Ljudi trebaju…

Ljudi trebaju…

Da nauče da nikoga ne mogu prisiliti da ih voli, mogu samo voljeti.
Da nauče da nije najvrednije ono što poseduju, nego ko su u svom životu.
Da nauče kako se nije dobro usporedjivati s drugima, jer on nema kopije.
Da nauče kako nije bogat onaj čovek koji najviše ima, nego onaj kojem najmanje treba.
Da nauče kako je dovoljno samo nekoliko sekundi da se duboko povrijedi voljeno biće, a potom su potrebne godine da se izliječi.
Da nauče opraštati tako da sami opraštaju.
Da spoznaju kako postoje osobe koje ih nježno vole, ali to ne znaju izreći niti pokazati.
Da nauče, da se novcem može kupiti sve, osim sreće i ljubavi.
Da nauče da dve osobe mogu promatrati istu stvar, a vidjeti je različito.
Da nauče da je pravi prijatelj onaj koji zna sve o njima, a ipak ih voli.
Da nauče kako nije uvijek dovoljno da im drugi oproste, moraju i sami sebi opraštati.
Ljudi će zaboraviti šta si rekao…
Ljudi će zaboraviti šta si učinio…
Ali nikada neće zaboraviti kakve si osjećaje u njima pobudio.