Sedam životnih perioda Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s.

Sedam životnih perioda Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s.

Poslanik, s.a.v.s., je bio učitelj, opomenjivač, vojskovođa, državnik, ratnik…

Tradicionalno učenje dijeli život Poslanika Muhameda, s.a.v.s., na mekkanski i medinski period. Ovo je hronologično validno i predstavlja dva široka aspekta njegovog života, prije i poslije događaja Hidžre, preseljenja iz Mekke u Medinu. Događaj je od historijske važnosti, te označava početak islamskog kalendara.

Dodatno se borba Muhammeda, a.s., može podijeliti na sedam faza, odnosno stepena razvoja. Svaki stepen donosi sa sobom drugačiji aspekt njegove ličnosti i ističe drugačiji vid njegove misije. Izučavanje različitih faza Poslanikove misije i analiziranje njene unutrašnje dinamike je važno jer nam pruža primjere koji imaju velik i relevantan značaj za situaciju danas. Njegov život je bolje dokumentovan nego životi ostalih poslanika i vođa svjetskih religija, te je zbog toga moguće graditi ovu analizu na historijskim temeljima.

U potrazi za svjetlom u vremenu tame: Tragač za istinom

U biografiji Poslanika, s.a.v.s., nalazimo ga kako godinama razmišlja o društvenim pošastima. Društvo u kojem je rođen je bilo u stanju moralnog, religijskog, ekonomskog i socijalnog haosa. Teško je ne povući paralele između stanja društva sedmog vijeka i moralnog stanja današnjeg društva na početku novog milenija. Tradicionalna, dvoroditeljska porodica sa relacijom muškarac-žena, kao oslonac i jezgro društva se na Zapadu uveliko razorila. Besramno seksualno iskorištavanje u medijima je normalno, a zabranjeni seks je oprošten, pa čak i prihvaćen. Nasilje u kući, prema ženi, djeci i nasilje na ulicama su rutina. Korištenje droga je rašireno, sa SAD-om kao najvećim korisnikom droge u svijetu. Alkoholizam je raširen, posebno kod srednjoškolaca, a da se po tom pitanju ne poduzima ništa značajno. Afroamerikanci su se oslobodili ropstva prije skoro stoljeća i po, ali se mnogi još uvijek nalaze u neprekidnom krugu siromaštva i diskriminacije, a to je, na jedan način, ekonomsko ropstvo. Zbog sistema koji dozvoljava neobuzdano nagomilavanje bogatstva bez poticanja pravedne redistribucije, ekonomske nejednakosti i nepravde se nastavljaju sa alarmantnim porastom.

Postoji mnogo pozitivnih karakteristika u zapadnim društvima, posebno u SAD-u, a što podrazumijeva slobodu misli, govora i okupljanja, tolerantan odnos prema ekscentričnostima ljudske prirode, te ambiciju da bude pravedno i milosrdno društvo. Ipak, ovi kvaliteti prosječnog Amerikanca nisu uvijek odraženi u državnim i političkim vođama.

Razmršavanje (ne)moralnog klupka u današnjem društvu mora biti prilično prisutno u mislima svjesnih pojedinaca. Oni mogu izvući ličnu utjehu i inspiraciju iz života Poslanika, s.a.v.s. Arapsko plemensko društvo sedmog stoljeća, čija je struktura bila izgrađena na pohlepi, razvratu i nasilju, je promijenjeno u vrlo kratkom vremenu utjecajem Poslanika, s.a.v.s., u društvo sa jednim od najjačih moralnih standarda u historiji. Samilost, poniznost, odanost Bogu i ravnopravnost je zamijenila stare, ustaljene, plemenske principe ponosa bogatstvom, familijom i pozicijom u društvu, te egocentrično ponašanje. Žene su prvi put u historiji dobile prava i ponos, a ranjivi i slabi dijelovi društva dobivaju zaštitu. Seksualnost je uklonjena sa javne scene, te tako postala stvar privatnog života i zdravog odnosa. Bogatstvo je stavljeno u opticaj tako da je energija ulijevana i u najsiromašnije dijelove društva, te je siromaštvo postalo skoro nepostojeća pojava.

Opominjavač i savjetnik

Pri jednim od svojih meditativnih putovanja u pećinu u blizini Mekke, Poslanik Muhammed, s.a.v.s., prima Objavu. Uzvišena objava je potvrda činjenice da je nebesko znanje od velike važnosti u usmjeravanju urođenog, ograničenog ljudskog intelekta. Dubina spoznaje da je on primalac ove božanske objave i veličina zadatka ga prestrašuje.

Sprva dijeli ovaj događaj samo sa najbližom familijom i nekolicinom bližih prijatelja. Fascinantno je i poučno da je čak i ova osoba, koja će se kasnije ocijeniti kao osoba s najviše utjecaja na čovječanstvo u njegovoj historiji, u početku imala period sumnje i nesigurnosti u vezi s svojom misijom. Ohrabrivanje i smiraj su došli kroz Kur’an, kroz povjerenje i podršku njegove žene Hatidže (Allah joj se smilovao), te kroz bliske prijatelje koji su mu pružili podršku koja mu je bila potrebna – velika pouka za nas obične smrtnike!

Nepokolebljivi optimista

Sljedeći korak u njegovom životu je unošenje proaktivne promjene pozivom ljudi u islam . Sa ovim neminovno dolazi i neprijateljstvo već ustaljenih snaga u društvu. Promjena je uvijek prijeteća, a što je promjena veća, veći je i osjećaj prijetnje. Ovo je tačno za društvo sa osnovanim i ustaljenim sistemom – bez razlike o kojoj promjeni se radilo – bila ona ekonomske prirode, socijalne ili prirode ponašanja. Ovo je također tačno kada se radi o ličnim promjenama kao što je prelazak na nošenje pristojne odjeće, prestanak promiskuiteta ili konzumiranja opojnih sredstava. Mijenjanje principa koji su vrijednovali i uzvisivali ponos na bogatstvo i domovinu ili status u društvu i boju kože iznad svega ostalog za bolje principe je bio težak zadatak. Nimalo iznenađujuće, borba za promjenu je postala opasna po život. Muhammed, s.a.v.s., je morao staviti svoj život u opasnost, a u više navrata se tek nastalo muslimansko društvo nalazilo blizu mogućeg istrebljenja. Smionost i duševna snaga pred nedaćom i neprijateljem je istaknuto obilježje ove faze. Strpljenje i nepokolebljivost Muhammeda, s.a.v.s., kroz ovaj period je bio izvor snage mnogim muslimanima koji su se našli u naizgled bezizlaznim situacijama.

Pluralistički vođa

Hidžra, migracija koja obilježava početak sljedeće faze, uključuje detaljno planiranje i tačnu provedbu plana. Poslanik, s.a.v.s., ovim pokazuje da oslanjanje na vlastite snage (trud) i oslanjanje na Allaha idu zajedno, i da je oboje važno za uspjeh. Sa nominacijom i izabirom za vođu medinskog društva, pokazuje nam se još jedan aspekt njegove ličnosti: kapacitet i snaga da stvori jedno uistinu raznoliko, pluralističko društvo sa pravičnošću i ponosom za sve religijske i etničke grupacije. U veoma kratkom periodu poslije migracije u Medinu, Muhammed, s.a.v.s., dokazuje da je u stanju da ujedini različite frakcije stvarajući jedan uzoran standard za njihovu suradnju. Neprimjetno prelazi iz stanja progonjene osobe u stanje jednog vođe sa mnogim administrativnim i zakonskim odgovornostima. “Medinska povelja”, dokument koji pruža pravila života u jednom pluralističkom društvu, je dokument koji bi se trebao detaljno prostudirati i sprovesti u današnjem multireligioznom i multikulturalnom svijetu.

Hrabri, ali neradi ratnik

Poslije kraćeg oporavka u Medini, njegova misija je preplavljena potrebom za borbom za preživljenje. Tri rata u četiri godine: Bedr, Uhud i Ahzab, pored sadržavanja fizičke prijetnje, su morali zahtijevati veliki dio njegovog vremena i energije. Ipak, razvoj i gradnja društva se nastavlja.                                                                                                          

Važno se podsjetiti na činjenicu da Poslanik, s.a.v.s., i njegovi sljedbenici nisu započeli nijedan rat, iako su se suočavali sa veoma agresivnim protivnicima. Muhammed, s.a.v.s,. i muslimani su u ove bitke ulazili sa strogom disciplinom, izbjegavajući nanošenje povreda nedužnim, te korištenjem samo potrebne ratne snage i sile. Žene, djeca i civili se nisu smjeli napadati. Kada je neprijatelj zaustavljao svoju borbu, davalo bi mu se utočište. Napadajući neprijatelja u stanju ljutnje nije bilo dozvoljeno, čak ni u bitci. Poslanik, s.a.v.s., koristi inovacijske strategije u bitkama, kao što je korištenje rovova pri odbrani. Pri kopanju rovova, on je aktivni saučesnik. Često se savjetuje sa vijećem svojih sljedbenika (Šura) i radi po mišljenju većine (Idžma), čak i kada se odluka nekada protivi njegovom mišljenju.

 Državnik par excellence i učitelj

Kroz sljedeću fazu nam pokazuje kapacitet za kompromis i predstavlja pogled unaprijed i mudrost kojom shvaća da je mir, pa čak i pri naizgled neodgovarajućim uslovima, bolji nego neprijateljstvo, odnosno rat. Oni koji pregovaraju sa svojim suparnicima trebaju prostudirati i ugledati se na “Ugovor na Hudejbiji”. Dobitak mira na osnovu ovog ugovora sa Kurejšijama je važan i prouzrokovao je eksponencijalni rast broja muslimana.

Ovaj primjer također omogućava izgradnju modela pravednog društva koje funkcioniše na jedinstven način. Nagomilavanje bogatstva je dozvoljeno, ali istovremeno treba da se ubrizgava i u najmanje kapilare ekonomskog sistema društva. To je jedno egalitarno društvo sa pravičnošću i pravom za sve, vođeno obostranim konsultovanjem, društvo ravnopravnosti pred zakonom, te koje zaštićuje najslabije članove – ženu, djecu, siročad i robove.

Kao što je to predstavljeno u više slučajeva u ovom dijelu njegovog života, Poslanik, s.a.v.s., se dokazuje kao izvrsni državnik. Razriješava konflikte, razvodnjava potencijalne eksplozivne situacije sa lahkoćom, omogućavajući stranama u konfliktu da se rastave kao prijatelji i saveznici. Ne boji se rizika, ali nikada nije bezobziran i pravi kompromise radi mira. Njegovi poslanici drugim nacijama nose poruku suradnje tražeći zajedničku riječ. Kada nešto obeća, to i održi. Ako suparnik prekine ugovor ili prekrši obećanje, ne odustaje od mjera koje su primjerene da bi se održala nepovredivost ugovora.

 Samilosni vladar i duhovni vođa

Posljednja faza razvoja počinje sa oslobođenjem Mekke, što je demonstracija brižnog planiranja i korištenja velike, nadmoćne vojske u cilju pobjede bez gubljenja života na obje strane fronta. Zapanjujuća velikodušnost i poniznost pri pobjedi koju je Muhammed, s.a.v.s., zajedno sa svojim ashabima pokazao je neponovljiva i posebna u historiji. Ponizan je pri pobjedi, sažaljiv, te prašta čak i tvrdokornim protivnicima.

Zadnji govor učvršćava socijalne, ekonomske i moralne promjene koje su došle u društvo. Vrijeme je da se pripremi za kraj.

Anatomija misije, njen rast i evolucija, na određeni način nalazi paralele u stepenima i fazama samog ljudskog života. Ovi stepeni ne samo da nam prikazuju razvoj sofisticiranosti poruke, već i jedno povećanje zrelosti onih kojima je ona namijenjena. “Slušaoci” poruke sazrijevaju u svom shvatanju težine zadatka prenošenja poruke na potomke. Poslanikova misija u svojoj najosnovnijoj analizi je bila tumačenje

Kroz vrijeme, mnoge razlike osnovane na dogmama, politici, sektama i uzvisivanju ličnosti su se pojavile među sljedbenicima islama. Ipak, uprkos mnogim heterodoksnim sektama, jezgro poruke Kur’ana i njegova realizacija u životu Poslanika, s.a.v.s., su živi i neodoljivi, još uvijek pružajući duhovnu utjehu, intelektualno zadovoljstvo i socijalnu disciplinu mnogim ljudima i čineći islam religijom u svijetu s najbržim porastom broja pristalica.