"> "> "> ">

Tribina dr. Hajrudina Balića na temu "Sunnet u životu vjernika"

Tribina dr. Hajrudina Balića na temu "Sunnet u životu vjernika"

U subotu, 27. aprila, gost predavač na tribini je bio dr. Hajrudin Balić. Tema tribine je bila “Sunnet u životu vjernika”. Dr. Balić je ukazao na važnosti primjene Sunneta u svakodnevnom životu muslimana te skrenuo pažnju na Sunnet kao tumača Kur’ana. Tribina je bila prilika da dr. Bašić promoviše svoju doktorsku disertaciju “Običaji Bošnjaka”.
Hajrudin Balić nakon završene medrese u Novom Pazaru 1995. godine nastavlja studij arapskog jezika i islamskih nauka na Institutu “Islah” u Libanu. Svoje postdiplomske studije zaokružuje odbranom magistarskog rada u oblasti Hadisa na temu „Uticaj hadisa na običaje Bošnjaka”. Nakon povratka iz Libana upisuje doktorske studije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru gdje uspješno brani rad na temu “Običaji Bošnjaka” čime nastavlja istraživanje kulture i običaja Bošnjaka i njihove veze sa Islamom. Trenutno je prodekan na fakultetu za Islamske studije u Novom Pazaru.

Image

Image