"> "> "> ">

O Allahu dž.š.

O Allahu dž.š.

“Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim.” (Er-Rahman, 29)

Kada se mora uznemire, valovi nasrnu, oluje nastupe, ljudi na lađi uzviknu: “O Allahu!” Kada se vodić deva u pustinji izgubi, kad putnici skrenu sa staze i karavana zaluta, svi oni dozivaju: “O Allahu!” Kada se desi nesreća, nastupi očaj, jad zavlada, čovjek sav slomljen zavapi: “O Allahu!” Kada se kapije pred prosjacima zatvore i tama prekrije njihova lica, oni poviču: “O Allahu!” Kad nestane staza i puteva, kad zgasnu nade, ljudi dozivaju: “O Allahu!” Kada ti zemlja postane tijesna, i duša se sva skupi, zajecaj: “O Allahu!”

“Sjetih Te se kad nedaća crna ko noć me savlada, Kad prašnjavi čador prekrio je lice vremena, Tvoje ime izgovorih, duša mi zajeca, I svaka je briga najednom nestala.”

Do Allaha dopire lijepa riječ, iskrena dova, istinski uzdah, nevina suza i bolna patnja. Njemu zorom u dovi pružamo dlanove, ruke širimo šta god nam je potrebno, Njega oči pogledaju kad udes nas pregazi i Njemu molitve šaljemo kad nesreće nastupe. Njegovo ime zazivamo, njime dove i pjesme počinjemo. Sjećanje na Njega srca nam smiruje, duše uspokojava, unosi mir u osjećanja, razboritost povećava i u nama čvrsto uvjerenje, jekin, postojanim čini, Allah je Blag prema robovima Svojim.

Allah, ime najljepše, sazdano od slova krasotnih, najiskrenija i najvrednija riječ: “Znaš li da ime Nje­govo ima iko ?” (Merjem, 65)

Allah, najveće bogatstvo, vječnost, pomoć i snaga, uzvišenost, moć i mudrost: ” Ko će imati vlast toga dana?” “Allah, Jedini i Svemoćni ” (El-Mu’min, 16)

Allah! To ime označava blagost i brigu, pomoć i potporu, ljubav i dobrotu: “Od Allaha je svaka blagodat koju uživate.” (An-Nahl, 53)

“Koliko god svetih riječi o Tvome veličanstvu da skladamo. Da si uzvišeniji, uvijek saznamo. I sva značenja, Gospodaru, s Tobom postaju more beskrajno.”

Gospodaru naš, našu bol zamjeni utjehom, tugu radošću, a strah sigurnošću. Gospodaru naš, neka jekin zgasne požudu srca, neka rijeka imana utrne žar duše. Bože, umornim očima podari siguran san, nemirnim dušama spokoj i obraduj ih skorom pobjedom. Bože, neka Tvoj nur prosvijetli izgubljene oči, neka zalutali nađu Tvoj put, a izgubljeni Tvoju uputu.

Gospodaru naš, neka istinska zora Tvoje svjetlosti odagna šejtanska šaputanja, neka Istina prevlada zlo u nama i neka Tvoja vojska odbrane skrši sve spletke šejtanske. Bože, sačuvaj nas od tuge i brige, a iz naših duša odagnaj nemir. Samo se Tebe bojimo, Tebi robujemo, na Tebe se oslanjamo i od Tebe svaku pomoć tražimo. Ti si naš Gospodar i Zaštitnik, pa divnog li Gospodar i Pomagača.

Razmišljaj i budi zahvalan!

Čovjek bi svakako trebao mnogo razmišljati o blagodati koja mu obilno dolazi sa svih strana “Ako vi budete brojili Allahove blagodati, nećete ih nabrojiti” (En-Nahl, 18). Ove blagodati ogledaju se u zdravlju tijela, sigurnosti u državi, hrani i piću, zraku i vodi. Ti posjeduješ ovaj svijet, a to ne osjećaš. Vladaš životom, ali to ne znaš.

“…i da vas darežljivo obasipa milošću Svojom, i vidljivom i nevidljivom?” (Lukman, 20). Imaš oči, jezik, usne, ruke i noge: ..Koju blagodat Gospodara svoga poričete!” (Er-Rahman, 13). Misliš da blagodat hodanja nije velika stvar, pogledaj u invalide bez nogu, ili bar jednog stopala! Zar misliš da tvoj čvrst san ne vrijedi ništa, dok bol sprečava mnoge ljude da spavaju? Ti puniš svoj stomak slasnim jelima, i piješ hladnu vodu, dok mnogi zbog bolesti ne mogu ni jesti ni piti? Razmisli o svom sluhu naspram gluhoće, o svom vidu naspram sljepoće, o zdravoj koži, koja nije ni spržena ni zaražena, i o bistrini svoga uma koji nije zahvatilo ludilo.

Da li bi samo vid zamijenio za planinu zlata? Da li bi svoj sluh prodao za dvije poljane pune srebra? Da li bi svoj jezik dao za prekrasne palače i dvorce, i bio nijem zbog toga? Želiš li ruke odsjeći za smaragdne ogrlice? Znaj da te okružuju nebrojene blagodati i beskrajna dobrota. No, ti to ne shvatas. Život ti je pun tuge, briga i nedaća, a imaš vrućeg hljeba, hladne vode za piće, miran san i potpuno zdravlje. Razmišljaš o onome što nemaš, a nezahvalan si na onome što imaš. Rastrgan si zbog određenih materijalnih gubitaka, a u ruci držiš ključeve sreće, posjeduješ sehare dobra, talenta i blagodati.

Stoga, razmišljaj i budi zahvalan: 

… u vama su ajeti, zar ne vidite!?!” (Ez-Zarijat, 21).

Razmisli o sebi, svojoj porodici, domu, radu, zdravlju, prijateljima i svijetu oko sebe.

“Oni priznaju da je blagodat od Allaha, pa je poslije poriču.” (En-Nahl, 83)