Emanet i odgovornost

Emanet i odgovornost

«Allah vam strogo naređuje da povjerene emanete izvršite prema onima kojima pripadaju»! (en-Nisa, 58. ajet). Došao je čovjek Poslaniku i pitao ga kad će nastupiti Kijametski dan, a Poslanik mu odgovori:»Kad se zanemari emanet, očekuj kijametski dan»! «A kako se zanemaruje emanet, Allahov poslaniče»? Poslanik odgovori:»Kad se važni poslovi počnu povjeravati nesposobnim i nepovjerljivim ljudima. Ljudima koji ih nisu u stanju izvršiti na zadovoljavajući način, tad očekuj kijametski dan»! (el-Bukhari).

„O vjernici, ne varajte Allaha i Poslanika, pa da svjesno iznevjerite vaše emanete. I neka znate zaista su vaši imeci i djeca iskušenje, a kod Allaha je najveća nagrada»! (el-Enfal, 27 i 28).«Allah vam strogo naređuje da povjerene emanete izvršite prema onima kojima pripadaju»! (en-Nisa, 58. ajet).

«I oni koji povjerene emanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali..» (el-Mu’minun, 8. ajet).

«Mi smo ponudili emanet nebesima, Zemlji i brdima, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek, a on je zaista prema sebi nepravedan i lahkomoslen»!  Zašto?«..da bi Allah licemjere i licemjerke, mnogobošce i mnogoboške kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio»! (al-Ahzab, 72. ajet).

Od Ebu Hurejreta se prenosi da je Resul, s.a.v.s, rekao:»Tri su znaka ili osobine munafika, tj. Munafik se prepoznaje po tri stvari: kad govori – laže (služi se lažima), kad obeća – ne ispuni, i kad mu se šta povjeri – on to iznevjeri».

«Najbolji od vas su oni iz mog stoljeća, pa onda oni koji dođu iza njih, pa oni iza njih, a zatim će poslije njih dolaziti ljudi koji će svjedočiti i kojima će se vjerovati, a oni neće čuvati emanet nego će varati, zavjetovaće se, a te zavjete neće ispunjavati, a stenjaće od ugojenosti»! (Muttefekun alejhi).

Došao je čovjek Poslaniku i pitao ga kad će nastupiti Kijametski dan, a Poslanik mu odgovori:»Kad se zanemari emanet, očekuj kijametski dan»! «A kako se zanemaruje emanet, Allahov poslaniče»? Poslanik odgovori:»Kad se važni poslovi počnu povjeravati nesposobnim i nepovjerljivim ljudima. Ljudima koji ih nisu u stanju izvršiti na zadovoljavajući način, tad očekuj kijametski dan»! (el-Bukhari).

Od Enesa, r.a, se prenosi da je rekao:»Poslanik nam se nikad nije obratio, a da nije rekao:»Nema imana onaj koji ne osjeća odgovornost za emanet, niti ima dina onaj koji ne poštuje dogovor»! (Ahmed, et-Taberani i Ibnu Hibban).

Ashabi su rekli:

Omer b. El-Hattab:»Ne nasjedajte na viku i galamu ljudi, onaj ko osjeća odgovornost za emanet i ko ne nasrće na ljudsko dostojanstvo, njega smatrajte i zovite čovjekom»!

Ali, r.a:»Svijest o emanetu je ključ rizka».

Omer b. El-Hattab:»Ako bi se životinja povrijedila u Iraku, Allah će me pitati za nju:”Omere zašto joj nisi napravio put»!