Želiš li?

Želiš li?
 1. Želiš li da budeš u Allahovoj blizini? Najbliže je rob svome Gospodaru kada je na sedždi, pa činite tada dovu. (hadis)
 2. Želiš li da imaš nagradu hadždža? Umra obavljena u mjesecu ramazanu vrijedi koliko hadž. (hadis)
 3. Želiš li kuću u džennetu? Ko sagradi džamiju Allah će mu dati istu u džennetu. (hadis)
 4. Želiš li da dobiješ Allahovo zadovoljstvo? Allah je zadovoljan svojim robom koji kad nešto pojede ili popije zahvali se Njemu na tome. (hadis) 
 5. Želiš li da ti dova bude primljena? Dova između ezana i ikameta se ne odbija. (hadis)
 6. Želiš li da ti se piše nagrada posta cijele godine? Post tri dana svakog mjeseca jednak je postu cijele godine. (hadis)
 7. Želiš li da ti se dobra djela ne prekinu tvojom smrću? Kada čovjek umre djela mu se prekinu osim u tri slučaja: trajna sadaka, korisno znanje i pobožno dijete koje mu dovu čini. (hadis)
 8. Želiš li da imaš džennetsko blago? Reci:”la havle we la kuvvete illa billah”. (hadis)
 9. Želiš li da imaš nagradu ibadeta cijele noći? Ko klanja jaciju u džematu kao da je klanjao pola noći, a ko klanja sabah u džematu kao da je klanjao cijelu noć. (hadis)
 10. Želiš li da proučiš trećinu Kur’ana u minuti? Sura ihlas vrijedi koliko trećina Kur’ana. (hadis)
 11. Želiš li da ti tas dobrih djela bude tezi od tasa loših djela na vagi? Reci:”Subhanellahi we bihamdih, subhanellahi-l- azim”. (hadis)
 12. Želiš li da ti Allah podari bereket u imetku i da ti se život produži? Ko hoće da mu Allah podari bereket u imetku i da mu se život produži neka brine o rodbinskim vezama. (hadis)
 13. Želiš li da Allah voli susret s tobom? Ko bude volio susret s Allahom, Allah će voljeti susret s njim. (hadis)
 14. Želiš li da budeš u Allahovoj zaštiti? Ko klanja sabah, on je u Allahovoj zaštiti. (hadis)
 15. Želiš li da te Allah blagoslovi? Ko donese salavat na mene ( Poslanika s.a.v.s.) Allah će ga blagosloviti deset puta. (hadis)
 16. Želiš li da te Allah podigne na visok stepen na dunjaluku? Niko se ne ponaša skromno, a da ga Allah ne uzdigne na visok stepen. (hadis)
 17. Želiš li da te Allah udalji od vatre 70 godina? Ko bude postio, u ime Allaha, jedan dan, Allah će ga udaljiti od vatre 70 godina. (hadis)