Islamski moral i ponašanje

Islamski moral i ponašanje

Sigurno da je pitanje morala, etike i lijepog ponašanja tema o kojoj se mora uvijek govoriti i na nju upozoravati jer je ahlak sastavni dio imana, a iman je temelj na kome stoji kompletna i impozantna građevina islama.
Imam Kurtubi rekao je, kako to navodi Ibn Hadžer u svome ‘Fethu’: ‘Ahlak je skup osobina čovjeka pomoću kojih ostvaruje kontakte sa drugim ljudima, a one mogu biti pohvalne i pokuđene. Na primjer, u pohvalne osobine se ubrajaju: praštanje, blagost, plemenitost, darežljivost, strpljivost, izdržljivost prilikom nedaća, samilost, ljubaznost, ukazivanje pomoći i dr., a u pokuđene osobine se ubrajaju njihove suprotnosti.

Ibn Mubarek opisao je lijep ahlak riječima: ‘To je vedrina i osmjehnutost lica, činjenje dobra i suzdržavanje od uznemiravanja i činjenja zla i neugodnosti drugima.Ahlak ima svoje uzvišeno mjesto u islamu. Jedna od osnovnih poruka i zadaća ove uzvišene vjere je izgradnja moralnosti kod ljudi. Na to ukazuju i riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s, koji je rekao: ‘Zaista sam poslan da upotpunim plemenite osobine.Upravo zato je Allah, dž.š, dao da ahlak bude mjerilo vrednovanja ljudi: ‘Zaista su najbolji od vas oni sa najljepšim ahlakom’, kaže Allahov Poslanik s.a.v.s.

Sigurno da je Resulullah, s.a.v.s, bio primjer svima nama u svom ponašanju, odnosima prema ashabima, komšijama, svojoj porodici, pa i prema neprijateljima, kao što je njegov kompletan život uzor na koji se moramo kao vjernici ugledati.Allah, dž.š, rekao je: ‘Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.A Abdullah b. Amr b. el-As, r.a, rekao je: ‘Allahov Poslanik, s.a.v.s, nije bio bestidan niti raskalašen. I sam je govorio: ‘Najbolji od vas su oni s najljepšim ahlakom.

Izgradnjom lijepog ahlaka se upotpunjuje iman, jer u hadisu stoji: ‘Vjernici sa najpotpunijim imanom su oni koji su lijepog ahlaka.
Ko se okiti ovim pohvalnim svojstvima u svom životu, neka zna da: ‘Nema ničeg težeg na mizanu vjernika na Danu suđenja od lijepog ahlaka. To je i prilika i način kako možemo dostići sevape koje su zaradili vjernici koji su klanjali i postili nafile žudeći za nagradom Svemogućeg: ‘Zaista će čovjek lijepog ahlaka sigurno dostići stepene klanjača i postača.

Pored navedenog plemenita svojstva i ćudoređe će biti razlogom ulaska u Džennet. Muhammed, s.a.v.s, upitan je o tome šta je to što će najviše uvoditi ljude u Džennet, pa je odgovorio: ‘Takvaluk (suzdržavanje i čuvanje od činjenja grijeha, izvršavanje onoga što su Allah i Njegov Poslanik naredili) i lijep ahlak.
I ne samo to, nego osoba lijepog ahlaka dobiva i posebnu nagradu, koja se sastoji od pridobijanja ljubavi i naklonosti Allahovog Miljenika i Odabranika, s.a.v.s, što je premija za svakoga muslimana i muslimanku.

“Zaista su mi među najdražim od vas i najbližih meni po mjestu gdje će sjediti na Sudnjem danu oni koji su najljepšeg ahlaka, a zaista su mi najmrži od vas i najudaljeniji od mene po mjestu gdje će sjediti na Sudnjem danu brbljivci, oholi govornici i samodopadni naratori”.(hadis)
Humejd b. Hilal rekao je: ‘Došao sam u Kufu i sreo Rebiu b. el-Hejsema, kod koga sam prisustvovao kružoku, gdje mi je rekao: “O, brate Benu Adijja, okiti se plemenitim svojstvima i po njima postupaj i s njima se druži i znaj da je Onaj koji ih je stvorio to nije učinio i na njih uputio prije nego ih je On zavolio i omilio njihovim nosiocima”.
Seid b. el-As rekao je: “O sine moj, zaista su plemenite osobine gorke i mrske čovjeku, jer da ih je lahko posjedovati, prije vas bi ih imali nevaljali i pokvareni ljudi, ali sticanje tih osobina zahtijeva strpljivost koju može imati samo onaj koji spozna njihovu vrijednost i žarko želi i nada se nagradi za nju”.

El-Fudajl ibn Ajad rekao je: “Ako se budeš družio s nekim, izaberi čovjeka s lijepim ahlakom, jer te on poziva samo dobru. Draže mi je da mi saputnik i drug bude griješnik lijepog ahlaka nego učač Kur’ana koji je besraman. Zaista nije griješnik lijepog ahlaka osoba koju u životu vodi razum, nije teret društvu pa je ljudi vole, a pobožnjak koji nema kod sebe plemenitih osobina i lijepog ahlaka, teret je ljudima pa ga preziru“.

Asme’i jednom je prilikom rekao: „Kad se mom djedu Aliji primakla smrt, sakupio je svoju djecu i kazao im sljedeće: „O sinovi moji, postupajte prema ljudima na način koji će rezultirati da kad budete odsutni, čeznu da vas sretnu, a kad umrete, plaču za vama“.

Iz ovoga primjera zapažamo brigu roditelja za svojom djecom i svu mudrost savjeta koji im daje, jer samo korektan odnos i lijepo ophođenje prema drugima može prouzrokovati uzvraćanje dobrim. Sam odgovor ljudi i njihovo ponašanje prema nama je ustvari ogledalo nas samih.
Ibnul-Karijje izjavio je: ‘Budite lijepog odgoja i ponašanja, jer ako budete kraljevi, na taj način ćete osvojiti ljude, ako budete srednjeg staleža, tako ćete se uzdići na više stepene, a ako budete siromašni, na taj način ćete postati neovisni.

Ovdje razumijevamo da moralna osoba nikako ne može biti na gubitku, naprotiv, to se uvijek isplati i na ovom i na budućem svijetu; na ovom svijetu uvažavanjem i naklonošću ljudi, a na budućem uživanjem plodova svoga truda i sticanjem povlaštenog položaja, deredža, zatim blizine i ljubavi Allaha, dž.š, i Njegovog Poslanika, s.a.v.s.
Ono najbolje i najljepše što roditelj može ostaviti svojoj djeci od nasljedstva je lijep odgoj, koji će im biti svjetiljka i ukras u njihovom životu.