Učešće IKB-a u promociji romana "Jevrejsko groblje" Prof. Dr. Enesa Karića

Učešće IKB-a u promociji romana "Jevrejsko groblje" Prof. Dr. Enesa Karića

U nedjelju, 18. decembra 2016. godine, u Berlinu je održana promocija romana „Jevrejsko groblje“ Prof. Dr. Enesa Karića, čiju organizaciju je podržao Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu s ciljem promoviranja bosanskohercegovačke literature na njemačkom jeziku.

Dr. Enes Karić je profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, islamski teolog, romanopisac i jedan od najvećih islamskih mislilaca Balkana. Pored osebujne stručne bibliografije Dr. Karića, javnosti je u posljednjih nekoliko godina poznat po svojim romanima. Tako je Karić napisao četiri romana: „Pjesme divljih ptica“, „Jevrejsko groblje“, „Slučajno čovjek“ i „Boje višnje“. Prva dva romana su prevedena na njemački jezik, u izdanju www.verlag-hans-schiler.de, gdje je iste moguće i poručiti. Roman „Jevrejsko groblje“ je svojevrsna uspomena i opomena na opkoljeno Sarajevo, na male velike ljude – heroje – i borba za život te na poslijetku bijeg, izbjeglištvo i klete uspomene.