"> "> "> ">

Tribina u IKB-u povodom 100 godina od Sarajevskog atentata: Mr. Amir Duranović

Tribina u IKB-u povodom 100 godina od Sarajevskog atentata: Mr. Amir Duranović

U nedjelju, 10. augusta 2014. godine, u prostorijama Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu održana je tribina na temu “Značaj događaja iz juna 1914. godine u historijskim omjerima tokom 100 godina”. Gost-predavač bio je Mr. Amir Duranović, viši asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a tribina je upriličena povodom 100 godina od Sarajevskog atentata.

Tim povodom, u Sarajevu je također priređen i znanstveni skup intelektualnog karaktera koga je otvorio Dr. Husnija Kamberović, bosanskohercegovački historičar i direktor Instituta za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Zanimljivo tumačenje Mr. Duranovića se ogleda u tezi da Prvi svjetski rat nije izazvan samim atentatom na prijestolonasljednika Ferdinanda, već je tome doprinio niz drugih događaja koje historičari nisu isticali tokom proteklog stoljeća.