Mjesec ramazan je mjesec posebne Allahove milosti

Prenosi Ka’b bin Udžre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: „Primaknite se minberu!” I mi se primakosmo. Pa kada se pope na prvu stepenicu, reče: „Amin!“ Pa kada se pope na drugu stepenicu, reče: „Amin!” Pa kada se pope na treću stepenicu, reče: „Amin!” Kada je završio (govor) i sišao sa minbera, mi rekosmo: „Allahov Poslaniče, danas smo od tebe čuli nešto što nikada prije nismo čuli!?” Reče: “Došao mi je Džibril, alejhis-selam, i rekao: ‘Neka je daleko (od Allahove milosti) onaj ko dočeka ramazan i ne bude mu oprošteno’, pa sam rekao: ‘Amin’. Pa kada sam se popeo na drugu stepenicu, reče: ‘Neka je daleko (od Allahove milosti) onaj pred kojim se spomeneš, a on ne donese salavat na tebe!’ Pa sam rekao: ‘Amin’. Pa kada sam se popeo na treću stepenicu, reče: ‘Neka je daleko (od Allahove milosti) onaj kod kojeg oba roditelja ili jedan od njih dočeka starost, pa ga ne uvedu u džennet’. Pa sam rekao: ‘Amin’…“ (Hadis bilježi Bejheki)