Ključevi koji otvaraju vrata vjere, bogobojaznosti, sreće, dobra…

Ključevi koji otvaraju vrata vjere, bogobojaznosti, sreće, dobra…
 1. Ključ za svako dobro je želja za Allahom i ahiretom.
 2. Ključ za povećanje nafake je zahvalnost Allahu.
 3. Ključ pripreme za ahiret je shvatanje da je dunjaluk kratak.
 4. Ključ za spas je bogobojaznost.
 5. Ključ za ostvarenje ahiretske želje je pobožnost na dunjaluku.
 6. Ključ za odgovor je molba, tj.dova.
 7. Ključ za vjerovanje je razmišljanje, zbog čega je Allah ljude potaknuo na razmišljanje.
 8. Ključ za ulazak kod Allaha je predano srce, koje je posvećeno Njemu,  koje iskreno, u ime Njega, voli i mrzi, čini nešto ili ostavlja.
 9. Ključ za srce koje živi je razmišljanje o Kur`anu, skrušena molitva noću  i napuštanje grijeha.
 10. Ključ za milost je dobročinstvo prema Stvoriteljevim stvorenjima i ulaganje napora da im se bude od koristi.
 11. Ključ za opskrbu je rad, sa istigfarom i takvalukom.
 12. Ključ za slavu i moć je pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku.
 13. Ključ za rukovođenje je međusobna ljubav, zikr i razumijevanje.
 14. Ključ za pomoć je želja i poštovanje.
 15. Ključ za namaz je čišćenje.
 16. Ključ za hadždž je ihram.
 17. Ključ za dobročinstvo je iskrenost.
 18. Ključ za Džennet je tevhid.
 19. Ključ za znanje je uljudno pitanje i pažljivo slušanje.
 20. Ključ za pobjedu je strpljenje.