Peti ramazanski bilten 2020.

Peti ramazanski bilten 2020.

Lijepo je da se svaki postač pridržava sljedećeg islamskog ahlaka za vrijeme ramazana:

1. Ručak (sehur)
Cijeli islamski ummet se slaže u tome da je mustehab ručati prije zapaštanja, ali nema grijeha onome ko ga ostavi. Enes, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Ručajte, zaista je u ručku (sehuru) bereket.” Računa se da je čovjek ručao, odnosno ispunio formu, makar popio gutljaj vode.
Od Ebu-Se‘ida el-Hudrija, r.a., prenosi se: “U sehuru je bereket, ne ostavljajte ga pa makar pijenjem gutljaja vode, jer Allah, dž.š., i Njegovi meleci donose salavat na one koji ustaju na ručak.” Vrijeme sehura je od polovice noći, pa do pojave zore. Od Amr bin Mejmuna se prenosi:
“Ashabi Poslanika, a.s., nisu odugovlačili sa iftarom, a sehur su odgađali do zadnjeg momenta.”
Ako se postač dvoumi oko početka zore, može jesti i piti sve do momenta dok ne bude siguran da je nastupila zora.

2. Požurivanje s iftarom
Postaču je mustehab požuriti s iftarom čim nastupi njegovo vrijeme. Od Sehl ibn S‘ada se prenosi da je Muhammed, a.s., rekao: “Ljudi će biti na dobru sve dok budu požurivali s iftarom.”
Iftar bi trebao da se sastoji od nekoliko hurmi (datula). Lijepo je da to bude neparan broj (3, 5, 7…) ili isti toliki broj gutljaja vode. Od Enesa, r.a., prenosi se da je Poslanik, a.s., iftario s nekoliko hurmi prije klanjanja akšama, a ako ne bi bilo toga, onda bi se iftario uz nekoliko gutljaja vode. U ovom hadisu je dokaz da je lijepo iftariti na ovaj način, a poslije obavljanja akšam-namaza može se nastaviti sa večerom.

3. Dova za vrijeme iftara i u toku posta
Ibn Madždže prenosi od Abdullaha ibn Amr El-Asa da je Muhammed, a.s., rekao: “Postaču neće biti odbijena dova koju uputi Allahu, dž.š., prilikom iftara.” A Abdullah je učio ovu dovu: “Moj Gospodaru, molim Te Tvojom milošću, koja obuhvata sve, da mi oprostiš.” Spominje se i ova dova koja se uči prilikom iftara: “Moj Gospodaru, u Tvoje ime sam postio, u Tebe vjerujem i iftarim onim čime si me Ti opskrbio.” (Allahumme leke sumtu ve bike āmentu ve ‘alā rizкike eftartu)

4. Ostavljanje svega onoga što je u suprotnosti s postom
Postač se treba čuvati svega onoga što može da pokvari post ili umanji njegovu vrijednost. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Nije post samo uzdržavanje od hrane i pića, nego i od bespotrebnog govora, svađanja, a ako te neko vrijeđa ili napada, reci: Ja postim, ja postim!”
Mnogi muhaddisi bilježe hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a., po kojem je Muhammed, a.s., rekao: “Ko ne ostavi ogovaranje i postupanje po njemu, Allahu, dž.š., nije potrebno to što on ostavlja jelo i piće.” Prenosi se da je Muhammed, a.s., rekao: “Ima postača koji od posta imaju samo glad.”

5. Upotreba misvaka
Lijepo je da postač upotrebljava misvak za vrijeme posta i nema razlike u tome da li ga upotrebljava na početku ili na kraju dana. Analogno ovome, mustehab je (pohvalno) za vrijeme posta često prati zube četkicom pošto je kod nas to glavno sredstvo za pranje zuba.

6. Darežljivost i provođenje vremena u učenju Kur’ana
Lijepo je biti darežljiv i baviti se učenjem i izučavanjem Kur’ana u svakom vaktu, a posebno u ramazanu. Zabilježen je hadis koji prenosi Ibn Abbas, r.a.: “Poslanik, a.s., bio je najdarežljiviji čovjek, a najdarežljiviji je bio u mjesecu ramazanu kad mu je dolazio Džibril. Dolazio mu je svake ramazanske noći da bi ga podučavao Kur’anu, tako da je Poslanik, a.s., postajao blaži od blagog povjetarca u činjenju dobra.”

7. Pojačavanje ibadeta u posljednjih deset dana ramazana
Buharija i Muslim bilježe hadis kojeg prenosi Aiša, r.a., po kojem je Poslanik, a.s., posebno obilježavao noći posljednje trećine ramazana ibadetetom zajedno sa svojom porodicom.

 

Šta treba(š) uraditi u ramazanu?

● Zamoli Uzvišenog Allaha da ti omogući da shvatiš veličinu mubarek mjeseca ramazana i da u njemu postigneš ono što su postizali prvi sljedbenici Islama.

● Trudi se da svaki dan ispostiš sa imanom te čistim srcem traži nagradu za to samo od Allaha. Poslanik, a.s., je rekao: “Ko god isposti ramazan sa imanom i čistom namjerom tražeći nagradu (od Allaha) biće mu oprošteni prethodni grijesi.”

● Prouči cijeli Kur’an bar jedanput kao što je to činio Poslanik, a.s.

● Ustaj na sehur, jer je Poslanik, a.s., rekao: “Sehurite, jer je u sehuru (Allahov) blagoslov.”

● Upućujte Allahu dove tokom posta, jer je Poslanik, a.s., rekao da se dove trojice neće odbiti, a jedan od njih je postač. Molite za dobro na ovome i budućem svijetu za sebe, svoju porodicu i sve muslimane.

● Učite dovu prije početka posta! Muhammed, a.s., je rekao: “Postač kada moli biva mu udovoljeno kada počne postiti.”

● Dajite sadaku i budite korisni ljudima. Allahov Poslanik, Muhammed, a.s., je bio najdarežljivija osoba, a tu osobinu je najviše isticao u mjesecu ramazanu.

● Izbjegavajte sve što bi moglo ugroziti post kao što su laž, zajedljivost, varanje, ljutnja, ogovaranje… Poslanik, a.s., je rekao: “Ko god ne odustane od laganja, loših djela i bude se drugima obraćao pogrdnim i podrugljivim riječima, zaista Allahu ne treba njegovo ustezanje od jela i pića.”

● Ne pretjerujte sa jelom tokom iftara!

● Tražite oprost, jer je ramazan mjesec u kojem Allah oslobađa ljude džehennemske vatre.

● Skrušeno se molite tokom teravih-namaza. Ako klanjate u džamijama ili mesdžidima upotpunite svoj namaz klanjanjem u džematu za imamom. Ako klanjate kod kuće oduljite namaz koliko god možete. Muhammed, a.s., je rekao: “Ko god posti ramazan čvrsto vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni prethodni grijesi.”

● Nahranite siromašne i ugostite druge svojim iftarom. Poslanik, a.s., je rekao: “Ko god bude ugostio postača iftarom imaće nagradu kao i on, a postaču neće biti umanjena njegova nagrada.”

● Uložite veći trud u posljednjoj trećini ramazana, pogotovo u njegovim neparnim noćima zadnje trećine. Poslanik, a.s., je pojačavao svoj ibadet u ramazanu, a to je posebno radio u njegovih zadnjih deset dana i noći.

● Učite ovu dovu u Noći odluke (Lejletul-kadr):
Allāhumme inneke ‘afuwwun tuĥibbul-‘afwe f‘afu ‘annī. (“Allahu moj, ti si Onaj koji oprašta! Voliš one koji traže oprost, pa oprosti meni!”)

● Zamoli Allaha da ti primi sva tvoja dobra djela koja si uradio u ovom mubarek mjesecu!