Ako… bit ćes čovjek, sine moj!

Ako… bit ćes čovjek, sine moj!

Ako možeš ostati miran kad na tvom putu
Svi izgube glavu i prstom pokazuju na tebe…
Ako sačuvaš povjerenje kad svi ostali sumnjaju,
Ali ako im ne zamjeriš što nemaju povjerenja…

Ako ne lažeš kad čuješ laži,
Ili ako ne mrziš kad tebe mrze,
Ako se ne praviš suviše dobar,
Niti govoriš suviše mudro…

Ako snivaš ali ti snovi nisu sve;
Ako misliš, ali ti misli ostanu uvijek čiste…
Ako znaš primati pobjedu i poraz,
Primati jednako jedno i drugo…

Ako možeš podnijeti da tvoju istinu
Varalice iskrivljuju da bi lakše prevarili budale…
Ako vidiš kako u komadiće razbijaju tvoj cilj
I ako se sagneš podignuti i pokupiti ostatke…

Ako možeš skupiti sva svoja dobra
I staviti ih na kocku, sve odjednom,
Ako si spreman ponovno krenuti kao na početku,
Ne izustivši ni riječ, izgubivši sve uz osmijeh…

Ako prisiliš svoje srce, svoje živce, svoje mišice,
Da služe tvojim ciljevima i kad su smalaksali,
I ako ustraješ kada sve zastane,
Izuzev volje koja naređuje: “Drž se dobro!”…

Ako se usred gomile ne ponosiš,
I ne smatraš se herojem, ako se družiš s velikima,
Ako te prijatelj ni neprijatelj ne mogu pokvariti,
Ako svaki čovjek za tebe nešto znači…

Ako umiješ dobro ispuniti svaku minutu svog života,
I svakog trenutka ideš pravim putem –
Tvoja bit će zemlja i sve njezino blago,
jer bit ćes čovjek, sine moj!