Nauči(la)o sam

Nauči(la)o  sam

Nauči(la)o sam da ne možeš natjerati nekog da te voli.

Sve što možeš učiniti jeste da budeš neko ko se može voljeti.

Nauči(la)o sam da trebaju godine da se izgradi prijateljstvo,
a samo sekunde da se uništi.

Nauči(la)o sam da nije važno što imaš, već koga imaš u životu.

Nauči(la)o sam da kada sam ljut(a), imam pravo na to,
ali mi ne daje za pravo da sam okrutan(a).

Nauči(la)o sam da treba uspostaviti ravnotežu između
sebe i drugih.

Nauči(la)o sam da smo odgovorni za ono što radimo,
bez obzira kako se osjećamo.

Nauči(la)o sam  da zrelost zavisi od iskustva koje sam doživio (doživjela),
a ne od broja rođendana koje sam slavio (slavila).

Nauči(la)o sam da dvoje ljudi može gledati istu stvar,
a da je vide različito.

Nauči(la)o sam da nije dovoljno da nam drugi oproste,
nekad moramo oprostiti sami sebi. 

Nauči(la)o sam da ako se dvoje ljudi svađa, ne mora značiti
da se ne vole, a ako se ne svađaju, da se vole.

Nauči(la)o sam da bez obzira koliko mi je srce slomljeno,
svijet neće stati zbog mog bola.

Nauči(la)o sam da poslove koji su moji, ja moram odraditi.