Ogranci Imana

Ogranci Imana

„Iman je sedamdeset i nekoliko, odnosno šezdeset i nekoliko ogranaka. Najbolji je izgovaranje, la ilahe illallah, a najmanji uklanjanje  onoga što smeta s puta. Stid je jedan dio imana.“ (Muslim)                      

 1. Vjerovanje u Allaha, Azze ve Dželle
 2. Vjerovanje u poslanike
 3. Vjerovanje u meleke
 4. Vjerovanje u Časni Kur’an i sve objavljene Knjige
 5. Vjerovanje u određenje dobra i zla od Allaha, Azze ve Dželle
 6. Vjerovanje u Sudnji dan
 7. Vjerovanje u proživljenje poslije smrti
 8. Vjerovanje da će ljudi biti iskupljeni nakon što budu proživljeni iz svojih kaburova ka Mjestu stajanja
 9. Vjerovanje da je kuća i utočište vjernika Džennet, a da je kuća i utočište nevjernika Džehennem
 10. Vjerovanje u obaveznost ljubavi prema Allahu, Azze ve Dželle
 11. Vjerovanje u obaveznost straha od Allaha, Azze ve Dželle
 12. Vjerovanje u obaveznost nade od Allaha, Azze ve Dželle
 13. Vjerovanje u obaveznost oslanjanja na Allaha, Azze ve Dželle
 14. Vjerovanje u obaveznost ljubavi prema Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem
 15. Vjerovanje u obaveznost respektiranja Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovog poštivanja bez pretjerivanja
 16. Ljubav čovjeka prema svojoj vjeri Islamu
 17. Traženje znanja, a to je spoznaja Allaha, Njegove Vjere i Njegovog Vjerovjesnika, sallalllahu alejhi ve sellem, uz argumente iz Kur’ana i Sunneta
 18. Širenje znanja i podučavanje ljudi
 19. Respektovanje Časnoga Kur’ana njegovim naučavanjem i podučavanjem drugih, poštivanjem njegovih granica i propisa, znanjem o njegovom halalu i haramu, uvažavanjem njegovih poznavaoca i njegovo memorisanje
 20. Čistoća i stalno čuvanje abdesta
 21. Redovno obavljanje pet namaza
 22. Izdvajanje zekata
 23. Post, obavezni i dobrovoljni
 24. Itikaf
 25. Hadždž
 26. Džihad na Allahovom putu
 27. Stražarenje na Allahovom putu (čuvanje granica)
 28. Čvrstina pred neprijateljem i izbjegavanje bježanja sa bojnog polja
 29. Obavezni iskupi za prekršaje, a oni su u Kur’anu i Sunnetu četiri: Iskup za ubistvo, iskup za zihar, iskup za zakletvu, iskup za spolni odnos u toku posta mjeseca ramazana
 30. Izvršavanje ugovora
 31. Pobrajanje Allahovih blagodati i obavezna zahvala na njima
 32. Čuvanje jezika od onoga za čime nema potrebe
 33. Čuvanje povjernih stvari i obaveza njihovog isporučivanja vlasnicima
 34. Zabrana ubijanja i zločina prema drugima
 35. Zabrana bluda i obaveznost neporočnosti
 36. Čuvanje ruke od zabranjenih imetaka, a u to spada zabrana krađe, putnog razbojništva, mita, uzimanje onoga na što čovjek sa stanovišta Šerijata nema pravo
 37. Obaveznost suzdržljivosti u jelu i piću i izbjegavanje onoga što nije dozvoljeno od njih
 38. Izbjegavanje zabranjene i pokuđene odjeće i posuđa
 39. Zabrana igara i razonode suprotnih Šerijatu
 40. Umjerenost u trošenju i zabrana nepravednog jedenja imetka
 41. Zabrana potkradanja i zlobe
 42. Zabrana narušavanja časti ljudi i obaveza izbjegavanja zapadanja u njih
 43. Iskrenost djela Allahu, Azze ve Dželle, i ostavljanje pretvaranja
 44. Radost dobru, a žalost pred lošim
 45. Liječenje svakoga grijeha iskrenim pokajanjem
 46. Prinošenje žrtava, a one su općenito hedj, kurban i akika
 47. Pokornost nadređenima
 48. Pridržavanje onoga na čemu je zajednica
 49. Pravedno suđenje među ljudima
 50. Naređivanje dobra i zabranjivanje zla
 51. Saradnja u dobru i bogobojaznosti
 52. Stid
 53. Dobročinstvo prema roditeljima
 54. Održavanje rodbinskih veza
 55. Lijepo ponašanje
 56. Izvršavanje prava djece i porodice
 57. Zbližavanje sljedbenika Islama i međusobna ljubav, širenje selama i rukovanje
 58. Odgovaranje na selam
 59. Obilazak bolesnog
 60. Dženaza namaz umrlim pripadnicima Kible
 61. Nazdravljanje onome ko kihne
 62. Udaljavanje od nevjernika onih koji nered čine
 63. Počašćivanje komšije
 64. Počašćivanje gosta
 65. Prekrivanje griješnika
 66. Skromnost i kratkotrajno nadanje
 67. Zdrava ljubomora i ostavljanje rasprave
 68. Udaljavanje od pretjerivanja
 69. Darežljivost
 70. Samilost prema maloljetnom i poštivanje starijeg
 71. Popravljanje međusobnih odnosa muslimana
 72. Da čovjek musliman voli svome bratu muslimanu što voli i sebi, a da mrzi za njega što mrzi i sebi.
 73. Strpljivost u nedaćama i ono čemu nefs (duša) teži u vidu naslade ili strasti.