Allah dž.š. je dva mora membranom rastavio

Allah dž.š. je dva mora membranom rastavio

Vlastita naučna otkrica do kojih su u toku svojih istraživanja dolazili  bila su razlog mnogim ljudima od nauke da se vrate Islamu. Jedan od njih je i francuski naučnik, poznati morski istraživac  Jacques Cousteau. Otkrica do kojih je došao i činjenica da su ista nalazila svoje refleksije u Kur´anu navela su ga da primi Islam i umre kao musliman.

Istražujći dugo godina vode na mjestima ispred Gibraltara došao je do fascinantnih činjenica koje nauka nije mogla objasniti. Otkrio je dva vodena sloja koji se međusobno dodiruju ali se  ne miješaju. Precizno su podijeljeni kao da između sebe imaju neku fizičku granicu. Oba sloja imaju svoju zasebnu temperaturu, svoj biljni i životinjski svijet koji je drugačiji od onog drugog.

„Ove dvije vode se – priča Jacques –  dodiruju ispred Gibraltara već hiljadama godina i bilo bi logično da su se ove velike količine vode trebale davno izmješati –  njihova slanost i gustoća trebalo bi da su identične ili makar slične. Međutim čak i na mjestima gdje se međusobno dodiruju, svaka od tih voda zadržava svoja svojstva.

“Bio je iznenađen kad je od francuskog doktora nauka Morisa Bukaya, koji je prihvatio islam prije njega, čuo da to što je on upravo otkrio nije nikakva novost te da isto stoji  u Kur´anu zapisano već više od 1400 godina. Za Jacquesa je to bilo kao udar groma iz vedra neba. Nije mogao da vjeruje. Uzeo je prevod Kur´ana i otvorio ga samo da se uvjeri. I zaista imao je šta da vidi.

U  19 i 20 ajetu sure Er-Rahman stajalo je:  „Pustio je dva mora da se dodiruju, izmđu njih je pregrada i oni se ne mjesaju –  pa koju blagodat Gospodara svoga poričete?!“  „Kunem se da ovaj Kur ´an, za kojim moderna nauka kasni 1400 godina, ne može biti govor čovjeka. To je zaista govor Svemogućeg.“ 

Nakon toga nije mogao a da ne izgovori najljepše riječi koje je ikad iko izgovorio – La ilahe illallah, padne Allahu na sedždu i tako postane musliman, neizmjerno zahvalan Onome Koji mu je otvorio oči da vidi istinu.

 
Neka je slavljen Sveznajući, čijem Savršenstvu sve svjedoči, što nas je učinio sljedbenicima ove časne Knjige. Gospodaru, uzdigni nas moru Tvoje milosti i učini nas vječnim svjedocima  da nema drugog boga osim Tebe.