Ne sramoti islam

Ne sramoti islam

Ne sramoti islam! Dosta mu je, prestani sa tim!
Ne sramoti ga svojim lošim ponašanjem,
svojom nemarnošću,
svojom neodgovornošću,
svojim slabim učenjem,
svojim lošim izgledom,
svojom nečistoćom,
svojom lošom komunikacijom sa ljudima,
svojom uobraženošću i ohološću!
Ne sramoti ga
kao otac, kao muž, kao brat, kao sin,
kao unuk, kao svekar, kao punac,
kao majka, kao sestra, kao snaha, kao unuka
kao musliman, kao muslimanka!
Ne sramoti ga, jer sramotiš sebe!
Pet najvažnijih životnih spoznaja nikada ne zaboravi:

  • Spoznaja Allaha
  • Spoznaja svrhe postojanja čovjeka
  • Spoznaja blagodati i Allahove dobrote prema nama
  • Spoznaja životnog kretanja i dunjalučkog kraja insane
  • Spoznaja važnosti uspostavljanja reda i dobra u životu čovjeka.