Kako upropastiti svoje djete

Kako upropastiti svoje djete
  • Ispunite mu svaku želju i tada ćete ga odgojiti u uvjerenju da se sav svijet okreće oko njega.
  • Kada izgovori neku prostu riječ, recimo psovku, nasmijte mu se od srca, pa će vaše dijete povjerovati da je veoma zabavno.
  • Nemojte mu nikada govoriti o moralu: ovo valja, ovo ne valja, ovo smiješ učiniti, ono ne smiješ. Ne govorite mu o dužnostima, obavezama, prema Bogu i ljudima.
  • Uvijek pospremajte za njim i oslobodite ga svake obaveze.
  • Svađajte se stalno pred njim pa se neće začuditi da se bilo šta dogodi u porodici.
  • Dajte mu novac kad god zatraži i neka ga troši kako god hoće. Kad ste se vi patili, neka se ne pati vaša maza.
  • Ispunite mu svaku želju kad se radi o jelu i piću.
  • Uvijek budite na njegovoj strani kad god ga neko na neki način ugrozi odnosno kritikuje: nastavnik, prijatelj(ica)… tada ćete ga odgojiti u uvjerenju da nikada ono ne može biti krivo. 
  • Kada upadne u kakve neprilike, recite da ste vi krivi i tako ćete ga osloboditi svake odgovornosti.

Ako učinite više od pola od navedenog, budite zadovoljni, postigli ste vaš cilj.
Upropastili ste svoje dijete !