"> "> "> ">

Četvrti ramazanski bilten 2018.

Četvrti ramazanski bilten 2018.

Kur’an i hadis o ramazanskom postu

Rekao je Allah, džellešanuhu:
“…I neka se zato natječu oni koji hoće da se natječu!”
(El-Mutaffifin, 26.)
Ovaj plan i program koji ćemo navesti, može se, naravno, korigovati i prilagoditi mogućnostima, kako kome odgovara, ali je jako bitno da kada nas nešto mimoiđe u jednom od ovih navedenih termina, pokušamo to nadoknatiti u jednom od narednih.

PRIJE ZORE
1. Noćni namaz
Rekao je Allah, džellešanuhu:
“Da li je onaj koji u noćnim časovima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga (isti kao…)?”
(Ez-Zumer, 9.)

2. Sehur
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Ustajte na sehur, jer je, doista, u njemu bereket.”
(Buharija, Muslim)

3. Istigfar (traženje oprosta) sve do sabahskog ezana
Rekao je Allah, džellešanuhu:
“…I u praskazorje oprost od grijeha molili.”
(Ed-Darijat, 18.)

4. Dva rekata sabahskog sunneta
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Dva rekata (sunneta) sabah-namaza su bolja od dunjaluka i onoga što je na njemu.”
(Muslim)

POSLIJE ZORE
1. Rani odlazak na sabah-namaz
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Da znaju kakva je vrijednost u ova dva namaza (sabah i jacija) odlazili bi puzeći.”
(Buharija i Muslim)

2. Učenje zikra (dove) sve do ikameta
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Dova između ezana i ikameta se ne odbija.”
(Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud)

3. Boravak i sjedenje u mesdžidu uz učenje Kur’ana i zikra sve do izlaska Sunca (jutarnji zikr)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ostajao poslije sabah-namaza u džamiji sve do izlaska Sunca.
(Muslim)
Rekao je Allah, džellešanuhu:
“…I (obavljaj) i molitvu u zoru, jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju.”
(El-Isra, 78.)
Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, taj će učiti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan džuz u ovo vrijeme.
Ko želi više od ovoga sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.

4. Klanjanje dva rekata
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Ko klanja sabah-namaz u džematu, potom sjedne slaveći i spominjući Allaha do izlaska Sunca, zatim klanja dva rekata, biće nagrađen nagradom hadža i umre, potpuno, potpuno, potpuno.”
(Tirmizi)

5. Dova Allahu da ti učini dan berićetnim
Kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio:
“Allahu moj, molim te za dobro u ovom danu, pobjedu, pomoć, svjetlo, bereket i uputu, a utječem se Tebi od svakog zla koje je u njemu i poslije njega.”
(Ebu Davud)

6. Spavanje (odmor) s nijetom nagrade
Rekao je Mu’az, radijallahu anhu:
“Zaista se nadam nagradi za svoje spavanje, kao što se nadam nagradi za svoju budnost.”

7. Odlazak na posao ili u školu
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Niko nije pojeo bolju hranu od one koju je stekao svojom rukom. Zaista se Allahov poslanik Davud, alejhi selam, hranio imetkom stečnim svojom rukom.”
(Buharija)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:
“Ko krene putem traženja znanja, Allah će mu olakšati put do Dženneta.”
(Buharija)

8. Veličanje i slavljenje Allaha, džellešanuhu, tokom dana
“A srca se doista, kad se Allah pomene, smiruju!”
(Er-R’ad, 28.)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Neka ti je jezik neprestano vlažan od spominjanja Allaha Uzvišenog.”
(Tirmizi, Ibn Madždže)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Stanovnici Dženneta neće ni za čim žaliti, osim za trenutkom koji je prošao, a u njemu nisu slavili Allaha Uzvišenog.”
(Taberani)

9. Svakodnevna sadaka
Neka ti bude na umu da melek uči svako jutro dovu za onoga ko udjeljuje sadaku, kako se spominje u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
“Allahu, podari svakom onom ko udjeljuje bolje i više od onoga što udijeli…”
(Buharija)

PODNE
 1. Podne-namaz obaviti na vrijeme i u džematu
Rekao je Ibn Mes’ud, radijallahu anhu:
“Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je podučio stvarima koje su od upute, a jedna od stvari upute je namaz obavljen u džamiji u kojoj se uči ezan.”
(Muslim)

2. Klanjati podnevske sunnete, koji spadaju u dvanaest potvrđenih dnevnih sunneta i to četiri prije farza i dva poslije farza
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
”Ko u noći i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), biće mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije i dva poslije podnevskog farza; dva rekata poslije akšamskog farza; dva rekata poslije jacijskog farza; dva prije sabahskog farza.”
(Muslim)

3. Kraći odmor
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“…I tvoje tijelo ima pravo kod tebe…”

IKINDIJA
 1. Ikindiju-namaz obaviti u džematu
Potrudi se da klanjaš četiri rekata prije farza, jer je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Smilovao se Alah čovjeku koji klanja četiri rekata prije ikindijskog farza.”
(Ebu Davud i Tirmizi)

2. Ako ima neko predavanje ili vaz u džamiji, ostati i poslušati
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Ko ode u mesdžid da bi nešto naučio ili druge podučio, ima nagradu potpuno obavljenog hadža.”
(Taberani)

3. Boravak u mesdžidu
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Ko uzme abdest u svojoj kući, onako kako treba, zatim ode u mesdžid, on je Allahov posjetilac, a pravo onog koji se posjećuje je da ugosti svog posjetioca.”
(Taberani)

4. Proučiti večernji zikr

AKŠAM
1. Učenje dove prije početka iftara
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Trojici se dova ne odbija: postaču dok ne iftari…”
(Tirmizi)

2. Otpočeti iftar uz sljedeću dovu:
“Nestala je žeđ, natopile se žile, a nagrada je osigurana, ako Allah bude htio.”
(Ebu Davud)

3. Obaviti akšam-namaz u džematu

4. Druženje sa porodicom
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“I tvoja žena ima pravo kod tebe…”

5. Priprema za jaciju- i teraviju-namaz

JACIJA
1. Jaciju-namaz u džematu obaviti

2. Teraviju-namaz obaviti do kraja sa imamom
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Ko provede ramazan klanjajući, vjerujući i nadajući se nagradi od Allaha, džellešanuhu, biće mu oprošteni prijašnji grijesi!”
(Buharija)
Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao:
“Ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne završi sa svojim namazom, imaće nagradu kao da je cijelu noć klanjao!”
(Hadis prenose petorica prenosioca hadisa, a imam Tirmizi ga smatra sahihom)

3. Učenje Kur’ana
Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, taj će učiti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan džuz u ovo vrijeme.
Ko želi više od ovoga sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.

ZADNJA TREĆINA NOĆI
1. Noćni namaz, sa dužim rukuom i sedždom

2. Klanjanje vitr-namaza (za one koji nisu klanjali u džematu sa imamom)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Učinite da zadnji vaš namaz bude vitr.”
(Buharija i Muslim)

3. Učenje Kur’ana
Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, taj će učiti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan džuz u ovo vrijeme.
Ko želi više od ovoga sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.

U SLOBODNOM VREMENU
Obilaženje bližnjih, komšija i prijatelja,
•    pokušati biti što aktivniji na polju da’ve (širanja poruke Islama) u toku ramazana,
•    čitanje korisnih knjiga, koje pojašnjavaju propise, ali i stvari vezanih za lijep ahlak,
•    iskoristiti svaku priliku da povećaš iman, i da radiš što više hajrata i dobrih djela u ovom plemenitom mjesecu.
 
Napomena:
1. Poznato je da se u našim džamijama klanja teravih-namaz sa vitrom. Zbog toga je obaviti takav namaz u džematu, skupa sa imamom, od početka do kraja, bolje nego ostaviti vitr i sam klanjati u zadnjoj trećini noći, zbog hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “…ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne završi sa svojim namazom, imaće nagradu kao da je cijelu noć klanjao!” A oni koji nisu uspjeli klanjati teravih-namaz sa imamom, takvima je bolje da ostave vitr za zadnju trećinu noći.

2 .Vrijeme za jutarnji zikr počinje poslije klanjanja sabah-namaza i traje sve do izlazka Sunca, a vrijeme za večernji zikr počinje od ikindije i traje do zalaska Sunca. Ovog je mišljenja i Ibn-Kajjim, rahimehullah, a dokaz je Allahov, džellešanuhu, govor: “Hvaleći Gospodara svoga, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova.” (Ta-ha, 130.)

Dok šejh Abdul’Aziz bin Baz, rahimehullah, kaže za jutarnji zikr, da onaj koji nije to učinio prije izlaska Sunca, može sve do podne-namaza, a ko nije proučio večernji zikr do zalaska Sunca, to može i poslije akšama- ili jacije-namaza.

I na kraju, neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem!