"> "> "> ">

Matematička konstrukcija Kur'ana

Matematička konstrukcija Kur'ana

Islamskim ucenjacima je znacenje ajeta “Nad njim je devetnest” dugo vremena bio nepoznat. Sve dok dr. Resad Halifa 1974 pomocu kompjutera nije otkrio slijedece cinjenice:

 • Prva sura koja je objavljena po hronoloskom redosljedu je sura Al Alaq koja je smjestena na 96-mjestu ili devetnestom mjestu od pozadi. 
 • Prvo je objavljeno 5 ajeta ove sure. “Citaj , citaj u ime Gospodara tvoga koji stvara stvara covjeka od ugruska Citaj plemenit je Gospodar tvoj koji poucava peru, koji uci covjeka onome sto nezna. (96:19)”
 • Ovih pet ajeta se sastoje od devetnest rijeci
 • U ovih 19 rijeci su sadrzana 76 harfa (slova)
 • A broj 76 je dijeljiv sa 19 (19×4=76)
 • Kasnije se objavljuje jos 14 ajeta, koji kada se saberu sa onih 5 daju 19
 • Broj harfova ove sure je 285, opet broj koji je dijeljiv sa 19 (19×15=285)
 • Allahov pecat u Kur’anu “Bismilahi Rahman i Rahim” sto znaci “U ime Allaha Milostivog Samilosnog” se sastoji od 19 harfova.
 • Rijec ISM (ime) se u Kur’anu pominje 19 puta
 • Rijec ALLAH se u Kur’anu pominje 2698 puta, a broj 2698 je opet dijeljiv sa 19 (142×19=2698).
 • Rijec ER RAHMAN (Milostivi) se u Kur’anu pominje 57 puta (19×3=57)
 • Rijec ER RAHIM (Samilosni) je u Kur’anu pomenuta 114 puta (19×6=114)
 • U Kur’anu se nalaze tacno 114 pecata
 • Sura u casnom Kur’anu ima 114 (19×6=114)
 • Brojevi u Kur’anu se spominju na 285 mesta sto je opet dijeljivo sa devetnest (19×15=285)
 • Ako saberemo ove brojeve po njihovoj brojcanoj vrednosti dobicemo broj 174 591 koji je dijeljiv sa 19 (19×9.189=174.591)
 • Ako izbacimo brojeve koji se ponavljaju dobijamo 162 146 (19x 8 534= 162 146)
 • Ta i Ha su harfovi koji se u suri TAHA nalaze na 342 mesta (19×18=342)
 • Ja i Sin u suri JASIN ima tacno 285 (19×15=285)
 • Ta i Sin u surama koje imaju ove inicijale ima na 494 mesta (19×26=494)
 • Harfovi Elif,Lam,Mim i Ra su pocetni inicijali sure Ar Rad u kojoj su ovi harfovi nalaze 1501 (19×79=1501)
 • Lamova u 13 sura koje imaju ovaj inicijal ima 11 780 (19×620= 11 780)
 • Elifa u svih 13 sura koje imaju ovaj inicijal ima 17 499 (9×921=17 499)
 • Mimova kojih u 17 sura koje imaju ovaj inicijal ima 8 683 (19×457=8 683)
 • Sura An Nasr koja je posljednja u cijelosti objavljena sastoji iz 19 rijeci. To su bile neke od cinjenica do koje je dosao dr.Resad Halifa vezanih za broj 19.

Jos neke cinjenice koje su vezane za numerologiju

 • Rijec, Ovozemaljski zivot (Dunjaluk) je pomenuta 115 puta u Kur’anu, Buduci svijet (Ahiret) se nalazi takodje na 115 mjesta u Kur’anu.
 • Rijec Andjeli (Meleki) se kao i rijec Djavoli (Sejtani) pominju 88 puta u Kur’anu.
 • Rijec Zivot (Hayat) se u Kur’anu pominje na 145 mesta, koliko i rijec Smrt (Mawt).
 • Rijec Iblis (Satana-Sejtan) je U Kur’anu pomenut na 11 mesta isto koliko i rijec zastita od Sejtana.
 • Rijec Muslimani su pomenuti 41 put u Kur’anu koliko i rijec Dzihad (Borba na Allahovom putu).
 • Rijec Zlato se pominje na 8 mjesta koliko i rijec Luksuzni zivot. 
 • Rijec Razum se u Kur’anu pominje 49 puta koliko i rijec svjetlost. 
 • Rijec Cvrst je u Kur’anu pomenuta 114 puta koliko i rijec Strpljenje. 
 • Rijec Muskarac se nalazi na 24 mesta koliko i rijec zena. 
 • Rijec Molitva (Salat) je pomenuta 5 puta. 
 • Rijec Mesec (Shahr) se pominje 12 puta u Kur’anu. 
 • A rijec Dan (Yawm) je U Kur’anu pomenuta 365 puta. 
 • Rijec Voda (Baher) je u Kur’anu pomenuta 32 puta, a rijec Zemlja (Barr) 13 puta. Ako ih saberemo dobicemo broj 45. Sada nalazimo procentualnu zastupljenost rijeci Voda u ukupnom broju rijeci (Voda i Zemlja). Ona iznosi 32/45 x 100% = 71.11111% Procentualna zastupljenost rijeci Zemlja u ukupnom broju rijeci Voda i Zemlja iznosi 28.8888888% Odnos zemlje i vode na zemlji iznosi bas ovoliko. 

Da li je moguce da je Muhammed bio upoznat sa ovom cinjenicom prije 1400 godina?!

Ti (O Muhamede) nijednu knjigu nisi citao prije ove a nisi je ni desnom rukom svojom pisao inace posumnjali bi oni sto lazi govore. (29:48)

Reci – Kada bi se svi ljudi i dzini udruzili da sacine jedan ovakav Kur’an oni kao sto je on nebi sacinili.