Učesnici omladinskog kongresa u posjeti IKB-u

Učesnici omladinskog kongresa u posjeti IKB-u

U nedjelju, 21. maja 2017. godine, u saradnji sa državnom saveznom centralom za političku naobrazbu, i ove godine smo ugostili omladinu, učesnike omladinskog kongresa u Berlinu, incijative koja mladim ljudima nudi razne mogućnosti, da kroz susrete upoznaju rad političkih, kulturoloških i vjerskih institucija. U dijelu predviđenog za susret sa islamskom zajednicom, grupa od dvadesetak mladih ljudi je posjetila naš Centar. Unaprijed utvrđenom tematikom, naše goste smo upoznali o historijskim datostima o Bošnjacima i islamu u BiH te smo govorili o radu našeg džemata od osnivanja do aktuelnih izazova organizacije.

Pored toga, omladina je imala priliku da se upozna i sa jednim svjedokom genocida u Srebrenici, koji im je na upečatljiv način prenio svoja strašna iskustva. U dijalogu i međusobnom upoznavanju te shvatanju potreba drugih i drugačijih, dolazimo do nosivih rješenja cjelokumog društva, uključujući time svakoga ponaosob u formiranje naše slojevite i multikulturlane zbilje, poruka je mladih sa ovogodišnjeg susreta.