Kako kritikovati djecu

Kako kritikovati djecu
 1. Nitko ne voli kritiku, a posebno djeca.
 2. Nemojte često kritikovati djecu.
 3. Nemojte djecu kritikovati pred drugima, jer to nije kritika nego poniženje djece.
 4. Kritika je djelotvorna u četiri oka, nasamo.
 5. Dijete pohvalite pred drugima, a kritizirajte nasamo.
 6. Učini li dijete šta loše, izrecite kritiku što prije, tada je najdjelotvornija.
 7. Budite određeni i recite djetetu tačno šta nije dobro uradilo.
 8. Planirajte kritiku unaprijed da tačno znaš šta ćes reći u kritici.
 9. Ne kritizirajte dijete zbog nečega što je izvan njegove kontrole. 
 10. Usmjerite kritiku na ponašanje djeteta, nikada na njegovu ličnost.
 11. Nemojte zaboraviti uključiti pohvalu.
 12. Više savjetujte, manje kritikujte, djeca će vas voljeti i slušati.