Za 60 minuta proučen Kur'an u IKB-u

Za 60 minuta proučen Kur'an u IKB-u

U nedjelju, 20. jula 2014. godine, u 13.30 časova u mesdžidu IKB-a je proučen kompletan Kur’an za 60 minuta. Kao svojevrsna ramazanska aktivnost IKB-a, džematlije IKB-a su udruženi samo iz jednog razloga – iz ljubavi prema Allahu, dž.š., Njegovoj objavi, din Islamu, jednih prema drugima – proučili sve stranice Kur’ana. Za kratko vrijeme, predvođeni svojim imamom, pedesetidevet džematlija, učača Kur’ana, svako pomalo shodno svojoj mogućnosti, aktivno su učestvovali u ovom hajirli druženju, a deset njih je prisustvovalo iz ljubavi prema učenju Kur’ana iako ga ne znaju čitati.

Proučena hatma na kraju programa, poklonjena je svim učačima i njihovim porodicama kao kolektivna dova Allahu, dž.š., da nam se smiluje i sačuva džehennemske vatre.

Molimo Allaha, dž.š., da sve učesnike nagradi za ovo hajr djelo!

Image

Image

Image

Image