Kakav treba biti u ramazanu

1. Budi od onih koji će ući u džennet na vrata Rejjan
Suhej, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „U džennetu postoje vrata koja se zovu Rejjan. Na njih će na Sudnjem danu ući samo postači i niko drugi. Reći će se: ‘Gdje su postači?’ Onda će oni ustati i osim njih niko više neće ući na ova vrata. Kada oni uđu ona će se zatvoriti i niko drugi neće ući.“

2. Budi od onih kojima je Allah oprostio grijehe
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Ko isposti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je počinio. Ko noć kadarsku provede u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je počinio.“

3. Budi od onih na koje meleki donose salavat
Ebu Seid el-Hudri, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Jelo na sehuru je blagoslovljeno i neka neko od vas ustane pa makar popio i gutljaj vode. Uzvišeni Allah i meleki donose salavat na onoga ko ustaje na sehur“.

4. Budi kao onaj ko posti cio svoj život
Ebu Hurejre, r.a., kaže kako je čuo Allahovog Poslanika, a.s., da je rekao: „Post mjeseca strpljivosti i od svakog mjeseca po tri dana je kao post čitavog života“.

A Ebu Ejjub el-Ensari prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Ko bude postio ramazan, pa post upotpuni sa šest dana mjeseca ševala, kao da je postio cijeli svoj život“.

5. Budi od onih čiji post se višestruko nagrađuje
Zejd b. Halid el-Džuheni prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Ko priredi iftar postaču imat će nagradu kao i postač, a da se od postačeve nagrade neće nimalo umanjiti“.

6. Budi od onih čija djela nemaju premca
Ebu Umame, r.a., pripovjeda kako je upitao Allahovog Poslanika, a.s., o tome koje je djelo najvrednije, pa mu je Poslanik, a.s., kazao: „Posti, jer post nema sebi ravnog djela“.

7. Budi od onih koji će se dva puta radovati
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Svako djelo čovjekovo pripada njemu izuzev posta. Post je Moj i Ja za njega nagrađujem. Post je štit, kada neko posti onda nema ružnog i nemoralnog govora. Ako ga neko izruži ili napadne neka kaže: ‚Ja postim‘. Tako mi Onoga u čijoj ruci je Muhammedova duša, miris postačevih usta kod Allaha je ljepši od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari, obraduje se i obradovat će se zbog svog posta kad sretne svoga Gospodara“.

8. Budi od onih koji nikada neće ožednjeti
Sehl b. Sa’d prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Postači će u džennetu imati vrata koja se zovu Rejjan. Osim njih, na ova vrata neće ući niko drugi. Kada postači uđu, ona će se zatvoriti, a kada uđu oni će se napiti i nakon toga nikada više neće ožednjeti.

9. Budi od onih koji su se okitili vjerovjesničkim moralom
Ebu Derda’, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Troje je od vjerovjesništva: požurivanje sa iftarom, odgađanje sehura i stavljanje desne ruke preko lijeve u namazu“.

10. Budi od onih koji jedu blagoslovljenu hranu
Mikdad, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s, rekao: „Praktikujte sehur, jer je hrana na sehuru blagoslovljena“.