"> "> "> ">

Kurban u organizaciji IKB-a za 2014. godinu

Kurban u organizaciji IKB-a za 2014. godinu

Upitan je Poslanik, a.s., za kurban, pa je rekao: ”Kurban je sunnet vašeg oca Ibrahima, a.s.”
“A šta mi imamo od kurbana, Poslaniče”, upitaše. ”Za svaku dlaku od kurbana upisat će vam se jedno dobro-haseneh”, odgovorio je Poslanik, a.s.

KLANJEM KURBANA ZAŠTITITE VAS I VAŠU PORODICU OD RAZNIH ISKUŠENJA I NESREĆA KOJE MOGU U TOKU GODINE DA VAS ZADESE!

Vašim kurbanom pomažete:
• studente Fakulteta islamskih nauka i Islamskih pedagoških akademija u BiH
• učenike medresa u Bosni i Hercegovini i Sandžaku
• muhadžire povratnike njihovim kućama i muhadžire u zbirnim centrima

Za više informacija u vezi uplate kurbana preko Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu obratite se putem naših kontakata.