Dova mjeseca redžeba i ša’bana

Dova mjeseca redžeba i ša’bana

Allāhumme bārik lenā fī redžebe we ša’bāne we bellignā ramadāne.
„Allahu moj, blagoslovi nas u mjesecima redžebu i ša’banu i omogući da dočekamo ramazan“

Allahu moj, od Tebe molim oprost za sve za što sam Ti se ranije kajao, pa se tome povratih. I od Tebe oprost molim za sve ono čime same sam izazvao Tvoje nezadovoljstvo. Od Tebe oprost molim za sve blagodati koje sam upotrijebio pa sam preko njih samo svoju neposlušnost prema Tebi povećao.
Molim Te da mi oprostiš grijehe koje samo Ti znaš, koje samo Ti vidiš, koje samo Tvoja milost može obuhvatiti i za koje samo Tvoj oprost i sažaljenje mogu amnestiju pružiti.
Nema Boga osim Tebe Jednog, Jedinog. Ti si Uzvišen, a ja sam sebi nepravednik.
Dragi moj Bože, od Tebe oprost molim za sve nepravde koje sam počinio prema Tvojim stvorenjima, podari im iz Svoga obilja tako da im ništa ne usfali.
Molim Te da mi podariš Svoju naklonost i milost, koja sve obuhvata. Ne osramoti me Svojom kaznom, nego mi daj ono za što Te molim, jer ja sam uistinu u ogromnoj potrebi za Tvojim rahmetom, o Najmilostiviji.
Neka su Allahovi blagoslovi na Muhammeda, a.s., i njegove ashabe. Nema promjene niti snage osim kod Allaha Uzvišenog i Veličanstvenog.

Allāhumme bārik lenā fī redžebe we ša’bāne we bellignā ramadāne.
“Allahu moj, blagoslovi nas u mjesecima redžebu i ša’banu i omogući da dočekamo ramazan.

Image