"Stopama naših predaka" – priredba u povodu Dana nezavisnoti BiH

"Stopama naših predaka" – priredba u povodu Dana nezavisnoti BiH

u nedjelju (18.03.2012.) su, u organizaciji Foruma žena IKB-a, najmlađi članovi naše zajednice svojom priredbom – nastupima, recitacijama, pjesmom i nadasve dječijom razdraganošću – obilježili 20 godina nezavisnosti našem nam domovine Bosne i Hercegovine. Prostorno iako daleko od domovine, patriotizam se prenosi na mlađe naraštaje pozitivnim prikazom kulturno-historijskih vrijednosti te aktivnim učešćem i radu u afirmaciji svakojakih pozitivnosti svoje domovine. Naša djeca su nam na prelijep način svojim nastupom uljepšali dan i pobudili najljepša osjećanja prema rodnoj grudi.

Image