"> "> "> ">

Treći ramazanski bilten: Ramazanski dan

Treći ramazanski bilten: Ramazanski dan

Prije zore
1. Noćni namaz
Rekao je Allah, dž.š.: “Da li je onaj koji u noćnim časovima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga (isti kao…)?” Ez-Zumer, 9.
2. Sehur
Rekao je Poslanik, a.s.: “Ustajte na sehur, jer je, doista, u njemu bereket.”
(Buharija, Muslim)
3. Istigfar (traženje oprosta) sve do sabahskog ezana
Rekao je Allah, dž.š.: “i u praskazorje oprost od grijeha molili.” Ed-Darijat, 18.
4. Dva rekata sabahskog sunneta
Rekao je Poslanik, a.s.: “Dva rekata (sunneta) sabah-namaza su bolja od dunjaluka i onoga što je na njemu.” (Muslim)

Poslije zore
1. Rani odlazak na sabah-namaz
Rekao je Poslanik, a.s.:
“Da znaju kakva je vrijednost u ova dva namaza (sabah i jacija) odlazili bi puzeći.” (Buharija i Muslim)
2. Učenje zikra (dove) sve do ikameta
Rekao je Poslanik, a.s.: “Dova između ezana i ikameta se ne odbija.”
(Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud)
3. Boravak i sjedenje u mesdžidu uz učenje Kur’ana i zikra sve do izlaska Sunca (jutarnji zikr)
“Poslanik, a.s., je ostajao poslije sabah-namaza u džamiji sve do izlaska Sunca.” (Muslim)
Rekao je Allah, dž.š.: “…i (obavljaj) molitvu u zoru, jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju.” El-Isra, 78.
Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, taj će učiti pola hizba u ovo vrijeme. Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme. Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan džuz u ovo vrijeme. Ko želi više od ovoga sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.
4. Klanjanje dva rekata
Rekao je Poslanik, a.s.: “Ko klanja sabah-namaz u džematu, potom sjedne slaveći i spominjući Allaha do izlaska Sunca, zatim klanja dva rekata, biće nagrađen nagradom hadža i umre, potpuno, potpuno, potpuno.” (Tirmizi)
5. Dova Allahu da ti učini dan berićetnim
Kao što je Poslanik, a.s., učio: “Allahu moj, molim te za dobro u ovom danu, pobjedu, pomoć, svjetlo, bereket i uputu, a utječem se Tebi od svakog zla koje je u njemu i poslije njega.” (Ebu Davud)
6. Spavanje (odmor) s nijetom nagrade
Rekao je Mu’az, r.a.: “Zaista se nadam nagradi za svoje spavanje, kao što se nadam nagradi za svoju budnost.”
7. Odlazak na posao ili u školu
Rekao je Poslanik, a.s.: “Niko nije pojeo bolju hranu od one koju je stekao svojom rukom. Zaista se Allahov poslanik Davud, alejhi selam, hranio imetkom stečnim svojom rukom.” (Buharija)
Poslanik, a.s., kaže: “Ko krene putem traženja znanja, Allah će mu olakšati put do Dženneta.” (Buharija)
8. Veličanje i slavljenje Allaha, dž.š., tokom dana
“A srca se doista, kad se Allah pomene, smiruju!” Er-R’ad, 28.
Rekao je Poslanik, a.s.: “Neka ti je jezik neprestano vlažan od spominjanja Allaha Uzvišenog.” (Tirmizi, Ibn Madždže)
Rekao je Poslanik, a.s.: “Stanovnici Dženneta neće ni za čim žaliti, osim za trenutkom koji je prošao, a u njemu nisu slavili Allaha Uzvišenog.” (Taberani)
9. Svakodnevna sadaka
Neka ti bude na umu da melek uči svako jutro dovu za onoga ko udjeljuje sadaku, kako se spominje u hadisu Poslanika, a.s.: “Allahu, podari svakom onom ko udjeljuje bolje i više od onoga što udijeli…” (Buharija)

Podne
 1. Podne-namaz obaviti na vrijeme i u džematu
Rekao je Ibn Mes’ud, r.a.: “Poslanik, a.s., nas je podučio stvarima koje su od upute, a jedna od stvari upute je namaz obavljen u džamiji u kojoj se uči ezan.” (Muslim)
2. Klanjati podnevske sunnete, koji spadaju u dvanaest potvrđenih dnevnih sunneta i to četiri prije farza i dva poslije farza
Rekao je Poslanik, a.s.: ”Ko u noći i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), biće mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije i dva poslije podnevskog farza; dva rekata poslije akšamskog farza; dva rekata poslije jacijskog farza; dva prije sabahskog farza.” (Muslim)
3. Kraći odmor
Rekao je Poslanik, a.s.: “…I tvoje tijelo ima pravo kod tebe…”

Ikindija
 1. Ikindiju-namaz obaviti u džematu
Potrudi se da klanjaš četiri rekata prije farza, jer je rekao Poslanik, a.s.: “Smilovao se Alah čovjeku koji klanja četiri rekata prije ikindijskog farza.”
(Ebu Davud i Tirmizi)
2. Ako ima neko predavanje ili vaz u džamiji, ostati i poslušati
Rekao je Poslanik, a.s.: “Ko ode u mesdžid da bi nešto naučio ili druge podučio, ima nagradu potpuno obavljenog hadža.” (Taberani)
3. Boravak u mesdžidu
Rekao je Poslanik, a.s.: “Ko uzme abdest u svojoj kući, onako kako treba, zatim ode u mesdžid, on je Allahov posjetilac, a pravo onog koji se posjećuje je da ugosti svog posjetioca.” (Taberani)
4. Proučiti večernji zikr

Akšam
1. Učenje dove prije početka iftara
Rekao je Poslanik, a.s.: “Trojici se dova ne odbija: postaču dok ne iftari…” (Tirmizi)
2. Otpočeti iftar uz sljedeću dovu:
“Nestala je žeđ, natopile se žile, a nagrada je osigurana, ako Allah bude htio.” (Ebu Davud)
3. Obaviti akšam-namaz u džematu
4. Druženje sa porodicom
Rekao je Poslanik, a.s.: “I tvoja žena ima pravo kod tebe…”
5. Priprema za jaciju- i teraviju-namaz

Jacija
1. Jaciju-namaz u džematu obaviti
2. Teraviju-namaz obaviti do kraja sa imamom
Rekao je Poslanik, a.s.: “Ko provede ramazan klanjajući, vjerujući i nadajući se nagradi od Allaha, dž.š., biće mu oprošteni prijašnji grijesi!” (Buharija)
Od Ebu Zerra, r.a., se prenosi da je rekao: “Ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne završi sa svojim namazom, imaće nagradu kao da je cijelu noć klanjao!”
(Hadis prenose petorica prenosioca hadisa, a imam Tirmizi ga smatra sahihom)
3. Učenje Kur’ana
Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, taj će učiti pola hizba u ovo vrijeme. Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme. Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan džuz u ovo vrijeme. Ko želi više od ovoga sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.

Zadnja trećina noći
1. Noćni namaz, sa dužim rukuom i sedždom
2. Klanjanje vitr-namaza (za one koji nisu klanjali u džematu sa imamom)
Rekao je Poslanik, a.s.: “Učinite da zadnji vaš namaz bude vitr.” (Buharija i Muslim)
3. Učenje Kur’ana
Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, taj će učiti pola hizba u ovo vrijeme. Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme. Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan džuz u ovo vrijeme. Ko želi više od ovoga sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.
U slobodnom vremenu
Obilaženje bližnjih, komšija i prijatelja:
•    pokušati biti što aktivniji na polju da’ve (širanja poruke Islama) u toku ramazana,
•    čitanje korisnih knjiga, koje pojašnjavaju propise, ali i stvari vezanih za lijep ahlak,
•    iskoristiti svaku priliku da povećaš iman, i da radiš što više hajrata i dobrih djela u ovom plemenitom mjesecu.

Napomena:
Obaviti vitr-namaz uz ramazan nakon teravih-namaza u džematu, skupa sa imamom, bolje je nego ostaviti vitr i sam klanjati u zadnjoj trećini noći, zbog hadisa Poslanika, a.s.: “…ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne završi sa svojim namazom, imaće nagradu kao da je cijelu noć klanjao!”