Lukmanove za svakoga korisne mudrosti

Lukmanove za svakoga korisne mudrosti

«Druži se sa čestitim Allahovim robovima, jer od njih ćeš uvijek imati hajra (dobra/koristi), ako ništa na njih će sići rahmet (milost), pa će i tebe zahvatiti»
«Čuvaj se pogana, pokvarena društva, jer od njih ti nikad hajra (dobra/koristi) nema, ako ništa može ih pogoditi kazna, pa i tebe zakačiti»
«Društvo biraj po onome u čemu ih zatekneš! Ako ih nađeš da spominju Allaha, sjedi s njima i ne miči! Ako si alim (učen) koristiće im tvoje znanje, a ako si džahil (neznalica) nešto ćeš naučiti»
«Ne sjedi u društvu u kojem se Allah ne spominje, jer ako si alim (učen) nećeš imati koristi od znanja, a ako si džahil (neznalica) povećaće ti džehl – neznanje»
«Primjer zikra (spominjanja Allaha) i gafleta (nemara) je kao primjer svjetla i tame»
«Budi pametan, jer šejtan bježi od pametnog»
«Budi milostiv, bićeš obasjan milošću»
«Kako posiješ tako ćeš požeti»
«Blagost je temelj mudrosti»
«Zaobilazi zlo, ono će zaobići tebe, jer zlo je zbog zla stvoreno»
«Boj se Allaha, ali ne pokazuj ljudima da Ga se bojiš kako bi te oni poštovali, a u srcu si pokvaren»
«Tvoju hranu neka jedu samo čestiti, a o svojim stvarima konsultuj ulemu (učene)»
«Govori lijepe riječi i budi nasmijan, bićeš ljudima draži nego kad im nešto daš»
«Izbjegavaj zavidnike, jer oni (po)kvare vjeru, slabe dušu i donose kajanje»
«Oprez od zlobnika koga počastiš, od časnog kad ga zanemariš, pametnog kad ga poniziš, glupaka kad se sa njim šališ, džahila kad se sa njim družiš i pokvarenjaka kad sa njim raspravljaš»
«Čuvaj se laži, jer ona je neodoljiva kao najukusnije meso»
«Budi velikodušan prema čestitima, a ne budi prijatelj zlim ljudima»
«Govori hajr (dobro), bićeš čist»
«Kontroliši jezik, nećeš se kajati»

Image