Susreti IKB-a sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova BiH

Susreti IKB-a sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova BiH

U petak, 14. augusta 2020. godine, predsjednik IKB-a je u prijepodnevnim satima zajedno sa saradnicima prisustvovao skupu u Ambasadi BiH u Berlinu, na kojem su uzeli učešća predstavnici Ministarstva vanjkih poslova BiH, gospođa Ruzmira Tihić-Kadrić i gospodin Šaban Forić, koji su namjenski ispred MVP BiH prisutne upoznali sa procesom lokalnih izbora u BiH te načinom prijave za glasanje. – BiH je rijetka zemlja sa mnogobrojnom dijasporom sa oko pola stanovništva koje živi u inostranstvu, istaknuli su naši gosti i ukazali na značaj ove populacije za politička dešavanja u domovini koja je za sve nas itekako bitna.

Ove godine se Ministarstvo vanjskih poslova BiH u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom aktivno uključilo u proces upoznavanja birača sa izbornim pravilima te načinom glasanja iz dijaspore. Potrebno je da birači uvijek iznova potvrde svoj boravak u inozemstvu, te time sebi osiguraju pravo na glasanje i neposredno odlučivanje u svojoj matičnoj loklanoj zajednici – što je e-mail porukom i potvrdom ličnog dokumenta, vrlo brzo učinjeno.

Gospođa Tihić-Kadrić nas je upoznala sa svim mogućim izazovima u samom procesu prijave i glasanja, te stalnim optimiranjem samoga procesa. Posebno je naglasila potrebu animiranja Bosanaca i Hercegovaca da glasaju i iskoriste svoje demokratsko pravo, te svojim glasom učestvuju u procesima odlučivanja u domovini. Pirsutni su iznijeli i manjkavosti u dosadašnjim procedurama samog glasanja, ali i niz konstruktivnih prijedloga za poboljšanje budućih izbornih procesa. Rok za prijave za lokalne izbore je 31. august 2020. godine.

U poslijepodnevnim satima, gosti iz BiH su posjetili i sam IKB, te se sa rukovodstvom upoznali sa radom i djelovanjem naše zajednice. Islamska zajednica svojim radom uvijek animira i podstiče svoje članove na aktivno učešće u izbornim procesima kao i participaciju u dekmokratskim načinima odlučivanja i biranja poltičkih predstavnika. Neučestvovanjem na izborima svako sebe svrstava na stranu neozbiljnih i neobazrivih građana, lišenih svijesti o državotvornosti i samoj državi, za koju je toliko ljudi dalo svoje živote. Naš glas je naša moć, iskoristimo je! Barem je to jednostavno, bile su poruke koje do kojih smo zajednički mogli doći na ovom finom susretu u našem Vakufu.