100 mudrosti i poslovica

100 mudrosti i poslovica
 1. Prođi se prekomjerne priče, steći ćeš mudrost.
 2. Nemoj se kačiti sa ljudima, jer ti još ne znaš kakvu ti zamku može postaviti blaga osoba, niti kako te može iznenaditi pokvarenjak.
 3. Najteži ljudi su onaj što mnogo priča i sebičnjak u nazivanju selama.
 4. Neka ti smirenost prestiže brzinu!
 5. Drži se onoga što ti je od koristi, a mani se priče svijeta.
 6. Čuvaj glavu i ono što pamti, i stomak s onim što je unutra.
 7. Izbaci pohlepu iz svog srca odvezao si svoje noge.
 8. Propao je ko je prodao vječno za prolazno.
 9. Ako hoćeš da ubijediš muškarca u nešto – priđi mu razumu, a ako hoćeš da ubijediš ženu u nešto – priđi joj srcu.
 10. Kada se lopovi posvađaju – pronađe se ukradeno.
 11. Kada se popravi ponašanje nekog čovjeka – mnogi se žele pitati s njim, a malo ima neprijatelja; teške stvari mu postaju lahke, a osora srca prema njemu postaju blaga. (Maverdi)
 12. Ako čuješ nekog čovjeka kako ti pripisuje dobro koje nisi učinio, onda nemoj biti siguran da ti neće pripisat i zlo koje nisi učinio.
 13. Kada te napadne priča pomogni se šutnjom.
 14. Svoje potrebe namiruj ćutnjom.
 15. Puno činite dobra djela, zbog toga što puno griješite!
 16. Najbliži su vatri oni koji se lahko pale!
 17. Popravi prvo sam sebe, pa će ti se ljudi popraviti.
 18. Ispuštanje prilike je neprilika.
 19. Isplati radnika prije nego mu se osuši znoj na rukama.
 20. Pomogni svog brata pa makar i glasom.
 21. Najbolja spoznaja je kada čovjek spozna sam sebe; najbolje znanje je kada čovjek ne prelazi ono što zna; najbolja ljudskost je kada čovjek ne mijenja vodu svoga lica; najbolje djelo je pomoći unesrećenog.
 22. Najbolji čovjek je onaj koji je ponizan – a ugledan je, koji je skroman – a imućan je, koji je pravedan – a ima vlast u svojim rukama. (Abdul-Melik b. Mervan.)
 23. Primite opravdanje onome ko se pravda.
 24. Najveća je mahana da drugome mahanišeš ono što je tvoja mahana.
 25. Skrivajte vaša dobra djela isto kao što skrivate i vaša loša djela.
 26. Dijete je svjetiljka kuće bez svijetla.
 27. Lijepe vijesti hode, dok loše vijesti trče.
 28. Priznati istinu je lijepo svojstvo.
 29. Sigurnost i bezbjednost jednog mjesta potiču od tebe.
 30. Dani su stranice zato pazite šta po njima pišete.
 31. Iman-vjerovanje se dijeli na dvoje: na ono koje te čuva od ulaska u vatru, i na ono koje te čuva od vječnog boravka u vatri.
 32. Vedrost lica je osnov mđuljudskih odnosa.
 33. Oholit se nad robovima je niskost.
 34. Potreba za dobrim prijateljem je kao potreba za vodom.
 35. Zavist ne nestaje osim smrću zavidnika ili propadanjem onoga na čemu se zavidilo!
 36. Istina je najoštrija sablja.
 37. Blagost je sredina izmedju srdžbe i slabosti.
 38. Ahmakluk je kad izgubiš ono što jedan pametni ima.
 39. Dunjaluk je zatvor za vjernika, a džennet za nevjernika.
 40. Pretvaranje je obilježje licemjera
 41. Srećan je onaj ko se pouči drugim.
 42. Nesrećan je onaj kojim se poučavaju drugi.
 43. Zlo ja lahko; dobro je zahtijevno.
 44. Prsa su riznice tajni, usne su brava, dok je jezik ključ – stoga neka svako od vas dobro čuva ključ riznica tajni svojih. (Omer b. Abdul-Aziz.)
 45. Prijatelj kojeg si stekao poklonima – isto tako će ti ga neko drugi steći poklonim.
 46. Razuman je onaj koji se udaljio od harama.
 47. Učena osoba je ona koja svijet poziva dobru svojim primjerom.
 48. Opomena prije kazne.
 49. Pravda je temelj vladavine.
 50. Pravda je najjača vojska.
 51. Razum je ono što ti osvjetljava put.
 52. Ugovor je ono čega se moraš držati – ne bitno bio sklopljen s muslimanom ili nemuslimanom.
 53. Oči vide sve osim same sebe.
 54. Srdžba – početak joj je ludilo, a kraj kajanje.
 55. Kasapina ne može zastrašiti mnogo ovaca.
 56. Kalem je ambasador znanja, poslanik ideje i prevodioc razmišljanja.
 57. Zavidnik nema mira
 58. Lijepa riječ je sadaka.
 59. Ko je umoran – legnuće na kamen da se odmori, dok se ljenčuga ne može odmoriti ni na perjanom jastuku.
 60. Čovjek je onakav kakvim se drži.
 61. Čovjek je na vjeri svoga druga, stoga pazite s kim se družite.
 62. Čovjeka traži ispod njegova jezika.
 63. Čojstvo je drugo ime za lijepo ponašanje.
 64. Ljudi su rudna bogatstva.
 65. Nasihat je poput lijeka – što gorčiji to bolji.
 66. Obaveza je lakša od peruške, a teža od brda.
 67. Samoća je bolja od pokvarena druga.
 68. Dvije stvari se ne odvajaju od laži: velika obećanja i velika opravdavanja.
 69. I dobar konj ponekada posrne.
 70. Grijesi utiču na to da čovjek, pored Allaha, zaboravi sam sebe.
 71. Ako se naslađuješ grijehom, znaj da slast prolazi, a da grijeh ostaje.
 72. Da bi ružu ubrao, moraš ruku zavući u trnje.
 73. Allah ti je dao svjetlo, stoga ga ne gasi grijehom.
 74. Prvi glas kojeg raspoznaješ je majčin glas.
 75. Ipak je iz male sjemenke izniklo onoliko drvo!
 76. Najpreči oprosta su oni koji su bivali u stanju da kažnjavaju pa su opraštali.
 77. Čuvaj se suze jetima, i dove mazluma.78.Vrata dobročinstva su svima otvorena.
 78. Spajaj rodbinsku vezu pa makar i selamom.
 79. Jaje danas je bolje od kokoške sutra.
 80. Prođi se onoga što te se ne tiče – bićeš zadovoljan.
 81. S trojicom se ne smije pričati otvoreno: s vladarom-zulumćarom, s bolesnom osobom i sa ženom.
 82. Ako očuvaš cvijet – imaćeš plod.
 83. Ne kupi pčela sa svakog mjesta med.
 84. Kontriraj strastima svojim – uspjećeš.
 85. Drži se onoga što vidiš, a batali se onoga što čuješ.
 86. Drži se od dunjaluka onoga što ti je dato, i okreni se od onoga što ti nije dato.
 87. Sredina je nešto najbolje.
 88. Čuvanje jezika je najbolje svojstvo.
 89. Najbolji govor je kratak, lijep, sažet i zanimljiv.
 90. Najbolji ljudi su oni koji su dobročinitelji, i oni koji tačno mjere.
 91. Savladat svoju dušu je najbolja borba.
 92. Minuta sabra će ti donijeti godine mira.
 93. Strah od Allaha je glava mudrosti.
 94. Post oka je oborit pogled od harama, i zatvorit ga pred činjenjem razvrata i grijeha.
 95. Rana od jezika je dublja od rane koplja.
 96. Prema ljudima se ophodi onako kako bi volio da se oni ophode prema tebi.
 97. Posrnuće noge je zdravije od posrnuća jezika.
 98. Začudit se je onome ko pere noge svoje, a ne pere srce svoje!
 99. Razum žene je u ljepoti, dok je ljepota muškarca u razumu.