IKB čestita 15. april, Dan armije RBiH

IKB čestita 15. april, Dan armije RBiH

Nakon mnoštva predznaka koji su ukazivali na neprijateljsko raspoloženje naših susjeda na Balkanu prema bilokakvoj ideji samostalne države Bosne i Hercegovine, 15. aprila 1992. godine, u jeku oružanih dejstava, ubijajući bošnjačku mladež pa nadalje, rušeći sve što može imati veze sa bošnjačkom kulturom i tradicijom, patriote Bosne i Hercegovine oficijelno staju u zajednički saf i formiraju Armiju RBiH kao odbrambenu snagu koja će se tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu suprotstaviti agresorskoj rušilačkoj najezdi koja uništava sve moguće svetinje jednog naroda.

Povodom ovog vrlo važnog datuma u smislu opstanka ideje Bosne i Hercegovine, 15. aprila, Dana armije RBiH, Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu svim bosancima i hercegovcima čestita dvadeset treću godišnjicu od osnivanja armije koja je branila Bosnu i Hercegovinu od agresora koji je želio da je uništi.

Image