Učešće IKB-a na pokretnoj izložbi "Zaboravljeni izbjeglički kampovi Bosne i Hercegovine"

Učešće IKB-a na pokretnoj izložbi "Zaboravljeni izbjeglički kampovi Bosne i Hercegovine"

U subotu, 19. januara, u Kući demokratije i ljudskih prava u Berlinu (Haus der Demokratie und Menschenrechte Berlin) otvorena je pokretna izložba pod nazivom „Zaboravljeni izbjeglički kampovi Bosne i Hercegovine“ u okviru Bosanske humanitarne organizacije Merhamet. Pored mnogih organizacija koje su podržale ovu izložbu i doprinijeli afirmaciji BiH skrenuvši pažnju na dešavanja u našoj domovini tokom protekle agresije, Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu je također uzeo učešća.

Image

Image