Zikr-spominjanje Allaha, dž.š.

Zikr-spominjanje Allaha, dž.š.

„O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga slavite i veličajte!“(Ahzab,41,42)
Zikr se u Kur’ani kerimu spominje u različitim oblicima na 174 mjesta, a i 83 vjerodostojna hadisa govore o toj temi. To nedvojbeno ukazuje na značaj zikra i važnost u životu svakog vjernika i vjernice.
U 41. ajetu sure El-Ahzab, Uzvišeni nas podstiče da Ga često spominjemo i prisjećamo Ga se, ne ističući ni vrijeme, ni mjesto, ni način, za razliku od drugih oblika robovanja, kao što su namaz, post i hadždž u slučaju kojih su precizirani forma, vrijeme i mjesto.
Ibn Abbas, radijallahu anhuma, komentarišući ovaj ajet je rekao: „Zaista Allah nije propisao svojim robovima ni jednu obavezu a da joj nije odredio granicu i izuzeo određene kategorije ljudi, u određenim situacijama za njeno izvršenje, osim zikra. Uzvišeni nije zikru odredio granicu niti je ikoga izuzeo od njegovog izvršenja, tako da Allaha treba spominjite stojeći, sjedeći, ležeći, a to znači; noću i danju, na moru i kopnu, kod kuće i na putu, u izobilju i oskudici, u zdravlju i bolesti, tajno i javno, što znači, u svakoj situaciji.
Islamski učenjaci saglasni su u tome da je dozvoljeno spominjanje Allaha, srcem i jezikom, osobi bez abdesta koja je džunub, kao i onima koje su u stanju hajza (menstruacije) i nifasa (poslije poroda) u formi (tesbiha) subhanallah, (tehlila) lailahe illallah, (tamhida) el-hamdulillah, (tekbira) Allahu ekber, donošenju salavata na Vjerovjesnika, upućivanju dove i tome sličnog.
U narednom ajetu ističu se jutro i večer, kao vremena koja su odlikovana nad drugim vremenima, za spominjanje Allaha. To je početak dana i posebno njegov kraj koji su podesni za slavljenje i veličanje Allaha, dž.š.
U drugom ajetu Uzvišeni Allah, takođe veli: „I spominji Gospodara svoga ujutro i navečer u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi nemaran.“(El-Earaf, 205)

Ajeti o zikru

1.”Sjecajte se vi Mene, i Ja cu se vas sjetiti,i zahvaljujte Mi,i na blagodatima Mojim nezahvalni nemojte biti.” (El-Bekara 152)

2.”U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noci i dana su,zaista znamenja za razumom obdarene;za one koji stojeci,sjedeci i lezeci Allah spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmisljaju.” (Ali-Imran 190-1)

3.”Kada oni (Munafici) ustaju da Namaz obave,lijeno se dizu,i samo zato da bi se pred svijetom pokazali,a Allaha gotovo da i ne spomenu.” (En-Nisa 142)

4.”Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome,ne voli On one koji se glasno mole.” (El-Araf 55)

5.”Allah ima najlepsa imena i vi ga prizivajte njima.” (El-Araf 180)

6.”I spominji Gospodara svoga ujutro i navece u sebi,ponizno i sa strahopostovanjem i ne podizuci jako glas,i ne budi nemaran.” (El-Araf 205)

7.”Pravi vjernici su samo oni cija se srca zatresu kada se Allah spomene,a kada im se rijeci Njegove kazuju,vjerovanje im ucvrscuju i samo se na Gospodara svog oslanjaju.” (El-Enfal 2)

8.”Ja sam,uistinu,Allah,drugog boga,osim Mene,nema;zato se samo Meni klanjaj i Namaz obavljaj-da bih ti uvijek na umu bio.” (Ta-Ha 14)

9.”A radosnom vijescu obraduj ponizne,cija srca,kada se Allah spomene,strahopostovanje obuzme.” (El-Haddz 34-35)

10.”Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu,i koji cesto Allaha spominje.” (El-Ahzab 21)

Koristi zikra
– zikrom se odbija i ukroćuje šejtan,
– postiže zadovoljstvo Milostivog,
– odstranjuju brige i žalosti iz srca,
– u srce se nastanjuju radost, sreća i širokogrudnost,
– osnažuje srce i tijelo,
– prosvjetljava lice i srce,
– postiže izobilje u nafaki,
– čisti srce od naslaga duhovne hrđe, odnosno grijeha,
– spašava od Allahove, dž.š., kazne,
– uzrokuje spuštanje Allahovog, dž.š., smiraja, milosti i prisustvo odabranih meleka,
– upošljava jezik i tako eliminiše ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, laž i bestidan govor,
– unosi sigurnost u srce mu’mina na dan polaganja računa.
– Zikr će onome koji se sjeća Allaha, dž.š., biti svjetlo na dunjaluku, svjetlo u kaburu i svjetlo koje će mu prethoditi kada bude prelazio sirat ćupriju.
– Zikr omogućuje boravak u džennetskoj bašči još na ovom svijetu, svakom onom ko boravi u skupovima gdje se spominje i veliča Allah, dž.š.
– Skupovi koji se sazivaju radi spominjanja Allaha mjesta su na kojima borave meleki na zemlji.
– Zakiruni (oni koji puno spominju Allaha) bit će predvodnici na Kijametskom danu.
– često spominjanje Allaha daje sigurnost čovjeku da ne padne u vode munafikluka jer se munafici malo sjećaju Allaha.

Savjeti o zikru

1 – Stalno zikr čini u sebi (tajno) i na glas (javno) i ne dozvoli da zaboraviš na Allaha dž.š.
2 – Prisustvuj sijelima na kojima se zikr drži (spominje Allah dž.š.) jer su to džennetske bašte na ovome svijetu.
3 – Nemoj dozvoliti da sjediš na sijelu na kome nećeš spominjati Allaha dž.š. i donositi salavat na Allahovog Poslanika, a.s.
4 – Kada pođeš sa sijela obavezno reci:”Subhanekellahumme, ve bihamdike, ešhedu en lailahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke,”
5 – Redovno prouči zikr koji se uči poslije namaza (tesbih).
6 – Allahu dž.š. se dovom obraćaj dok si na sedždi, nakon svakog namaza i u zadnjoj trećini noći.
7 – Allaha dž.š.  zikr čini na mjestima gdje ga rijetko ko spominje, kao što su čaršije, pijace (prodavnice) i slično.
8 – Allaha dž.š. moli za oprost grijeha i selamet u svojoj vjeri na dunjaluku i ahiretu.
9 – Uvijek najljepše misli o Allahu dž.š. i Njegovoj odredbi i nipošto ne reci: molio sam Allaha dž.š., ali mi nije uslišao dovu, nego stvar prepusti Njemu. 
10 – Dovu upućuj Allahu dž.š. iskreno i skrušena srca, a ne dok ti je srce daleko od pomisli na Allaha dž.š.
11 – Uči dove koje su prenesene od Allahovog Poslanika a.s. jer su one najbolje.
12 – Dovu počinji sa zahvalom Allahu dž.š. i sa salavatom na Njegovog Poslanika a.s. i time je i završavaj prije nego što kažeš “amin”. 
13 – Dovu upućuj za svoga brata muslimana i tajno da niko ne zna i moli ga da i on tebe spomene u dovi, i nipošto ne proklinji (ne traži loše za) muslimana.
14 – Noću što više dovu uči, a pogotovo pred zoru.
15 – Što češće donosi salavat na Allahovog Poslanika a.s. posebno uoši petka i petkom.
       
NAČIN NA KOJI JE POSLANIK SLAVIO ALLAHA DŽ.Š.
Abdullah, sin Amrov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, kazuje: -Gledao  sam  Allahovog  Poslanika,  Allah mu se smilovao i mir mu podario, kako prstima desne ruke broji koliko puta izgovori “Subhanallah”