Život muslimana i misao u zapadnim migracionim društvima – Berlinska konferencija Fondacije Friedrich Ebert

Život muslimana i misao u zapadnim migracionim društvima – Berlinska konferencija Fondacije Friedrich Ebert

U periodu od 08. do 10. oktobra, u Berlinu je održana konferencija o životu muslimana u zapadnim društvima i prije svega o slobodi islamske misli u migracijskim okolnostima. Predsjednik IKB-a, na poziv Fondacije, je aktivno uzeo učešće na ovoj konferenciji, iznoseći iskustva organizacije islamske institucije u uslovima višeslojne migracione društveno-političke datosti u Berlinu i Njemačkoj. Konferencija je okupila vrsne stručnjake iz cijeloga svijeta, Europske Unije, SAD-a, Australije i Turske. U panelskim diskusijama su razmijenjena iskustva organizacije islamskog života kao i muslimanskih institucija u pojedinim zemljama te su vođene veoma konstruktivne debate o mogućoj razmjeni iskustava i vrijednovanju aspekata i viđenja pojedinih naučnih elaboracija. Prevashodne teme su svakako razvoj islamske teologije na Zapadu, antimuslimanske i islamofobične ideje i pojave, Islam kao integrativni socio-migracijski aspekat zapadnog društva, kao i politička isprepletenost vjerskog i javnog života.

Pored stručnih debata, organizirane su i javne debate o participaciji muslimana i islamskih ideja u multikulturalnom migacionom društvu te kako razviti normalnost u pogledu života muslimana u društvima u kojima žive, pružajući javnim djelatnicima iz politike i kulture sa muslimanskom pozadinom u Njemačkoj, da iskažu svoja mišljenja na ovu, u društvu ambivalentno diskutiranu, temu.
Učesnici konferencije su imali priliku da posjete i ured njemačke kancelarke i da ih državna ministrica Njemačke za Integraciju, Aydan Özoguz, primi i diskutira na temu aktuelnih izazova iz njenog resora, uključujući svakako i samu temu konferencije.

Image