Djela džennetlija i džehennemlija

Djela džennetlija i džehennemlija

Djela džennetlija su:

 • Iman – vjerovanje u Allaha dž.š..
 • Iman – vjerovanje u meleke.
 • Iman – vjerovanje u knjige.
 • Iman – vjerovanje u poslanike.
 • Iman – vjerovanje u Sudnji dan.
 • Iman – vjerovanje u određenje bilo ono dobro ili loše.
 • Šehadet: La ilahe illellah – svjedočenje da niko nema pravo na to da bude obožavan mimo Allaha dž.š..
 • Šehadet: Muhammedu Resulullah – svjedočenje da je Muhammed s.a.w.s., Allahov poslanik.
 • Salat – obavljanje namaza.
 • Zekat – davanje zekata.
 • Savm – post mjeseca Ramazana.
 • Hadždž – posjeta Bejtullahu.
 • Obožavati Allaha dž.š., kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš – On tebe vidi.
 • Sidk – istinit govor.
 • Emanet – povjerljivost.
 • El-vefa’ – ispunjavanje ugovora.
 • Dobročinstvo prema roditeljima.
 • Spajanje rodbinskih veza.
 • Dobročinstvo prema komšijama.
 • Dobročinstvo prema siročetu.
 • Dobročinstvo prema siromahu.
 • Dobročinstvo prema robu.
 • Dobročinstvo prema životinjama.
 • Ihlas – iskrenost prema Allahu dž.š..
 • Tevekkul – oslanjanje na Allaha dž.š..
 • Ljubav prema Allahu i Poslaniku.
 • Hašjeh – strah od Allaha dž.š..
 • Redža’ – nadanje u Allahovu milost.
 • Inabet – kajanje Allahu dž.š..
 • Strpljivost na Njegovim propisima.
 • Zahvalnost na Njegovim blagodatima.
 • Iščitavanje Kur’ana.
 • Zikrullah – često spominjanje i sjećanje na Allaha dž.š..
 • Du’auhu ve mes’eletuhu – doviti i moliti Allaha dž.š., za svoje potrebe.
 • Ragbet – želja za Allahom dž.š..
 • Naređivanje dobra.
 • Zabranjivanje zla.
 • Trud,angažman,zalaganje na Allahovom putu.
 • Spajati prekinute veze.
 • Davati onome ko mu ne daje.
 • Oprostiti onome ko mu je nasilje učinio.
 • Dijeliti imetak u lahkoći i teškoći.
 • Gašenje srdžbe i ljutnje.
 • Opraštati ljudima.
 • Pravednost u svemu i prema svima pa čak i prema nevjernicima.
 • Nezavedenost prolaznom kućom – dunjalukom.
 • Stremljenje ka vječnoj kući – džennetu.

Djela džehennemlija su:

 • Širk – obožavanje nekog drugog mimo Allaha dž.š..
 • Tekzib – utjerivanje Allahovih dž.š., poslanika u laž.
 • Kufr – nevjerstvo.
 • Hased – zavist.
 • Kezib – laganje.
 • Hijanet – varanje.
 • Zulum – nasilje.
 • Fevahiš – poroci.
 • Gader – izdaja.
 • Kidanje rodbinskih veza.
 • Buhl – cicijaštvo, škrtost.
 • Razlika između nutrine i vanjštine.
 • Pesimizam po pitanju Allahove milosti.
 • Sigurnost od Allahove zamke.
 • Padanje u očaj prilikom nesreća.
 • Fahr – uzdizanje.
 • Neizvršavanje Allahovih farzova.
 • Prekoračenje Allahovih granica.
 • Nepoštivanje Allahovih svetinja.
 • Strah od stvorenja za razliku od Stvoritelja.
 • Pretvaranje pri radu dobrih djela.
 • Želja za popularnošću.
 • Kontriranje Kur’anu i Sunnetu u ubjeđenjima i djelima.
 • Pokornost stvorenju u nepokornosti Stvoritelju.
 • Privrženost batilu i neistini.
 • Izrugivanje s Allahovim ajetima.
 • Poricanje istine.
 • Skrivanje onoga što se inače mora iznijeti na vidjelo poput svjedočenja nečemu ili znanja.
 • Sihr – magija.
 • Neposlušnost prema roditeljima.
 • Nepravedno ubistvo insana.
 • Nepravedno jelo jetimskog imetka.
 • Riba – kamata.
 • Bježanje s bojnog polja.
 • Potvaranje čistih i čednih vjernica…

Djelo džennetlija je iman/vjerovanje, i ta’ah/pokornost, dok je djelo džehennemlija kufr/nevjerstvo, fusuk/griješenje i ‘isjan/ neposlušnost.

Djela džennetlija su sva ona koja iskazuju pokornost prema Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s., dok su djela džehennemlija ona koja su vid nepokornosti prema Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s.

„Ko se pokorava Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s. – biće uveden u bašče ispod kojih rijeke teku, vječno u njima boraveći – a to je veliki uspjeh, a ko je nepokoran Alahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s. – biće uveden u vatru, vječno u njoj boraveći; njemu patnja bolna pripada.“ (vidjeti En-Nisa’, 13-14.)