U povodu 30 godina: Gost IKB-a bio sandžački muftija, Dr. Mevlud ef. Dudić

U povodu 30 godina: Gost IKB-a bio sandžački muftija, Dr. Mevlud ef. Dudić

Tokom vikenda u periodu od 13. do 15. septembra 2019. godine, treći gost IKB-a po redu manifestacija u povodu obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu, bio je Dr. Mevlud ef. Dudić, muftija i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, koji je u petak održao džumansku hutbu i predvodio džuma-namaz, a na tribini u subotu i vaz-i-nasihatu u nedjelju svojim obraćanjima učestvovao u ovoj manifestaciji povodom ovog velikog jubileja.

Muftija Dudić je u hutbi ukazao na važnost džemata te kroz primjer sinova Allahovih poslanika Nuha i Ibrahima ukazao na važnost vjere u životu čovjeka. Nuhov sin, situiran i okupiran ljepotama ovog svijeta odbija poziv svog oca da bude sa njim na lađi koju po Allahovom naređenju gradi na mjestu za koje su nevjernici, pa i sam mu sin, smatrali besmislicom. S druge strane Ismail, a.s., sin Allahovog prijatelja, Ibrahima, a.s., na samo iznošenje sna kojeg je sanjao njegov otac prema kome ga treba žrtvovati, on kaže: “O oče moj, učini ono što ti se naređuje, vidjećeš da ću, uz Allahovu volju, biti strpljiv!” Više nego očevidno je kakvi su im ishodi bili.

Na subotnjoj tribini, muftija Dudić je predstavio razvojni put Islamske zajednice u Srbiji od džemata preko osnivanja medrese pa do univerziteta što nije nimalo bilo lahko. Kroz slične faze tokom trideset godina svog postojanja je prošao i Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu, što je svojevrsni pokazatelj načina na koji opstaje Islam na ovim prostorima.

U svom vaz-i-nasihatu u nedjelju nakon podne-namaza, muftija Dudić je ukazao na instituciju trajne sadake u Islamu i njenu težinu kod Allaha, dž.š. Dova hajirli djeteta za svog roditelja koji je investirao u svoje dijete i odgojio ga u duhu Islama je ta koja mu koristi i nakon njegove smrti. Ta dova je kao trajna sadaka ili nauka koju čovjek ostavi drugima na korištenje što je prema hadisu Poslanika, a.s., produžetak priliva dobrih djela čovjeku i nakon njegove smrti, jer sa njim ostaju samo njegova djela koja mu mogu koristiti ili štetiti.

Svoje obraćanje, muftija Dudić je završio uručenjem zahvalnice IKB-u i Advan ef., imamu džemata, u znak pažnje za podršku Mešihatu Islamske zajednice u Srbiji tokom proteklog perioda.

Ovim gestom je završena treća oficijelna posjeta IKB-u u povodu trideset godina od njegovog osnivanja.