Danas je 07. maj, Dan džamija

Danas je 07. maj, Dan džamija

U Islamskoj zajednici u BiH 7. maj se tradicionalno obilježava kao Dan džamija.
Toga dana 1993. godine srušena je čuvena Ferhadija džamija u Banja Luci. Taj dan se na osnovu odluke Rijaseta obilježava kao Dan džamija u BiH.

DŽAMIJA (MESDŽID) U KUR‘ANU
“Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na pravom putu.” Et-Tevbe, 18
“Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!” El-Džinn, 18
“Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim džamijama ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu doživjeće sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!” El-Bekare, 114

DŽAMIJA U HADISU
“Ko se kod svoje kuće očisti a zatim ode u jednu od džamija da obavi jedan od Allahovih farzova, jednim korakom mu se oprašta grijeh a drugim podiže stepen (u Džennetu)”. Muslim
“Kad god neko ode u džamiju – jutrom ili naveče – Allah mu pripremi mjesto u Džennetu, koliko god puta ode ujutro i naveče.” Buharija i Muslim
“Namaz obavljen zajednički (u džematu) je vredniji od namaza pojedinca za dvadeset sedam puta”. Buharija i Muslim
“Ko uzme abdest i ode u džamiju, on je Allahu zijaret učinio, a obaveza onoga kome je zijaret učinjen je da počasti onoga koji ga je posjetio!” El-Bejheki