Tri uspješna projekta IKB-a u saradnji sa EMMAUS-om

Tri uspješna projekta IKB-a u saradnji sa EMMAUS-om

Poštovani čalnovi Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu, dragi učesnici naših aktivnosti,

sa zadovoljstvom vas obavještavamo o statusu naša tri projekta koje smo zajedno sa vama pokrenuli i realizovali tokom proteklih šest mjeseci 2021. godine u saradnji sa humanitarnom organizacijom EMMAUS sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.

Kuća IKB-a za “Majke Srebrenice”
U mjesecima julu i augustu 2021. godine, na molbu EMMAUS-a za učešćem u izgradnji Centra za starija lica “Dom za majke Srebrenice” u blizini Memorijalnog centra u Potočarima, IKB se odazvao, podržao i preuzeo brigu oko izgradnje jedne takve kuće. Riječ je o stambenim i pratećim objektima za zbrinjavanje majki Srebrenice i Podrinja kojima je potrebna njega i briga 24 sata dnevno. Time smo postali vakifi u ovom kompleksu koji će važiti za najsavremeniji centar iz oblasti socijalne zaštite starijih osoba u regiji, pa i šire.

EKG-aparat za Prihvatni centar Duje u Doboj Istoku
Drugi projekat koji je u potpunosti već realiziran, a koga je iznio IKB zajedno sa vama, je kupovina EKG-aparata za potrebe EMMAUS-ovog Prihvatnog centra u Dujama – Doboj Istok. Ovaj centar se svakodnevno brine o 435 starija, bolesna i iznemogla lica koja su smještena i žive na ovoj adresi. Naši vrijedni saradnici iz ove organizacije su nam se javili sa molbom za učešće u projektu nabavke novog EKG-aparata za potrebe pregleda korisnika/štićenika u ovom centru. IKB je organizovao akciju prikupljanja sredstava čime smo u popunosti podržali nabavku ovog aparata koji je stavljen u aktivnu upotrebu. Time smo se i na ovaj način uvakufili u dobro koje koristi a i u budućnosti će koristiti ljudima.

Brašno za internatski smještaj u Potočarima
Treći projekat, kojeg smo takođe realizirali u saradnji sa humanitarnom organizacijom EMMAUS, jeste nabavka brašna za potrebe njihovog internatskog smještaja u Potočarima. Naime, u blizini Memorijalnog centra u Potočarima je smješten EMMAUS-ov internatski smještaj u kojem je smješteno 80-oro djece koji pohađaju nastavu u Srebrenici i Potočarima. Brigu o njihovom boravku u internatu vodi EMMAUS iznalazeći sredstva za normalan rad internata sa svim što je potrebno od hrane, pića, stambene infrastrukture, pomoći oko školskih obaveza pa i zdravstvenih potreba djece. Za potrebe kuhinje na godišnjem nivou je potrebno obezbijediti 11 tona brašna ne računajući brašno koje je neophodno za drugi projekat pod nazivom “Jedan obrok dnevno”. Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu zajedno sa vama je podržao i ovaj projekat i obezbijedio brašno za kompletnu godinu dana djeci ovog internata.

Zahvalni smo Allahu, Koji nas je uputio na put na kome možemo i hoćemo da budemo od koristi drugima. Zahvalni smo Allahu, Koji nas je udružio u ovu našu građevinu koja se prepoznaje pod nazivom “Džemat IKB-a”. I na kraju smo zahvalni Allahu, Koji nas je počastio pravim predvodnikom bez čega ni jedan džemat ne može izvršiti džematske obaveze u pravom smislu te riječi.

Predsjedništvo IKB-a,
Decembar 2021.