Rekao je Allahov poslanik Muhammed, a.s.

Rekao je Allahov poslanik Muhammed, a.s.

1 – Nije ništa teže na Mizanu od lijepog ahlaka.
2 – Nije obaveza na musafiru da klanja džumu.
3 – Nije niko iz mog Ummeta izdržavao tri kćerke ili tri sestre čineći im dobročinstvo, a da mu one neće biti zastor od vatre.
4 – Nije slušanje kao viđenje: Uzvišeni Allah je obavijestio Musa, a.s. šta je njegov narod uradio sa teletom pa nije bacio ploče (na kojima je bio napisan Tevrat), a čim je vidio šta su uradili bacio je ploče pa su se razbile.
5 – Nije jak onaj koji je snažan u hrvanju, nego je jak onaj koji vlada sobom u srdžbi.
6 – Nije post ostavljanje jedenja i pijenja, nego je post u ostavljanju praznog govora i griješenja.
7 – Nije bogastvo u mnoštvu imetka, nego je bogastvo u bogastvu duše.
8 – Nije lažljivac onaj koji (laganjem) izmiruje ljude tako što širi hajr i govori hajr.
9 – Nije mu’min onaj koji mnogo vrijeđa i mnogo proklinje, niti onaj koji je prostak i vulgaran.
10 – Nije mu’min onaj koji se zasiti, a njegov komšija je gladan.
11 – Nije održavanje rodbinskih veza u tome da se uzvrati istom mjerom, nego je održavanje rodbinske veze, da se održava veza sa onim koji je prekine.
12 – Nije između roba i širka osim ostavljanje namaza, pa ko ga ostavi učinio je širk.
13 – Nije nikome draža zahvala od Allaha i niko više ne prihvata pravdanja od Allaha.
14 – Nije niko strpljiviji na uvredama koje čuje od Uzvišenog Allaha, pripisuju mu dijete i pridružuju mu saučesnike, a uprkos tome On im daje zdravlje i opskrbljuje ih.
15 – Nije u Džennetu ništa kao što je na Dunjaluku osim (što su im ista) imena .
16 – Nije obaveza davati zekat na zeleno povrće.
17 – Nije vam obaveza uzeti gusul nakon što okupate vaše umrle, jer vaši umrli nisu nečisti, dovoljno vam je da operete vaše ruke.
18 – Nije u spavanju nemarnost (da se prespava namaz), nego je nemarnost u budnosti da se odgodi namaz, tako da nastupi namasko vrijeme sljedećeg namaza.
19 – Nije prednost jednog čovjeka nad drugim, osim po vjeri i dobrom djelu.
20 – Nije ubica nasljednik (nema pravo nasljeđivanja onog koga je ubio).
21 – Nije nama lijep primjer, primjer onog ko vrati svoj poklon, on je poput psa koji pojede ono što povrati.
22 – Nije od dobročinstva post na putovanju, na vama je da prihvatite Allahovu olakšicu koju vam je dao.
23 – Nije od nas onaj muškarac koji oponaša žene, niti ona žena koja oponaša muškarce.
24 – Nije od nas onaj ko širi sujevjerje niti onaj ko je sujevjeran, ni onaj koji proriče niti onaj koji traži da mu se proriče, ni onaj koji pravi sihr, niti onaj koji traži da se napravi sihr.
25 – Nije od nas onaj ko se zaklinje emanetom (povjerenjem).
26 – Nije od nas ko nas vara.
27 – Nije od nas ko se udara po obrazima, cijepa odjeću i dovi dovama džahilijeta.
28 – Nije od nas ko lijepo ne uči Kur’an.
29 – Nije od nas ko nije milostiv prema našim mlađima i ko ne poštuje naše starije.