"> "> "> ">

Koristi udjeljivanja (sadake)

Koristi udjeljivanja (sadake)

Koristi udjeljivanja (sadake) su:

1. Gasi srdžbu Allaha, dž.š.
“Tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara i otklanja loš svršetak (smrt)!” (Hadis bilježi Tirmizi)

2. Briše grijehe i otklanja vatru
!Sadaka briše grijehe, kao što voda gasi vatru!” (Hadis)

3. Štiti od vatre
“Čuvajte se vatre pa makar s pola hurme!” (Hadis)

4. Onaj koji daje sadaku bit će na Sudnjem danu u hladu svoje sadake
“Svaki čovjek će biti u hladu svoje sadake, dok se ne presudi ljudima!” (Hadis)
Poslanik, a.s., je spomenuo u drugom hadisu među sedam osoba, koje će biti u Allahovoj, hladovini kada druge hladovine ne bude bilo, i onoga koji daje sadaku tajno: i čovjek koji daje sadaku tajno tako da njegova ljevica ne zna šta daje desnica! (Hadis)

5. Ona je lijek za tjelesne bolesti
“Liječite vaše bolesne sadakom!” (Hadis)
Prenosi Ibn Šekik: “Čuo sam čovjeka, koji se obratio Ibn Mubaraku sa pitanjem: ‘Može li mi pomoći, jer već sedam godina na koljenu ima otvorenu ranu, koja ne može da zamladi, a liječio sam je na razne načine i obišao sam mnoge doktore?’ Reče mu Ibn Mubarak: ‘Idi i iskopaj bunar, tamo gdje ima potreba za vodom, a ja se nadam da će tamo inša-Allah proključati voda i tvoja rana zamladiti!’ Tako čovjek uradi i ozdravi!”

6. Lijek za bolesti srca
“Ako želiš da ti omekša srce, nahrani miskina (bijednika) i pomiluj glavu jetima!” (Hadis bilježi Ahmed)

7. Allah sadakom otklanja od ljudi razne vrste nevolja, pa makar oni bili nasilnici i grješnici.

8. Meleki za darežljivce mole Allaha, dž.š.
Nema niti jednog dana u kojem osvanu robovi, a da ne dođu dva meleka, pa jedan kaže: “Allahu, daj darežljivcu imetak!” A drugi kaže: “Allahu, daj škrtici propast!'”(Buharija)

9. Allah darežljivcu daje bereket u imetku
Sadaka ne umanjuje imetak! (Hadis)

10. Ljudima od imetka ostaje samo ono što podijele, kao što stoji u 272. ajetu Sure El-Bekare: “Što date od dobra, to je vaše!” Kada je Poslanik, a.s., pitao Aišu, r.a., šta je ostalo od zaklane ovce, ona je kazala: “Ostala je samo plećka!” Poslanik, a.s., reče: “Ostalo je sve osim plećke!” (Hadis bilježi Muslim)

11. Allah darežljivcima uvećava nagradu, kao što stoji u 18. ajetu Sure El-Hadid: “Onima koji sadaku budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali – mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita.”

12. Darežljivac će na Sudnjem danu biti prozvan s posebnih varata, koja se zovu Vrata sadake.

13. Sadakom se proširuju duša i srce, što potvrđuju hadisi Poslanika, a.s., a Allah, Uzvišeni, u 9. ajetu Sure El-Hašr, kaže: “A oni koji se učuvaju škrtosti, oni će sigurno uspjeti!”

14. Poslanik, a.s., izjednačava sadaku i učenje Kur’ana.
Poslanik, a.s., je rekao: “Nema zavidnosti osim u dva slučaja: čovjeku kojem je Allah dao Kur’an, pa on noći i dane provodi s njim i čovjeku kojem je Allah dao imetak, pa ga on dijeli noću i danju!” (Hadis)

15. Sadaka čisti imetak od laži, lažne zakletve i nemara
“O trgovci, prodaju prate ružan govor i lažna zakletva, pa je čistite sadakom!” (Hadis bilježi Ahmed)