Mjesec ramazan je mjesec posebne Allahove milosti

Mjesec ramazan je mjesec posebne Allahove milosti

Prenosi Ka’b b. Udžre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: „Primaknite se minberu!” I mi se primakosmo. Pa kada se pope na prvu stepenicu, reče: „Amin!“ Pa kada se pope na drugu stepenicu, reče: „Amin!” Pa kada se pope na treću stepenicu, reče: „Amin!” Kada je završio (govor) i sišao sa minbera, rekosmo: „Allahov Poslaniče, danas smo od tebe čuli nešto što nikada prije nismo čuli!?” Reče: “Došao mi je Džibril, a.s., i rekao: „Neka je daleko (od Allahove milosti) onaj ko dočeka ramazan i ne bude mu oprošteno!“ Pa sam rekao: “Amin!” Pa kada sam se popeo na drugu stepenicu, reče: „Neka je daleko (od Allahove milosti) onaj pred kojim se spomeneš, a on ne donese salavat na tebe!” Pa sam rekao: “Amin!” Pa kada sam se popeo na treću stepenicu, reče: „Neka je daleko (od Allahove milosti) onaj kod kojeg oba roditelja ili jedan od njih dočeka starost, pa ga ne uvedu u džennet!“ Pa sam rekao: “Amin!”! (Bejheki)