Kako i s kim se družiti

Kako i s kim se družiti

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, još rekao: “Čovjek je u vjeri svoga druga. Zato neka svako od vas pogleda s kim se druži.”

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jos rekao: “Nemoj se družiti osim sa vjernikom, i neka tvoju hranu ne jede niko osim bogobojazni.” Neko od ispravnih prethodnika je rekao: “Uzimajte braću! U tome vam je oružje i na dunjaluku i na ahiretu. Zar niste čuli za vapaj stanovnika Vatre:

“Pa nemamo ni zagovornika, ni prisna prijatelja.” (Eš-Šuara, 100-101.)?” Abdullah b. Hasan veli: “O čovječe, nastoj da imaš mnogo iskrenih drugova. Najmanje što ćeš od druga dobiti je njegova dova za tebe nakon tvoje smrti.”

Muhammed b. Jusuf je spomenuo braću i rekao: “Zar je iko kao iskreni drug? Dok ti budeš među slojevima zemlje, tvoja porodica će dijeliti tvoj imetak, a brat će ti na tvom mezaru činiti dovu.” Neko od mudraca je bio upitan: “Koje je blago najbolje?”, pa je odgovorio: “Poslije takvaluka (bogobojaznosti), to je iskreni brat.”

Prenosi se da je Sulejman, alejhis-selam, rekao svome sinu: “O moj sinak! Nemoj smatrati da je mnogo da imaš i hiljadu drugova, a nemoj misliti da je malo da imaš samo jednog neprijatelja.” Omer b. el-Hattab, r.a., je rekao: “Druži se sa braćom shodno njihovoj bogobojaznosti. Nemoj trošiti riječi, osim kod onoga ko ih želi od tebe čuti. Nemoj iznositi svoje probleme, osim kod onoga ko ih želi od tebe otkloniti. Nemoj zavidjeti živima, osim na onome što možeš zavidjeti i mrtvima. Savjetuj se u svojoj vjeri sa onima koji se Uzvišenog Allaha boje. Traži iskrenu braću i živi pod njihovim okriljem. Oni su ukras u blagostanju, a oružje u belaju.”
Neko je rekao: “Ne pitaj za čovjeka kakav je, nego pogledaj u njegova druga.” El-Evzai je rekao: “Ako nam je skrivena nečija novotarija (bidat), nije nam skriveno njegovo društvo.”

Neki čovjek je zatražio od Davuda et-Taija da ga posavjetuje, pa mu ovaj reče: “Druži se sa bogobojaznim ljudima! Oni su ti na dunjaluku najmanji teret, a od njih ti je najveća pomoć.”

Osman b. Hakim el-Evdi veli: “Druži se sa onim koji je u vjeri iznad, a u dunjaluku ispod tebe.”

El-Mufaddil b. Gassan prenosi od svog oca poslovicu: “Druži se sa onim koji će svoje dobro prema tebi zaboraviti odmah kod tebe.”

Ebu-Hamza eš-Šejbani je bio upitan: “Ko su braća u ime Uzvišenog Allaha?” Odgovorio je: “To su oni koji rade djela sa kojima se pokoravaju Uzvišenom Allahu i koji se radi Allahove vjere potpomažu, pa makar im kuće i tijela bila udaljena jedna od drugih.” To je ispričao i Ebu-Sulejmanu, na što je ovaj rekao: “Oni rade djela sa kojima se pokoravaju Allahu Uzvišenom i potpomažu se radi Allahove vjere, ali nisu prava braća sve dok se ne budu i posjećivali i jedan za drugoga žrtvovali.” Ubade b. Kulejb pripovijeda: “Sastao sam se sa Muhammedom b. en-Nadrom el-Harisijem, Abdullahom b. Mubarekom i Fudajlom b. Ijadom, pa sam im spremio jelo. Muhammed b. en-Nadr el-Harisi nije nam se ni u čemu usprotivio, na što mu je Abdullah b. Mubarek rekao: ‘Ne suprotstavljaš nam se?’ Muhammed na to spjeva stih: “Kada se družiš, druži se sa onim koji je vlasnik neporočnosti, plemenitosti i stida.Kada kažeš: ‘Ne!’, i on kaže: ‘Ne!’, a kada kažeš: ‘Da!, i on kaže: ‘Da!’” Ibn-Abbas, r.a., veli: “Volim svoju braću koji me prihvate kada im dođem, i koji mi opravdanje nađu kada izostanem.”

Neki čovjek upitao je Halida b. Safvana: “Je li ti draži brat ili drug?”, na što je ovaj odgovorio: “Ako mi brat nije drug, ja mu ljubav i ne poklanjam.” Ebu-Amr el-Avfi prenosi poslovicu: “Nađi druga prema ovome: kada se sa njim družiš, ukrasi te; kada mu hizmetiš, čuva te; kada te zedesi nevolja, potpomogne te; kada ti vidi dobro djelo, pobodri te; kada ti vidi loše djelo, pokrije te; kada govoriš, smatra te iskrenim, a kada budeš optužen, odbrani te.” Neko je još dodao: “Od koga ti neprilike ne dolaze i koji te sa puta ne skreće. To je onaj koji kada mu zatražiš, ne odbija; kada zašutiš, razgovor otpočne, a kada ti se nešto svidi, to ti i prepusti.”

Zapamti: “Iskren drug podstiče na dobro, a druženje sa dobrim ljudima jača srce. I nema za čovjeka od druženja sa dobrima i gledanja u njihove postupke ništa korisnije, kao što nema za njega od druženja sa grešnicima i gledanja u njihove postupke ništa štetnije“.