na njega!” „O Allahov Poslaniče, Allah, meleci i ovdje prisutni muslimani neka mi budu svjedoci da halalim svome sinu i da sam zadovoljna sa njim“, reče starica.

 Tek tada Alkamin jezik posta slobodan i sa usana mu se začu Šehadet: „Svjedočim da nema drugog boga sem Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov Poslanik.“ Tog dana je preselio na Ahiret a Muhammed, s.a.v.s., mu je klanjao dženazu podsjetivši muslimane na opasnost majčine ljutnje te blagodat njenog zadovoljstva svojim djetetom.