Islamske navike

Islamske navike

Reci: Bismillah (U ime Allaha) – kad nesto radiš

Reci: Es-selamu `alejkum (Neka je mir i spas Božiji s vama) – kad sretneš muslimana

Reci: Ve `alejkumu-s-selam (I s vama mir i spas Božiji) – u odgovoru

Reci: InšaAllah (Ako Allah hoće) – kada se nadaš da nešto učiniš

Reci: Subhanallah (Slava Allahu) da pohvališ nekoga

Reci: MašaAllah (Što Allah hoće) – kad se diviš i čudiš

Reci: Fi emanillah (U Allahovoj zaštiti) – kad nekog ispraćaš

Reci: Džezakellahu hajren (Allah ti dao sve najbolje) kad zahvaljuješ nekome

Reci: Tevekkeltu `alellah (Oslanjam se na Allaha) – kad rješavaš problem

Reci: La ilahe illellah (Nema Boga osim Allaha) – kad ustaneš ujutro

Reci: Elhamdu lillah (Hvala Allahu) – kad kihneš

Reci: Jerhamukellah ( Allah ti se smilovao) – kad čuješ da neko kihne

Reci: Amin (Primi, Bože, našu molbu) – kad prisustvuješ učenju dove

Reci: Ja Allah (O Allahu) – kad si u bolu i nevolji

Reci: Estagfirullah (Oprosti mi Bože) – kad se kaješ za loše djelo

Reci: Ne`uzu billah (Mi tražimo zaštitu Allaha) – da pokažeš da ti je nešto odvratno

Reci: Inna lillahi (Mi pripadamo Allahu) – kad čuješ za smrt nekog